Psychomanipulacja tłumem, przy pomocy podważenia praw personalnych, czyli dlaczego ludzie nie wyszli na ulice i nie buntują się przeciw fałszywej pandemii

Psychomanipulacja tłumem, przy pomocy podważenia praw personalnych, czyli dlaczego ludzie nie wyszli na ulice i nie buntują się przeciw fałszywej pandemii

Nie patrz na prawą i lewą rękę podziału, skoro wszystko co istotne odbywa się w głowie kogoś, kto poprzez manipulacje chce czerpać z ciebie i wszystkich zysk, za pomocą ideologii wiary (4), przekładającej się na władze absolutną (3).

Materia

Badanie materii, to tak naprawdę badanie wszystkiego, co nas otacza i wszystkiego, co jest w nas samych. Jedno bez drugiego istnieć nie może, ponieważ spójność tworzy rzeczywistość oddziaływań i interakcji tych wewnętrznych jak i tych zewnętrznych (5).

Wszystko i wszyscy składamy się z atomów – różnych pierwiastków, podzielonych na kategorie i grupy, pod kątem przeróżnych właściwości.

Wchodzimy z sobą w interakcje i powiązania, tworząc przeróżne, nieraz abstrakcyjne reakcje chemiczne, czemu towarzyszy wpływ archontów (2) – ciał niebieskich na ludzki umysł oraz ciało.

Niektóre substancje, fale (6) … nie pasują do siebie, więc nie mogą z sobą nawzajem reagować, inne, to robią, w skutek czego – nasze atomy przemieszczają się i tworzą nowe powiązania, nowe produkty, a żadna z tych reakcji chemicznych, nie była by możliwa – bez udziału – energii (7), czy to cieplnej, świetlnej, elektrycznej, czy mechanicznej.

Nie ukrywajmy tego faktu – polityka, religia, medycyna, prawo stanowione przez kogoś, farmacja, technologia, media … wpływają na nas w taki sam sposób, jak inny ludzie – działający pod wpływem archontów (2), tworzących w naszych ciałach i umysłach – chemiczne eliksiry, o konkretnym i przewidzianym działaniu, nawet jeśli to działanie – wygląda na przejaw czystego szaleństwa lub przypadku.

Nasz byt, zależny jest od okresowej, chemiczne mieszanki, wzmacnianej za pomocą chemii – podniecenia, złego oka (8) innych ludzi oraz tworzonych przez nie podmiotów politycznych, religijnych, technologicznych, czy medialnych, które rozszerzają wpływy danej jednostki lub sitwy niekiedy na cały świat …

Znając dokładne ustawienie nieboskłonu dla danego punktu na ziemi, wiemy jak wywołać konkretne reakcje chemiczne wśród tłumu, który przyjmuje do rozwiązania swych problemów – reakcje wyuczone w procesie szeroko pojętej edukacji na przestrzeni wieków, która nauczyła ludzi podejmowania na wskroś złych decyzji, odbiegających od zasad prawa naturalnego (9), oraz czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (10), co niszczy samostanowienie i samoograniczenie jednostki, jako niezależnego od stada – elementu, który powinien dążyć do własnej, świadomej odrębności – zwanej wolnością i równością (11).

Tak wygląda krąg życia, zależny od okresowego wpływy ciał niebieskich na naszą materie. Elementy wirujące w koło, reagujące na tą ekstazę życia i wpływu elementu na element.

Reakcje chemiczne produkowane niemal przemysłowo w ludzkim ciele, są objawem zastosowania powszechnej – psychomanipulacji, kładącej nacisk na podział wewnętrzny i zewnętrzny człowieka. Człowiek, powoli tracił bezpieczeństwo, ponieważ zmieniono uporządkowane reguły życia, za pomocą psychomanipulacji, opartej na różnych technikach podważających stary, uregulowany, ale już zacofany technologicznie – porządek społeczny.

Żeby nie być gołosłownym, zastosowano następujące metody psychomanipulacji: podział (teza/antyteza), okno Overtona, instynktywizm, szok przyszłości, strategię odwrócenia uwagi, zespół Münchhausena, syndrom Sztokholmski, wytworzenie sytuacji napięcia, przez wykreowanie medialnego kryzysu pandemicznego, społecznego i ekonomicznego (12) …

Upodlenie prawa naturalnego (9), nastąpiło przez „wspomagających” podzielony tłum – prawników, którzy agresywnie bronią swych licencji i innych fetyszy (13) – tworzących podstawę systemu wyzysku człowieka przez człowieka.

