Pętle zwrotne

Pętle zwrotne

Jeśli trójką, jest najsilniejszą z figur, to teza i antyteza wynosi do władzy trzecią siłę (4), co czyni wojnę na dole i pokój na górze …

Wojna samokrejującej się mniejszości z większością niewolników, trwa od wieków, czemu towarzyszy ciągle rozwijana ideologia Transhumanizmu (5), czyli podporządkowania gatunku ludzkiego oraz jego czasu (10), za pomocą wytworzenia ideologii eugenicznej, genetycznej, farmacji, psychomanipulacji, przeróżnych metod kontroli, czy osłabienia fizycznego, umysłowego i duchowego podgatunku, jego uprzemysłowienia i cyfryzacji czynników społecznych oraz zezwierzęcenie potrzeb i norm moralnych, a także umaszynowienia człowieka – pozbawionego prawa naturalnego.

Transhumanizm (5), to nic innego, jak wytworzenie najlepszej formy i odmiany ludzkiego kapitału (6). Przekształcenie niewolnika w użyteczne zwierzę i maszynę, zajęło tylko 300 lat. Użyteczny ideologi władzy – człowiek – stanie się już niedługo maszyną (2), pozbawioną prawa naturalnego (3).

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Wyrocznia

Ktoś, kto oddaje odpowiedzialność za swe wnętrze, ciało, dusze i umysł, a także nie potrafi – podejmować własnych decyzji opartych na altruizmie i prawie naturalnym, kierując się podszeptem i podpowiedziami z zewnątrz, staje się wyznawcą twórców owych podszeptów i podpowiedzi.

Owe podszepty, a także podpowiedzi, komercjalizują każdy ludzki wybór i każdą formę decyzyjności, ponieważ byt ludzki staje się klientem i wyznawcą edukacji lustrzanej (7) i władzy. Wiara w zewnętrzny czynniki decyzyjny, oparty na autorytecie, mentorstwie (8) oraz nakazie, tworzy współczesny obraz – wyroczni, która zastępuje nam umysł oraz czynnik duchowy.

Miecz i wojna

Miecz, będący alegorią falusa dla fetyszysty, jest najlepszym kreatorem rozwoju i stadnego podboju, więc rozwój oraz postęp, to wojna psychomanipulacyjna, na którą zgodziły się prawie wszystkie jednostki świata. Osiagnięto to, za pomocą reguły pana i niewolnika, fetyszu siły i nakazu, który wykreował i rozpropagował prawo zwierząt (3) – wśród wolnych jednostek.

Konsumpcja czasu personalnego (10) – została podporządkowana ideologii czyjegoś ładu oraz prawa, co niszczy niepodległość personalną (9) oraz tworzy ideologie niepodległości państwa, przez kontrole społeczeństwa, składającego się z zgromadzonych dokoła licznych ideologii – jednostek, które pozbyły się za pomocą owych doktryn – własnej wolności i równości (11), jest to oddanie mentorom – odpowiedzialności za swoje życie, co zniszczyło prawo naturalne.

Twórcy emocji – kortyzol i dopamina

Twór żywej utopi – państwa, mediów, czy internetu, dostarcza jednostce co jakiś czas – dopaminy oraz strachu (12), aby kontrolować sinusoidę ludzkich emocji.

Strach, stworzony za pomocą silnego wpływu kortyzolu na nasz organizm, powoduje osłabienie układu odpornościowego, który w okresie przednówka, okresowych wahań temperatur oraz celowo wywoływanej alergii, tworzy syndrom cierniowej korony (13).

Najokrutniej, traktuje się uzależnione od internetu i mediów dzieci, których silny układ odpornościowy, nie pozwala włączyć ich w globalną histerie półgłówków, którzy jeszcze kilka miesięcy temu – opróżniali sklepowe pułki, tylko po to, aby wyrzucić większość przeterminowanych zakupów do kosza.