Prawo Naturalne, do którego ludzie się powoli skłaniają – niszczy i ściera na proch – podstawę kłamstwa, utkwionego w hierachii – co tworzy system fetyszy wspierających religie, politykę, naukę, edukacje, czy hierarchiczny system wyzysku, sitwy, spekulacji, czy zatrudnienia …

W obliczu Prawa Naturalnego (9), wszystko to zanika, a wolny człowiek reprezentuje samego siebie oraz tworzy moralność, za pomocą samostanowienia i samoograniczenia swoich czynów i tego boją się licencjonowane zawody – odkrycia ich rzeczywistych i niemoralnych działań.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Oto, jak jeden z nowych agitatorów (na pewno go znacie, nie będę go reklamował, ponieważ – ktoś, kto sieje kłamstwo, nie jest godzien zainteresowania społecznego), idoli, mesjaszy, doradców niszczących zgodę społeczną za, pomocą podburzania głupich jednostek, co ma na celu zniszczenie w waszych oczach i umysłach – prawa naturalnego:

Wychodzimy od prawdy:

„Prawo naturalne (ius naturale) to uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające z natury ludzkiej, z samego faktu istnienia człowieka, nie jest ustanowione przez władców, sędziów, czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego, czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe, ponadto jest niezbywalne, więc nikt nie może go człowieka pozbawić.”

Przechodzimy do połączenia prawa naturalnego z prawem natury i transhumanizmem (14), czego czytelnik najczęściej nie wyłapuje, podniecony poprawnym wstępem :

„Innym terminem na jego określenie jest phisis, określający zachowanie/ruch/spoczynek/zmianę w rzeczywistości. Dotyczy również zachowań ludzkich, ich przyczyn, oraz pozwala przewidzieć zachowania (reakcje) ludzi w zależności od stanu ich sprawności fizyczno-psychicznej i sytuacji w jakich znajdują się. Definiuje mechaniczność człowieka.”

Mając już podzielonego wewnętrzne czytelnika i rozochocone stado, prawnik – pragnie zeszmacić prawo naturalne w jego oczach i wnętrzu, które zamiast skupiać się na prawdzie wewnętrznej, szuka idoli i mesjaszy – kłamców, na zewnątrz, co przynosi temu pierwszemu zysk, w postaci wiary w system fetyszy (13) – licencji (15), czy tytułów:

„Koncepcje prawnicze ius naturale są fałszywe, bowiem opierają się na założeniu, że człowiek posiadający rozum i wolę z natury przeznaczony jest i powinien czynić dobro. Jest to bzdura. Dobro i zło to kategorie ocenne z dziedziny nomos. Z naturą wszelkich bytów materialnych jest tak, że nie narzuca się im praw, ale spisuje się prawa wedle których one działają. Nomos, którymi usiłuje się związać człowieka, są herezją przeciwko prawdzie.”

Manipulacja sięga tutaj zenitu, ponieważ prawnik zrobił z nieświadomego człowieka – kłamliwe zwierze, które nie potrafi wdrożyć w życie samostanowienia i samoograniczenia, dzięki czemu, mając już po swojej stronie czytelnika, można go zaprowadzić do jaskini platońskiej (16), za pomocą takiego oto wywodu:

„Phisis opisujące działanie różnego rodzaju osobowości i stanów psychicznych opisuje psychologia, psychiatria i psychoanaliza.”

I oto, zbuntowany człowiek, poszukujący prawdy, pokornie powraca na łono systemu, wierząc w system hierarchiczny, oparty na fetyszu hierarchii tytularnej, licencyjnej, czy wyedukowanej na bazie lustra (17) przenoszącego błędy, poprzez kolejne pokolenia.

Na koniec, nasz jakże „pomocny” prawnik, uświadamia wolnego człowieka, iż jego dążenie do samostanowienia i samoograniczenia zawartego w prawie naturalnym, jest chorobą psychiczną:

„Nomos rodzą się z choroby, jaką jest przerośnięte społeczeństwo patriarchalne i jego grzechy lenistwa i braku odpowiedzialności. Pierwszym czynnikiem chorobotwórczym, jest rozwój handlu i w jego następstwie pisma. Czym jest patriarchalizm? Ustrojem, w którym jedni ludzie mają władzę ograniczania woli innych ludzi. W naturalnym porządku nie dochodzi do takich sytuacji, bowiem konflikty rozwiązuje się na darwinowskiej zasadzie silniejsze zjada słabsze.”

Pomyśl teraz drogi czytelniku w sposób logiczny. Łączenie prawa naturalnego z ustrojem, handlem (25) i patriarchalizmem, dąży wprost do prawa stanowionego opartego na prawie natury, którego głównym przesłaniem jest – zasad silniejszego. Ktoś tutaj manipuluje słowami, aby potwierdzić własny fetysz tytularny, społeczny, licencje oraz wykształcenie, zdobyte dzięki systemowi, który pozwolił danej jednostce górować oraz żerować na innych jednostkach.

Idąc dalej za słowami owego fałszywego z natury rzeczy wykładu, dochodzimy do jego finalnej części:

„Nie można ludzi ujednolicić, jak nakazuje nomos. Różnorodność stanów fizyczno-psychicznych i osobowości uzasadnia tezę o fałszywości nomos. My, ludzie, nie jesteśmy tacy sami. Jesteśmy różni i różne są nasze właściwe zachowania będące odwzorowaniem tej różnorodności. Frustracje będące skutkiem wymuszania na nas wszystkich takich samych zachowań wbrew naszym różnym naturom prowadzą do zaburzeń psychicznych i cierpienia. Inna jest bowiem natura psychopaty, inna socjopaty, inna borderline’owca, inna histrionika, a jeszcze inna osobowości schizoidalnej. Ludzie jak i inne zwierzęce gatunki gdy wchodzili sobie w drogę mordowali się lub przeganiali. W szczególności jeżeli liczba osobników na danym terenie jest wyższa niż ich tolerancja psychiczna, o czym pisał Lorenz (teoria instynktywizmu). Pojedyncze osobniki w zależności od swoich predyspozycji psychicznych współpracowali, byli wobec siebie obojętni lub mordowali się. Jeżeli jednostki tworzące społeczeństwa mają zachować zdrowie psychiczne, nie należy w to ingerować. Natura sama zaprowadzi porządek, tak jak dzieje się to w całym świecie przyrody.

Jednakowoż, poprzez poznanie i akceptację prawdy – phisis, można podjąć próby stworzenia społeczeństwa opartego na prawie stanowionym. Pod jednym warunkiem – prawo to będzie podporządkowane phisis i będzie służyło uprzywilejowaniu pożądanych jednostek kosztem wyeliminowania niepożądanych (dyssocjalnych), jak również pożądanych, których nadmiar wywołuje frustrację. Podważysz ?”

Podważyłem, ba zestawiłem owy tekst z prawdą logiczną, starałem go na pył i wyrzuciłem wraz z autorem tego kłamliwego wykładu, opartego na psychomanipulacji i dekonstrukcji prawdy.

Drogi panie, nie przeszedł pan ani do stanu otaczającej nas materii, ani nie dotknął pan tematu wpływu archontów na nasz byt. Co więcej – pomylił pan prawo naturalne z prawem natury, gloryfikując własne osiągnięcia w systemie, z którym pan ponoć walczy.

Walka, która uniemożliwia wykorzystanie człowiekowi właściwej broni prawa naturalnego i logiki, jest walką utopijną, w której agitator, wymusza na stadzie użycie kija, modlitwy i karabinu, przeciw czołgom, co wymusi wprowadzenie stanu wyjątkowego oraz uruchomienie ustawy 1066 o bratniej pomocy (26). Pan i pana koledzy, odpychają logiczne poczynania, aby kontrolować rozbite na liczne ideologie grupy, które miotane od prawa do religii, stają się bezwartościowym i oszalałym z agresji i strachu, ośmieszanym do granic nieświadomym podmiotem – policyjnej interwencji.

Obserwowałem pana poczynania od czasu, kiedy powstała wasza grupa i aktywnie opierała się ona na działaniu przebudzonych prawników, którzy milczeli na temat prawa naturalnego i niszczyli każdego, kto ten temat poruszył na grupach, czy spotkaniach …

Nie można zjeść i mieć ciastka, można się przyznać do błędu uczestnictwa w sitwie, której reguły, oparte są na przeróżnych fetyszach (13), które pozwalają żerować psychopacie, który chorując na manie wielości – dopuszcza się do żerowania człowieka na człowieku.

Musiał pan odrzucić prawo naturalne, ponieważ jego gloryfikacja – odebrałaby panu fetysz zawodu, mamona, tytułu, wykształcenia, pozycji, czy roli społecznej – memetycznej (18) …

Prawda Pierwotna (19)

Moja analiza ładu, czasu, prawa oraz Boga personalnego, jest w stu procentach autentyczna i odnosi się do prawdy pierwotnej.

Problem wybujałego łaknienia, pojawia się wtedy, gdy nieposkromiony niczym egoizm, zaczyna towarzyszyć samostanowieniu, co eliminuje altruizm i niszczy samoograniczenie, jako podstawę ludzkiej wolności i równości.

Samoograniczenie, to wartość naczelna, której nikt, nigdy nie wywyższył ponad celebracje niepohamowanego łaknienia.

Przekroczenie granicy personalności (19) !

Z czym, mamy wtedy do czynienia ? Mamy do czynienia z przekroczeniem granicy personalności, poprzez siłowe lub psychologiczne narzucenie zafascynowanej lub zastraszonej społeczności swojego ładu, czasu, prawa i boga …

Kim, są tak naprawdę prawnicy ? Radzę to zapamiętać, aby już zawsze – reprezentować samego siebie i nigdy nie wyciągać dłoni w stronę prawnika, polityka, kapłana, farmaceuty, czy lekarza, ponieważ licencja, to w istocie nieodpłatny – trud poznania, dążący do perfekcyjnego wykonania pewnego zagadnienia, do czego nie potrzebna jest fetysz mentora, hierarchii, mamona, edukacji i władzy człowieka nad człowiekiem.

Bóg i Moje Prawo (19)

Czy wiecie, jaka jest dewiza domów, wchodzących w skład tajnych stowarzyszeń lub korony, czyli państw handlowych stworzonych, przez te stowarzyszenia i jej kreatorów ?

Dieu et mon droit, co tłumaczymy z języka francuskiego – Bóg i moje prawo.

To samo prawo personalne posiadasz i Ty, jednak wybrałeś wiarę w prawo stanowione, przez kogoś innego, czy nie uważasz, że to absurd ?!