Dzieci, które celowo uzależniono od wirtualności życia, są napromieniowane do tego stopnia, że żyją w wiecznej depresji i strachu, przed utratą nic nie wartych fetyszy technologicznych. Celem uzależnienia, jest manipulacja ludzkimi nastrojami, których kres, nazwany będzie dramatem wirtualnej komedii …

Dopamina (łac. dopaminum), to organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin. Ważny neuroprzekaźnik syntezowany i uwalniany przez dopaminergiczne neurony ośrodkowego układu nerwowego.

Dopamina działa przez swoiste receptory (pięć opisanych podtypów) zlokalizowane w błonach presynaptycznej i postsynaptycznej. Odgrywa odmienną rolę w zależności od miejsca swego działania:

W układzie pozapiramidowym jest odpowiedzialna za napęd ruchowy, koordynację oraz napięcie mięśni – w chorobie Parkinsona (14) występuje niedobór dopaminy.

W układzie rąbkowym (limbicznym) jest odpowiedzialna za procesy emocjonalne, wyższe czynności psychiczne oraz w znacznie mniejszym stopniu procesy ruchowe

w podwzgórzu jest związana głównie z regulacją wydzielania hormonów, zwłaszcza prolaktyny (stąd inną nazwą dopaminy jest prolaktostatyna (ang. prolactin inhibitory hormone)) i gonadotropin.

Dopamina jest syntetyzowana także w tkankach obwodowych (kanaliki nerkowe i nerkowe naczynia krwionośne, pęcherzyki płucne, trzustka oraz naczynia krwionośne płuc i serca) i wykazuje tam aktywność autokrynną.

Wyobraź sobie teraz, że za pomocą utylizacji śmieci w twoim ciele, nie potrafisz zahamować swoich emocji, co przekłada się na zysk karteli farmaceutycznych, lekarzy, psychologów, psychiatrów, czy urzędników i polityków …

Szamani (15) – fetyszyści (16) – farmaceuci – alchemicy, doskonale są zorientowani w manipulowaniu ludzkimi nastrojami, za pomocą emocji i chemii zawartej w odpadach będących integralną częścią dzisiejszego pożywienia, czy leków, utylizowanych w naszych organizmach (17) …

Uwięzieni

Komentarze, listy, lajki, ponaglenia, rozkazy, ustawy, rachunki … , to działania, polegającej na wywołaniu konkretnych reakcji chemicznych, które zwiększają kontrole opartą na zadowoleniu, strachu, czy niezadowoleniu, stąd uwięzienie człowieka w rzeczywistych i wirtualnych więzieniach, na które człowiek sam wyraził zgodę.

Czym większe zaangażowanie użytkownika ideologii – mediów, internetu, polityki, czy wyznania, tym więcej jego czasu personalnego zostanie bezpowrotnie utracone.

Pętle zwrotne

Pętle zwrotne, dotyczące walidacji społecznych – okresowych rozliczeń, wynagrodzeń, regularnych i nieregularnych oraz przypadkowych relacji i lekcji … , które tworzą ład wykreowany przez obce naszemu wnętrzu czynniki, co wywołują konkretne reakcje fizyczne i chemiczne odnoszące się do konkretnych i nieraz skrajnych emocji.

Zniewoleni ludzie, dzięki walidacji odczuwają, że rzeczywiście istnieją i bez niej to odczucie nie mogłoby istnieć. Jest to manipulacja, odciągająca człowieka od czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (20).

Życie ludzkie, składa się z milionów pętli zwrotnych, które wciską nas w schemat istnienia oparty na rytmie, powtarzalności oraz niebezpieczeństwie, co wytwarza liczne emocje, czujność i strach przed podejmowaniem istotnych dla życia – decyzji, które są cedowane na obce osoby, których dobór następuje za pomocą podszeptów i wyborów społecznych, co pozwala ukrytej mniejszości, kreować światopogląd większości, przy użyciu najemnych pośredników rozkochanych w ideologii fetyszu.

Pośrednik

Wynalazcy, kreatorzy, aktorzy (18), architekci … nieświadomie zostali wciągnięci do schematu zajmowania stadu ich prywatnego czasu.