Czym jest religia ? Religia, to wiara i czczenie nadludzkiej władzy kontrolującej, utożsamianej z Bogiem personalnym. Ta egoistyczna władza, nie wychodzi z wyższego mózgu, lecz z mózgu gadziego i ssaczego (20), czego najlepszym dowodem, jest sala audiencyjna w Watykanie, której symbolika, odnosi się bezpośrednio do węży i dzikich bestii (21) oraz tworzonych przez nie lęków i mar, będących prawami dzikiej sitwy, które przeniknęły do człowieczeństwa, jako groźba i ostrzeżenie …

Symbolika oswobodzenia jednostki z obcych ideologii, wiąże się z wyjściem, poza mózg ssaczy i gadzi. Wybrane jednostki, posługujące się jaźnią, wyższym aspektem człowieczeństwa, rozumieją alegorie wyjścia z labiryntu byka (22), pozbycia się egoizmu człowieka, pokonanie władzy lwa i oderwania się orła, od spojrzenia na wszystko z góry.

Sekta (19)

Nie trzeba wymyślać niestworzonych rzeczy, aby dość do logicznych prawd, dostrzegalnych dla spostrzegawczego obserwatora.

Wszystkie kulty, religie, ustroje, formy przynależności, formy poczucia prawa, podążania za kimś, systemy, doktryny, formy nauczania, wyznania, konsumpcjonizu, partie, armie, wspólnoty, użyteczne ciała, grupy … , to sekty oparte na personalnych ideologiach, przeniesione na grunt społeczny, co zastępuje personalny czas, ład, prawo i boga, uniwersalnym schematem bytowania, którego celem jest – żerowanie jednostki, na wystraszonym tłumie, poszukującym sensu bytowania.

Sete – secta, to grupa, obierająca drogę myślenia, wybranej, wolnej jednostki, pod wpływem nakazu siłowego lub psychologicznego …

Obranie czyjejś drogi, jest jednoznaczne z utratą własnej personalnej drogi bytowania – tożsamości. Masoni, nazywają to działanie – follow, co pochodzi od słowa of sectus ( imiesłów bierny – sequi – follow, z korzenia PIE— sekw – do naśladowania), co jest jednoznaczne z utratą własnej drogi.

Ćma, leci do światła, którego hipnotyczny blask, jest całkowicie niezrozumiały dla zniewolonej istoty, schodzącego z drogi wolnej ludzkości, na rzecz zezwierzęcenia i uzależnienia …

Co więcej, człowiek odrzucający prawo stanowione i zaczynający wyznawać prawo zwierząt, jest użyteczną rzeczą do ścięcia – mówi o tym imiesłów bierny secare – do cięcia – korzeń pierwotny – SROKI – sek – do ścięcia …

Dekonstrukcja oddzielająca religie od sekty, powstała dopiero w latach 70 – XVIII wieku, o czym mówi nagle pojawiają się definicja sekty, nawiązująca do – osobno zorganizowanego ciała religijnego …

Religare (19)

Wszystkie religie, są tym samym, personalnymi marzeniami, marami i lękami, przenoszonymi przez kreatora na wiernych.

Łacińskie religare, czyli wiązać, wskazuje nam przywiązanie, jako formę uzależnienia od cudzych wizji, mar, strachów i marzeń, nadających sens istnienia zagubionym istotam, które pod wpływem nacisku oraz edukacji lustrzanej, zapomniały o swojej pierwotnej jaźni …

Z kolei zwrot relegere, czyli ufne ( pojęcie – nałożenie obowiązku ) i powtórne powracanie w myślach do zasad, które uzależniają cię od tych, którzy cię zdobyli, zniewolili i zatrzymali w trybie swojego czasu, ładu, prawa i boga.

Nie ma różnic, między formami religijnymi, ponieważ odróżniają je tylko cechy użyteczne, czyli takie, za pomocą których, można użyć jej wyznawców do konkretnego działania tezy, przeciw antytezie i antytezy, przeciw tezie.

„Możesz to człowieku opublikować, ja ci powiem – nie mylisz się, ale nikt, ci w to nie uwierzy, bo ten, kto żyje naszym życiem, nie potrzebuje już swojego ja, czasu, prawa, czy Boga … My za nich myślimy, tworzymy, dajemy im to, czego chcą … , a czy ma to sens ? Jeśli odrzucasz własne ja, odpowiedzialność, już nie myślisz, nie tworzysz, tylko się od kogoś uzależniasz, uczysz – prosząc o ocenę swoich działań … Narzędzia, użytkujesz według własnego konceptu …”

Powiedział mi to człowiek w purpurze, który po chwili zacytował Leona XIII :

„Każdy mądry człowiek odrzuca wszystkie religie w teorii, jak i w praktyce, ponieważ wszystkie te puste słowa, nazwy i slogany, są zbieżne z ateizmem …” [Papież Leon XIII, Immortale Dei, 1885]

Dlaczego ? Ponieważ, ten, kto nie ma czasu, aby wierzyć w swego personalnego Boga oraz tworzyć swego prawa i ładu, zdaje się na los tego, który, da mu sens, swego czasu, ładu, prawa i Boga.

Teatr (19/23)

Ludzie w stanie – przejęcia (przez kogoś), uwielbiają grać, kogoś, kim nie są, bardzo pragną być, kimś, kto nadaje sens ich życiu. Sztuka naśladowania błędów poprzednich pokoleń, doskonale wpisuje się w schemat zniewolenia całego społeczeństwa.

Ludzkie rekwizyty, twory memetyczne, są w danej – odpowiedniej chwili – tym, czym chce ich twórca, reżyser i demiurg, ponieważ to on stworzył krąg ich życia, oparty na swoich prawach i wymyślonych fetyszach.

Rekwizyt, przyjmuje formę bezkształtnego tworu, który nie ma prawa czerpać ze swojej wiedzy duchowej, czy świadomego snu, ponieważ, już za chwile, czeka go modelowanie i kształtowanie do użytecznej roli kochanego dziecka i dobrego ucznia, pracownika, żołnierza …

Dom dusz i giełda kości (19)

Aby rozwinąć władze jednostki nad stadem, szamani – stworzyli tak zwane Domy Dusz i Giełdy Kości – wioski, miasta, kościoły, korporacje, obozy … , będące koronami ludzkiej dominacji, nad innym ludźmi. Istnieją również cesarstwa, mocarstwa, składające się z wielu koron, kreujących dualny byt miliardów, nieświadomych istnień, błąkających się po scenie utopijnego snu.

Osobowość prawna (19)

Korporacja lub prywatna korporacja, w tym państwo, skarb państwa …, jest podmiotem teatralnym, posiadającym fałszywą osobowość prawną.

Dlaczego ? Ponieważ osoba fizyczna, staje za fasadą, logotypem, godłem, flagą, hymnem, czyli ideologią teatralną, która nie pozwala dotrzeć do bezkarnego reżysera …

Społeczeństwo, może krytykować marionetkowego najemnika władzy, urzędu, firmy, kościółka, partii, czy korporacji, nigdy nie poznając prawdy o nietykalności tych, którzy owy teatr stworzyli dla siebie i władzy człowieka, nad człowiekiem.

Pisząc skargę, walcząc z systemem, nie odnosisz się do osoby, lecz do anonimowej ideologii – formy scenicznej, kłamstwa, którego silnik, nastawiony jest na przerzucanie odpowiedzialności, na różne postacie dramatu i komedii.

Ideologia oparta na fetyszach roli, tytułu, funkcji, którą przyjmuje dana osoba, ma za zadanie całkowite – teoretyczne, odciążenie jej duszy od winy, ponieważ, człowiek przyjmujący chwilowa na czas pracy – rolę aktora, nie jest katem, dyktatorem, zbrodniarzem, ludobójcom, czy psychopatą …

System pozyskuje ludzi o odpowiednich, wykreowanych na bazie edukacji lustrzanej – dysfunkcjach psychicznych, co pozwala dopasować daną jednostkę, do roli teatralnej, którą dany najemnik, będzie grał, przez większość swego bezsensownego życia.

Jeśli bezsens, uważany jest za sens, dochodzi do scalenia osobowości na fakcie dobrze wykonanego działania ideologicznego. Jestem dobrym żołnierzem, dobrym urzędnikiem, wykonuje tylko swoją prace … Tylko świadoma osoba, potrafi dostrzec bezsens istnienia państwa, fetyszy, kościoła i ludzkiego działania, nastawionego na służenie ideologii wyzysku …

Nad istota – Egregor (19)

Zwróćmy uwagę na tym etapie naszego rozważania, że szamani, nadali osobie prawnej – formę duszy, ubranej w fetysze typologiczne, które można utożsamić z nad istotą.

Spójrzmy na ideologie korony, cesarstwa, papiestwa, prezydentury, korporacji, czy nawet sztucznej inteligencji … i na otoczkę jej teatralnego działania, opartego na egregorze.

Egregor (19/24), to rodzaj myślokształtu, związanego ze zbiorowością ludzką. Inaczej mówiąc, jest to rodzaj kolektywnej świadomości. Między grupą a egregorem, istnieje relacja symbiotyczna.

I tutaj, dochodzimy do bardzo konkretnego odkrycia :

Egregor, to oko nieokreślonego obserwatora – szamana (27), które reprezentuje prawne uosobienie władzy wykonawczej, legislacyjnej i sądowniczej w systemie, każdego państwa, kościoła, czy korporacji …

Egregor, symbolizowany jednookim fetyszem, odnosi się także do dwugłowego orła, ponieważ trzecia siła – wszechwidzące oko, posługuje się tezą i antytezą podziału do efektywnego zarządzania ludzkim kapitałem.

Graal (19)

Najlepszym dowodem kształcenia najemników, przez szamanów, jest umieszczanie tak zwanych elitarnych szkół w dawnych miejscach kultów hierarchicznych.