Zajmujemy się rzeczami nieistotnymi dla naszego życia, ponieważ wymaga tego pętla cywilizacyjna, wyznaniowa, edukacyjna, kulturowa, czy społeczna … narzucająca nam zadania związane z poprawnością polityczną, prawem, czy rozrywką i schematem zawodowym …

Tylko wybrane i świadome swego otoczenia – jednostki, są świadome psychomanipulacji, czy utylizacji śmieci w ludzkich ciałach.

Firmy farmaceutyczne ustalają programy nauczania w szkołach medycznych, kościół ustanawia program nauczania w szkołach teologicznych, państwo, ustala program ideologiczny w szkołach państwowych … Zakłady pracy, rozkładają zyski na bazie piramidy wpływu, wyzysk człowieka, przez człowieka, jest zauważalny gołym okiem, jednak poprawność polityczna prawa zwierząt (3), pozwala społeczeństwu akceptować niesprawiedliwość owego prawa, które ni jak ma się do prawa naturalnego, ale wspiera ideologie absolutyzmu politycznego (19).

Osłabienie odporności naszego organizmu, przez utylizacje śmieci w naszych organizmach (17), powoduje zwiększenie zysku państwa, firm farmaceutycznych, a także wytacza nowe formy zarobkowania, na coraz słabszych psychicznie jednostkach (35), ponieważ droga człowieka dążącego do zezwierzęcia, została już przeniesiona na nową drogę, na które zwierze, pragnie nieograniczonej mocy zdehumanizowanej – maszyny.

Uzależnienie

Nikt, nikogo nie leczy, lecz każdy utrzymuje kogoś innego w stanie użytecznego dla siebie – uzależnienia. Nikt, nikogo nie uczłowiecza (21), poprzez wyznanie, czy psychoterapię, ponieważ uzależniony od leków i relacji z farmaceutom, lekarzem, czy księdzem … obiekt – staje się sponsorem owych fetyszy, nazywanych zawodami.

Każdy zawód wyrastający ponad trud wytworzenia pokarmu, schronienia, odzieży oraz wiedzy, dąży do uzależniania innych od psychomanipulacji.

Zysk, łaknienie, zazdrość, chciwość, pożądanie, pragnienie, postęp, konsumpcja, fetysz … , to alegorie Kailowego – egoizm, który alegorycznie, zabił Ablowy – altruizm (10).

Szamani (15), czy też fetyszyści (16), zapragnęli mieć moc archontów – ciał niebieski (22), które wpływają na ludzkie ciała, umysł oraz ducha i poprzez chemię, technologie, wyznanie, politykę, prawo oraz psychomanipulacje, to im się udało – mniejszość przejęła funkcje archontów – uzależniając niewolników od wszechmogących panów.

Promowanie ideologii

Reklama leków, nałogów, polityki, nauki i wyznania, pojawia się w telewizji, prasie, internecje co chwila, tworząc z naszego życia twór zależnych od wypromowanych ideologii, które nie tworzą żadnych wartości, oprócz pseudowartości – ideologii i fetyszu zysku oraz utrzymania naczelnej jednostki, przez podległe jej jednostki.

Szczęśliwi ludzie otoczeni fetyszami, to zaprogramowany przekaz, tworzący ideologie zniewolenia człowieka przez człowieka – mając już lek, gadżet, wynagrodzenie, nie czujemy się szczęśliwsi, ale pojawia się kolejna nadzieja w zadaniu, które zajmuje nam czas, co tworzy kolejne pętle zaangażowania jednostki w proces samokontroli, poprawności politycznej i wiary.

Ofiara rytuału

Leki, zabijają rocznie ponad 300 tysięcy osób, głód, bieda i choroby spowodowane szczepieniami i innymi formami utylizacji śmieci w ludzkich ciałach (17) – pochłaniają dziesiątki milionów ludzkich istnień, a nowo narodzone dzieci, są poprzez leki, szczepienia i pożywienie przyjmowane przez matki, zatruwane jeszcze przed narodzinami.

Uzależnienia dotyczą wszystkich: praca, internet, narkotyki, alkohol, kofeina, teina, leki, gadżety, wiara, polityka … Nie jest tak ? To zrezygnuj z pracy, internetu, gadżetu, czy innego fetyszu choć na tydzień … i tu rodzi się stres, agresja, nie pojęte zdenerwowanie, ponieważ większość społeczeństwa nie posiada już wolnej woli. Obecnie, możesz iść gdzie chcesz, pod warunkiem, że będzie to w zgodzie z ideologią władzy i zysku, co przekłada się na żerowanie jednostki nad większym lub mniejszym stadem.

Ideologia plandemii koronawirusa (23), jest tego najlepszym przykładem, możesz iść gdzie tylko chcesz, ale w maseczce, zachowując dystans społeczny, co jest niezgodne z prawem naturalnym (3), ale wpisuje się w regułę polowania człowieka na człowieka, co doskonale ujmują kodeksy prawa zwierząt (3).

Konsumpcjonizm

Odbicie naszej wolnej woli, zależne jest od ideologii fetyszy, na których oparta jest cywilizacji konsumpcjonizmu.

Konsumpcjonizm, przez swe agresywne oddziaływanie – tworzy twory, które już nie kochają i nie chce być kochane przez jedną osobę.

Te memetyczne (24) twory, pragną aby zabiegały o nie miliony sprzedawców i były kochane i lubiane, przez miliony, co tworzy z jednej strony manie wielkości podszytą schizofrenią, a z drugiej strony – prowadzi do patologii, wymuszającej akceptację naszego jestestwa, a także dąży do schematu – uzależnień innych bytów od istnienia danego tworu.

Muzycy, aktorzy, blogerzy, vlogerzy, influencerzy i ich odbiorcy, wzorce i ich kopie, to twory memetyczne, pozbawione altruizmu i działania na rzecz świata, produkt, rozpowszechnia swoje kopie, co wzmacnia cywilizacje hierarchiczną.

Avatar, chce być kochany przez osoby, których nawet nie zna, aby psychicznie i fizycznie – żerować na nich.

Najlepiej zarabiającymi internautami, są osoby, które nic wartościowego swym odbiorcą nie przekazują, poza płatną reklamą firm i swojej głupoty, kreując przy tym powszechny kult patologi, konsumpcjonizmu, ciała i zezwierzęcenia.

Dlaczego tak zwana patorozrywka rozprzestrzeniająca się za pomocą tik toka, Instagrama, snapa, czy youtube, jest nic nie warta ? Ponieważ wartość logiczna, wiedza, uświadomienie i prawda, nie sprzedadzą się w świecie krótkich, patologicznych wiadomości i głupoty, rosnącej wykładniczo wraz ze spadkiem popularności danego imbecyla, który zrobi wszysytko, aby kochali go użyteczni obserwatorzy – przekładani na zysk i popularność (25).

Automat zniewolenia

Automat zniewolenia, oparty został na ideologii smart gadżetu, który zniewolił ludzi, tworząc Boga sztucznej pseudo inteligencji (26), kreującej poprawność polityczną i cenzurę. Ludzka ignorancja, przyjęła na swe łono Boga (kary i nagrody (27)) zwanego bestią, przekształcającego swoich wyznawców, na swe podobieństwo.

Ludziom wydaje się, że smart urządzenia, wyposażone w tak zwaną sztuczną inteligencje, to forma prestiżowej nagrody, podczas gdy tzw. nagroda – uczy tak naprawdę mało inteligentne zwierzęta – autocenzury, zakłamania, rozpasania i samokontroli, opartej na poprawności politycznej, z której wyciekają konkretne oczekiwaniach rządów oraz producentów sprzętu i aplikacji, którzy korzystają z naszego życia, jak z otwartej i bardzo dochodowej księgi …

Cenzura, często spotyka się z szantażem, przez co zwykły obywatel pragnący wyrazić swe opinie i wątpliwości, jest uważany za twór aspołeczny, niepoprawny politycznie, co łamie regulamin niezgodny z prawa naturalnym. Ten schemat, wymusza posłuszeństwo wsparte nielegalnym procederem zdobycia skanu dowodu osobistego, zdjęcia, biometrii, rachunku, czy prawa jazdy … , co czyni z ofiary, jeszcze bardziej porządane przedmiot handlu i kontroli.