Przykład ? Royal Courts of Justice w Londynie, mieści się w dawnej świątyni Templariuszy – Inner Temple, która powstała w 1154 roku. Co ciekawe, ideologia złotego Graala Templariuszy oraz skarby zrabowane przez wiele innych zakonów i armii penetrujących świat, posłużyły do zbudowania ekspansji edukacyjnej, ziemskiej, naukowej i technologicznej …

Święty Graal, to nic innego, jak krąg, stół przy którym zasiadają ludzie równej sobie krwi, tworzący idee jaskini platońskiej, korony, państwa, czy w/w korporacji …

Najemnicy wszystkich tylko prozaicznych zawodów kontrolnych, w których osoba fizyczna, ukrywa się za rolą osoby prawnej, są nietykalni dla niewolników, ponieważ ich kręgi, nie są równe ideologii władzy człowieka, nad człowiekiem. Lekarze, oprawcy, prawnicy, bankierzy i inne kreacje teatralne wysokiego szczebla, nie podlegają prawu zwierząt, do którego przyjęcia, zostaliście zmuszeni …

Wszystkie państwa Wspólnoty Narodów, w tym USA, płacą podatki Koronie Angielskiej. Brexit był potrzebny tylko po to, aby oświecone jednostki nie dostrzegli ciekawostki, polegającej na tym, że Anglia pobiera więcej pieniędzy, niż łoży na utrzymanie europejskiego kręgu żerowania …

Aby nie zarzucać królowej nadmiernego bogactwa, powstała w 1961 roku, fikcyjna osoba prawna, na mocy Estate Act : Crown Estate, która jest korporacją handlową kierowaną przez Crown Estate Commissioners.

Portfel korporacji obejmuje aktywa o wartości przekraczającej 9 miliardów euro, co generuje dochód w wysokości ~ 190 milionów funtów rocznie. Jednym słowem monarcha, jest podmiotem prawnym, ale według prawa naturalnego tak zwana korona, jest formą wielowątkowej gry aktorskiej, realizowanej przez osobę fizyczną, która za pomocą swej roli, fetyszy i podmiotu prawnego, łamie zasady prawa naturalnego.

Prawo Personalne, a Prawo Naturalne (9)

Prawo personalne, musi być ograniczane za pomocą prawa naturalnego, aby samostanowieniu, zawsze towarzyszyło samoograniczenie.

Wszystkie formy hierarchiczne, są formami zakonów wyznaniowych, które nie tylko łamią zasady prawa naturalnego, ale przede wszystkim łamią zasady prawa, łady, czasu i Boga personalnego, każdej jednostki, co niszczy wolność i równość każdego bytu, stającego się kapitałem.

Ordre – Bar (19)

Znacie termin ordre ( państwa francuzkojęzyczne ) lub bar ( państwa angielskojęzyczne ) ?

Ordre, oznacza tyle, co zakon, porządek, rząd, stan, czy rozkaz ?

Natomiast Bar, oznacza oddzielonych od reszty krąg, wykonany z żelaza, kamienia lub drewna, w którym znajduje się rada danego zakonu, która rozkazuj najemnikom niższego strzebla.

Na myśl przychodzi tu kasta najemna sędziów, polityków, czy księży …

Termin ten, jest chroniony prawnie, ponieważ skupia święte, nietykalne kręgi kast najemnych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie, działania systemu hierarchicznego.

Spotykając się z terminem ordre, już na wstępie macie przechlapane ponieważ, rozpoczynając walkę z osobą prawną, korporacją, korporacją prywatną, aktorem … , napotykacie członków różnych zakonów, chroniących jeden, spójny system żerowania zwierząt na ludziach …

Najemnicy, w tym rady zakonów, nie mają nic wspólnego z prawdziwą władzą, ponieważ aktor, zawsze będzie tylko aktorem, wykonującym rozkazy, płynące z niewidzialnej góry …

Uciekinierzy z atlantydy, twórcy prawa morskiego, stworzyli krąg Bar i Ordre w celu kontrolowania lądów oraz mórz i oceanów …

Zagubione dusze (19)

Najważniejszą kreacją kręgów, jest zbieranie oraz administrowanie zagubionymi duszami. Świadomy siebie człowiek, wie że wrócił do życia fizycznego, za pomocą karmy negatywnej, a jego wspomnienia są zablokowane w duszy uniwersalnej.

Z tej perspektywy widać, że Bar i Ordre zakonów religijnych, prawnych, ekonomicznych, mają tylko jeden wspólny, mafijny cel, jakim jest zarządzanie ludzkim kapitałem.

Zgodnie z prawem morskim, nowy byt po przybiciu do portu i otrzymaniu Pass-portu, staje się własnością kręgów po 7 latach od dnia urodzenia, jeśli rodzić nie postawi sprzeciwu, przed przejęciem ludzkiej duszy i ciała.

Kapitał ludzki, jest siłą napędową świata religijnego, militarnego, ekonomicznego i hierarchicznego, ponieważ państwa, to magazyny, obozy oraz labolatoria … , od których, nie sposób uciec, przez ścisłe zarachowanie systemowe.

Cestui Que Vie (19)

Twój akt urodzenia (Prawo Morskie (28)), zwany Cestui que vie, oznacza tego, kto żyje. CQV, jest polisą powierniczą, z prawem do własności oraz dochodów i zysków, które zapewnia dany byt el-itą, w czasie swego życia.