Uzależnienie od biernego oczekiwania, strachu przed utratą gadżetu, pracy, czy konta i bezproblemowego pozyskiwania wirtualnych znajomości, dąży do przerostu oczekiwań w stosunku do nowej pracy, nowo poznanej osoby, czy wymarzonego gadżetu … Ludzkość, poprzez absurd konsumpcjonizmu, stała się alegorią bezsensownego istnienia, co zaprowadzi człowieczeństwo do absurdalnych zmian fizycznych, umysłowych i duchowych, wszystko po to, aby nie czuć bólu istnienia i bezsensu życia w cywilizacji.

Absurdem jest oczekiwanie – bonusów, nagród, nowych produktów, które stają się automatami kontrolującymi ludzkie zachowania.

Nawet sygnał, wibracja, dźwięk … jest nagrodą, prezentem, co wprowadza odruch pawłowa do życia memetycznego avataru (24), uzależnionego od gadżetów, rozwijających poprawność polityczną, wśród istot, które potrzebują swych przewodników. Istoty, które nie wkładają swego nosa we władze człowieka nad człowiekiem, stają się niewolnikami i zwierzętami, które chętnie przyjmą jażmo umaszynowienia ich prostego i niezbyt komfortowego bytu emocjonalnego – pozbawionego świadomego ducha.

Tak naprawdę wolny człowiek, nie otrzymuje w szkole samych piątek, nie jest lubiany przez otoczenie i nie pracuje dla kogoś, ponieważ wszystkie te czynnik tworzą z człowieka maszynę, opartą na poprawności politycznej, która będzie spełniała cudze zachcianki i oczekiwania, względem naczelnej jednostki w systemie hierarchicznym.

Sukces w takim systemie, oznacza poprawność polityczną, posunięta aż do absurdu masochizmu (28). Ktoś, kto wyzyskuje innych, jest wyzyskiwany przez ideologie, z której wziął swój wzorzec zachowania i sukcesu.

Gwarantuje ci, że wykształcenie – nie jest alegorią szczęścia i sukcesu, ponieważ wykształcenie (29), jest formą licencji (30), która nominuje cię do grona posłusznych systemowi niewolników. Szkoła uczy niewolników o sukcesie hierarchii, za pomocą historii, regionalnej formy językowej, matematyki, czy chemii …, ponieważ przekazywane nam w ten sposób ideologie, oparte są na teoriach autorytetów, których wzorzec masz powielać, co nie zagraża ideologii hierarchicznej. Wolność, równość, prawo naturalne (3), nie jest przez ten system – wspierane, ponieważ wartości te, mogą tej ideologii wyzysku zagrozić.

Wolności i równości, nie musisz szukać w książkach, szkołach, u mistrzów, mentorów, czy u mnie, ponieważ ja, mogę w tobie, tylko wzbudzić iskrę zaciekawienia – prawdą.

Wielkości nie można kopiować i powielać, wielkości musisz szukać w samym sobie, poprzez ciszę i świadomość własnego czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości (20), to jest twój personslny wszechświat, po prostu przestań pieprzyć, komentować i zacznij odgrzebywać własną dusze z błota ignorancji i ideologii, a także zacznij wykorzystywać – nieustannie zabierany tobie czas – na aktywacje własnego umysłu i zdolności, które są zabijane przez internetowe więzienia, szkoły, miejsca pracy, odpoczynku i rozrywki.

Przestańcie zwraca uwagę na końcowy etap rozwoju tej, czy innej jednostki, ponieważ ten obraz wykreowanego medialnie sukcesu podcina tobie skrzydła. Jeśli robisz coś dla siebie, rób to także dla innych i nie chodzi tytułu o fetysz, lecz o dążenie do zadowolenia siebie i innych (31). Sukces świata – żelazny jest od wolnych, równych względem siebie – ludzi, którzy nie wykorzystują innych w celu osiągnięcia własnego sukcesu i własnej legendy (32).

Problem ludzi polega na tym, że są jak zwierzęta i roboty, są aktywowani, aby ich wykorzystywać w pracy i dezaktywowani, aby utrzymywali system, za pomocą zakupów, wakacji, czy rozrywki … ale żaden z tych tworów memetycznych, nie działa dla własnego dobra i dobra ogółu.

Działając, musisz się liczyć z agresją tych, którzy poświęcili własny czas, ład, moralność na rzecz kogoś innego, ci ludzie, tłumaczą swe niepowodzenia brakiem czasu, pieniędzy, weny, jednak tak naprawdę – efekt przychodzi wraz z ustawicznym działaniem, które nie cierpi tych, którzy się lenią.

Nie masz weny ? Nic nie idzie zgodnie z twoimi planami ? Oznacza to, że się nie starasz i odpuszczasz, szukając już na wstępie powodów swojej porażki oraz wymyślonych ułomności, w ten sposób – unikasz sukcesu i godzisz się na porażkę.

Boimy się wykreowanych z niczego wielkich kryzysów, ponieważ tego nauczył na świat ewolucji ustrojowej. Przy czym ci, którzy tworzą owe kryzysy – wykorzystujący je na przekształcenie świata w taki sposób, aby był on łatwiejszy w obsłudze, dla tych, którzy chcą żerować na ludzkiej bezradności, strachu, zawieszeniu i oczekiwaniu, na lepszej jutro, które nigdy nie nadejdzie.

Elity, w każdej erze przemysłowej za pomocą wojen i rewolucji oraz kryzysów, aktywowały, przez ideologie systemu ustrojowego lub wyznaniowego – wyzysku człowieka przez człowieka.

21.01.21 roku, nastąpi wejście przez drzwi Wodnika do 4 ery przemysłowej (33), opartej na transhumanizmie. Reset gospodarczy zostanie wprowadzony na barkach ludzi wierzących w ideologie koronawirusa i kryzysu oraz na plecach trupów wspierających ideologie wojny.

Polskie pseudo elity już wyprzedają swe majątki (popatrz ile jest ogłoszeń – majątki budowane przez lata, nagle bez powodu są wyprzedawane), trzy samoloty rządowe i prywatne maszyny, pozostają w trybie ciągłej gotowości … Zastanówcie się, czy istnieje ratunek dla nas – ludzkiego kapitału, który zostanie ubrany w fetysz munduru, drelichu, czy kitla …

Zastanówcie się, czy warto być użytecznym dla ludzi – czerpiących z nas wieczny zysk, niezależnie od ustroju i wyznania ?

Jeśli masz choć trochę oleju w głowie, poszukaj w sobie wolnego i równego innym Laha – Pana samego siebie (34), altruista dla altruisty, tworzy najlepszy system obrony – ponieważ jest to system świadomy swej siły, prawa naturalnego i przyszłości, pozbawionej cywilizacji hierarchicznej.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

11. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

12. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

13. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/korona-teatr-czyli-piec-dni-z-choroba-potem-i-krwia/

14. https://justpaste.it/parkinson-nie-przesadza-sie-star

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/12/ponowne-uczlowieczenie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/29/ucywilizowane-bezprawie/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

23. https://koronawirustofake.wordpress.com/plandemia-spisek-covidowy/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/26/pato-plankton-i-niespieszne-niszczenie-prawdy/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

27. https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/07/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla.html/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/02/nauczyciel-czciciel-hierarchicznego-porzadku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/18/machiaveli-nauczycielem-zniszczenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

30. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/14/spoleczenstwo-wolnych-kreatorow/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/