Naufragium (19)

Kiedy poważnie zachorujesz lub umierasz, stajesz się dla systemu wrakiem morskim, zwanym naufragium, jednak nawet wtedy prawo morskie, określa co stanie się z twoim życiowym bagażem – ładunkiem, często przywłaszczanym sobie, przez obcych aktorów, osoby prawne …

Popatrz, co się dzieje podczas wojen i rewolucji, kto występuje w imieniu praw ofiar holokaustu, ludobójstwa, Indian, Aborygenów, czy wybitnych jednostek, nagle reprezentowanych przez handlowe ule …

Odebrano nam prawo do własnej duszy, a tym samym do własnego czasu, prawa, ładu i Boga … Oddając odpowiedzialność w obce ręce, stajemy się niewolnikami, którym poprawność polityczna, zabrania mówienia o prawdziwej równości i wolności …

Bez właściwego statusu prawnego, musimy być reprezentowani, przez opiekunów i kontrolerów naszego życia, którzy nie reprezentują w sądzie nas, lecz system władzy, który musi być obroniony, przed terrorem, jakiego dopuszcza się własność na swoim właścicielu.

Jesteśmy w większości, nieświadomymi swej roli niewolnikami, rzeczami o określonej wartości rynkowej … Zobacz, jak traktuje się obłożonego fetyszami – najemnika, a jak traktuje się bezdomnego lub biedotę, nie generującą właściwego dochodu … Ładunek bez duszy, zostaje oznaczony numerem seryjnym i zaczyna podlegać prawu morskiemu …

Od tej chwili, jesteś licencjonowaną rzeczą, posiadającą seryjne nazwisko, rase, wyznanie, płeć, numer dowodu, prawa jazdy, paszportu, legitymacji, pozwolenia, umowy … Ponieważ twoje życie, jest licencjonowanym i opodatkowanym tworem przemysłowym …

To wszystko udowadnia, że jesteś tylko rzeczą, ścisłego zarachowania, ponieważ w rzeczywistości licencja / umowa stanowi, że wszystko, co posiadasz, jest własnością ula – państwa, w zamian za co, płacisz państwu i jego najemnikom różnorakie podatki, lub pracujesz na bazie umowy, za co dostajesz, opodatkowanie wynagrodzenie.

Być może się mylę, ale żadna wolność, równość, samostanowienie, nie może być licencjonowana, a świadoma siebie jednostka, nie potrzebuje panów i przedstawicieli, ponieważ człowieczeństwo, wymaga prawa naturalnego i samoograniczenia własnych czynów, nie mogących wychodzić poza personalizację własnego czasu i prawa.

Czy w całym tym systemie, masz jakiekolwiek przejawy wolności i równości, prawdy i równowagi ?

Każdy akt prawny, będący formą nieświadomego pozbawienia prawa do wolności i równości, może być złamany, przez świadomego swych praw naturalnych człowieka … Problem polega na tym, że w pełni świadomych bytów, jest mniej niż jeden procent …

Niewolący nas ludzie, już dawno przekroczyli granice samostanowienie, a idea samoograniczenie, nie jest tym ludziom znana …

Terror, można zwalczać terrorem, jednak tego typu zabiegi, są tym ludziom na rękę, ponieważ każdy buntownik, morderca … , znów wróci do koła karmy negatywnej.

Jedynym ratunkiem, jest świadomość, zachodzących dookoła nas schematów i odwaga przekazywania niewygodnych prawd, mogących odciągać od systemu, jak najwięcej osób …

Człowiek bez systemu da sobie radę, za pomocą logiki i trudu, natomiast system bez niewolników, zostaje tylko jaskinią platońską, teatrem wariatów, którzy będą nieudolnie starali się narzucić nam swoje prawo, czas, ład i Boga, za pomocą atrakcyjnych cieni i przerażających nas mar …

Czasem krok, którego się boisz najbardziej, jest tym, którym cię wyzwoli i uratuje, przed kłamstwem i ignorancją …

Nowy Rok

2021, czyli 5, piątka jest najbardziej żywiołowa ze wszystkich liczb. Jest wszechstronna, lecz także ulega ciągłym przemianom. Dla niektórych taka niestałość, może być wadą, ale w rzeczywistości Piątka, jest po prostu bardzo entuzjastycznie nastawiona do… wszystkiego.

Bardzo często Piątka miewa genialne pomysły. Jest inteligentna, więc nie ma się co dziwić, że często wpada na pomysły mogące zrewolucjonizować całą ludzką cywilizację. Na szczęście aż tak daleko Piątka zazwyczaj się nie posuwa.

Chodzi tu rzecz jasna o wspominany nie raz – Transhumanizm, którego geniusz, polega na zaprzęgnięciu miliardów, aby żyjąc w piekle tworzyły jednocześnie elitom raj (30).

W tajnych bractwach – pięć jest liczbą świętą, mniejszą tylko pod względem ważności od trzech i siedmiu. Jest to szczególnie istotne w przypadku stopnia – Fellow Craft’s (31), gdzie do utrzymania loży potrzeba pięciu osób, a na krętych schodach pięć stopni odnosi się do porządku architektonicznego i ludzkich zmysłów.

W trzecim stopniu znajdujemy odniesienie do pięciu punktów społeczności i ich symbolu, pięcioramiennej gwiazdy. Również geometria, uważana za synonim masonerii, nazywana jest piątą nauką; i faktycznie, prawie we wszystkich stopniach masonerii, znajdujemy liczne aluzje do pięciu jako liczby świętej i mistycznej.

Dla Pitagorejczyków piątka była liczbą mistyczną, ponieważ została utworzona przez połączenie pierwszej liczby parzystej i pierwszej nieparzystej, odrzucając jedność; dlatego symbolizowała mieszane warunki porządku i nieporządku, szczęścia i nieszczęścia, życia i śmierci.

To samo połączenie liczb nieparzystych i parzystych, czyli męskich i żeńskich, uczyniło z niego symbol małżeństwa. Wśród Greków był symbolem świata, ponieważ, jak mówi Diodorus, reprezentowała eter i cztery żywioły. Była to święta okrągła liczba wśród Hebrajczyków.

W Egipcie, Indiach i innych krajach Wschodu, jak mówi Gesenius, pięć mniejszych planet i pięć elementarnych mocy uznano za święte.

Były to penty gnostyków i hermetycznych filozofów; piątka był symbolem ich kwintesencji, piątej lub najwyższej istoty mocy w naturalnym ciele.

Pięciopunktową Gwiazda

Pięcioramienna gwiazda, której nie należy mylić z płonącą gwiazdą, nie występuje wśród starych symboli masonerii; w istocie niektórzy pisarze zaprzeczyli, że jest to w ogóle emblemat masoński.

Jest niewątpliwie niedawnego pochodzenia i prawdopodobnie został wprowadzony przez Jeremy’ego Crossa, który umieścił go wśród tablic w emblematach Trzeciego Stopnia, poprzedzonych jego Hieroglificzną Kartą.

Nie ma o tym wzmianki w rytuale ani wykładzie Trzeciego Stopnia, ale masoni w Stanach Zjednoczonych, za milczącą zgodą, określili to jako symbol Pięciu Punktów Braterstwa.

Kontury pięcioramiennej gwiazdy, są takie same jak kontury pięcioramiennej gwiazdy Pitagorasa, która była symbolem zdrowia. M. Jomard w swoim Description de L’Egypte mówi, że gwiazda wyryta na egipskich pomnikach, gdzie jest to bardzo powszechny hieroglif, ma stale pięć punktów, nigdy więcej ani mniej.

Wchodzimy więc w rok żywiołu, który może pokonać spętanego uprzednio człowieka lub oswobodzić go z pęt … wszystko zależy od nas, od naszej świadomości – zachodzących schematów psycho-manipulacyjnych, które można ujawnić i pokonać !

Niech ta vagina (5|V) urodzi idee nowego działania, które pokona ideologie globalistów …

Człowieku, stań się Lahem, Panem Bogiem Samego Siebie (29), przed nami nowy rok, który musi się stać rokiem świadomej wolności, zależnej od waszej wiedzy i od waszego działania, opartego na rzeczywistym użyciu prawa naturalnego, przed sądami – skazującymi psychopatów tworzących organizacje międzynarodowe, rządy, sejmy, czy senaty …

Mój trud – nigdy i nikomu, nie zakłócała czyjegoś życia i był pożyteczny dla innych ludzie, czego nie można powiedzieć o tak zwanej pracy polityków, księży, prawników, celebrytów, urzędników i innych fetyszystów, stojących murem pomiędzy wolnością, a człowiekiem …

Życzę wszystkim agitatorom, wrogom, politycznym i religijnym psychopatom, więcej samoograniczenia w nowym roku, ponieważ świat, nie składa się tylko z fetyszy osiąganych przy pomocy samostanowienia i nadmiernego łaknienia. Przejście od bestialstwa własnego jestestwa, do prawdziwego altruistycznego człowieczeństwa, jest głównym celem ewolucji duchowej, każdej – świadomej jednostki.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Nowe konto dla dotacji, wydawnictw, wpłat … PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/RaElIs

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/

5. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

6. https://archiwaligiswiata.wordpress.com/2018/09/18/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-rozdzka-berlo-fletnia-pana/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/11/15/wiadomosci-podprogowe/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/12/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/02/personalny-wszechswiat/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/10/uwolnienie-napiecia-co-zrobic-aby-wyzwolic-sie-z-objec-stada-i-systemu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

14. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/

15. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

16. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

20. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/18/manipulacja-erystyczna-czyli-filozoficzny-teatr-rozmow-o-niczym/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/12/czym-jest-eter-czyli-jak-utrzymuje-sie-czlowieka-w-niewiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/

25. https://panlogika.wordpress.com/2017/ 09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i- materializmu/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/30/ostateczne-rozwiazanie-kwestii-terroru-czyli-dzien-niepodleglosci-personalnej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/21/norymberga-dla-zorganizowanych-grup-przestepczych-o-charakterze-politycznym-czyli-o-problemie-zycie-niegodnego-zycia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/09/obywatel-vs-zorganizowane-grupy-przestepcze-czyli-zawiadomienie-o-mozliwosci-popelnienia-przestepstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/15/prawie-nietykalni/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

28. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/do-kogo-nalezysz-niewolniku/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/06/masonska-ceremonia-mistrzowska/