Samotność narzędziem przekształcenia bierności w działanie w epoce covidowej

Samotność narzędziem przekształcenia bierności w działanie w epoce covidowej

Rodzimy się sami, żyjemy sami i umieramy sami, udając przez całe życie – wiarę w ideologię społeczeństwa, które w swej zniewolonej formule, nie dorosło do poszanowania wolności oraz równości innej jednostki i płaskiej struktury współzależności (2), wspomagającej samostanowienie, a także samoograniczenie moralne każdej jednostki.

I właśnie to – nazywamy zdrowym społeczeństwem, które broni realnych wartości, odpychając schemat wiary, państwa, hierarchii, czy władzy, jako raka, wykorzystującego państwowe obozy do pomnażania (20) lub redukowania populacji ludzkiego kapitału (3) dla swoich celów.

Samotność, jest naszą pierwotną naturą, ale nie jesteśmy tego świadomi. Z powodu braku tej świadomości – pozostajemy obcy dla samych siebie. Zamiast postrzegać naszą samotność, jako niezwykłe piękno i błogosławieństwo, jako ciszę i spokój, jako pogodzenie z egzystencją – interpretujemy ją błędnie, jako osamotnienie, alienację i zagubienie, które powinno być traktowane, jako silnik naszej mocy, tworzącej czas, ład, prawo, moralność, niepodległość personalną (4) i cały nasz personalny wszechświat (4).

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Szanowni państwo, wielu z was lękając się prawa zwierząt (stanowionego (5)) – twierdzi, że poprzez nakaz, nie ma się wyjścia i trzeba zostać w domu, nie można iść do sklepu, trzeba zamknąć firmę (8) i koniecznie trzeba się zaszczepić (6) oraz nosić kaganiec zwany maską (7) …

Jednak tak nie jest, każde z tych obostrzeń, może pokazać wam – nowe wyjście i to nie wy, będzie pohańbieni i zniewoleni, lecz ci, którzy was do tego typu działań zmuszają. Wszystko, poprzez prawo karmy (9), które zawsze upomina się o działania zgodne z prawem naturalnym (5).

Dlaczego ludzie, którzy odmówią niemoralnych i nieetycznych szczepień (6), nie mogą już dziś odejść ze swojej dotychczasowej pracy i nie rejestrując działalności, rozpocząć działalność – pro publico bono, co oznacza wyjście z działaniami, czy usługami do ludzi, żyjąc z darowizn i darów od klientów oraz poprzez wymianę towarową i usługową ?!

Reguła coś za coś, może wyeliminować rząd, układ pracodawca – pracownik oraz przeróżne fetysze (10), w tym pieniądz fiducjarny (8a), tytuł, czy fałszywą role w społeczeństwie memetycznym (21).

Przejmujcie tez grupowo dobrych nauczycieli i lekarzy, przez co szkoły i uniwersytety oraz szpitale przestają mieć sens, a rola państwa zacznie się kurczyć, aż zaniknie, ponieważ człowiekowi ideologia państwa, jest nie potrzebna do życia, natomiast państwu, potrzebny jest posłuszny zależny i kontrolowany na wszystkie sposoby obywatel, niezdający sobie sprawy ze swoich praw i możliwości.

Jest jeszcze jedna branża, którą warto przejąć, aby osłabić przeciwnika i wzmocnić siłę narodu. Tak, czy owak finansujemy i otrzymujemy wojsko i policję, więc dlaczego ci ludzie, nie mieliby stać na straży prawa naturalnego (5), negując każdy przejaw stanowionego prawa zwierząt, reprezentowanego przez fetysz państwa.

W ten sposób, porzucając etaty, stanowiska, czy role – społeczeństwo nic nie straci, natomiast zyska wolność, równość i niezależność oraz siłę.

Natomiast stracą ci, którzy wyzyskują i żerują – pracodawcy, korporacje i skupieni w różnych dziwnych sitwach pracodawcy, mający wizje władzy absolutnej (22) nad kapitałem ludzkim (Leviatan), który jest powoli zamykany w bezpiecznej ideologii obozu, zwanego potocznie państwem. Siła, zawsze leżała w ludzkim kapitale, jedynym kapitale na świecie, który może być przekształcony w twór suwerenny i nie podlegający władzy i sile prawa zwierząt, ale to zależy od nas i tylko od nas, nie od rządu, policji, armii, urzędników, tylko od nas.

Wiem, że teraźniejszość egzystowania w grupowy obłędzie i lęku, bywa trudna, nieznośna, niemiła albo wręcz okropna i nużąca oraz depresyjna (11), do czego dąży rozwój cywilizacji hierarchicznej opartej na powszechnej kontroli.

Gromadźcie się w wspierające siebie nawzajem – sfory regionalne, zawodowe, społeczne, które będą potrafiły w jeden dzień – wyjść z zainscenizowanego kryzysu medialnej pandemii (7/8e). Rząd i służby mundurowe, są tak naprawdę słabe, boicie się propagandy urzędniczej i medialnej (12) wiary, która doprowadziła do bezpodstawnego przeniesienia wojny do wnętrza człowieka (24), co rodzi rewolucje w kontaktach międzyludzkich.

Od dłuższego już czasu, gromadzę dookoła siebie ludzi, którzy nie chcą płacić podatków utrzymujących polityczne, religijne i społeczne sitwy, które kładą łapę na naszej własności, bogactwach i trudzie. Rolnicy, twórcy, kreatorzy rzeczywistości (13), mogą szybko wyeliminować rząd, służby kontroli społecznej oraz fetysze, które tak naprawdę, są nam nie potrzebne i zajmują nam tylko personalny czas (4) …

Pamiętaj – rzeczywistość – jest, jaka jest, wszystko zależny od wpływu archontów (14) – ciał niebieskich na nasze ciało i umysł, co przekłada się na relacje międzyludzkie. Co więcej, człowiek nie rozumie, że poprzez antygeny (15), jesteśmy wobec siebie toksyczni, obojętni lub zachęceni do dalszych, międzyludzkich kontaktów.

Umysł, przykleja rzeczywistości etykietki i z tego nieustannego metkowania, z ciągłego ferowania wyroków – powstaje ból i zgryzota naszego bytowania, po prostu bądź empatyczny i altruistyczny w stosunku do drugiego człowieka, jeśli dobro wróci, oznacza to dłuższą zażyłość, jeśli nie odczujesz wzajemności, oznacza to koniec, tej toksycznej relacji (16).

Kiedy obserwujesz działanie umysłu, wydostajesz się z jego utartych kolein, stworzonych przez zewnętrzne czynniki, wyzwalasz się spod władzy schematów, wedle których – umysł zwykle stawia opór, i nareszcie możesz pozwolić teraźniejszości zaistnieć w swojej własnej rzeczywistości – tworząc RaElIs (17).

Daje ci to pewien posmak – wewnętrznej swobody, wyzwolenia spod tyranii zewnętrznych okoliczności, prawdziwego spokoju wewnętrznego. Zobacz, co się wtedy dzieje, i dopiero potem działaj, jeśli okaże się to potrzebne lub możliwe.

Zaakceptuj stworzaną teraźniejszość w swojej rzeczywistości – a później działaj, akceptując swój personalny czas, ład, prawo, moralność i niepodległość, które tworzą twój wszechświat (4).

Zgódź się na wszystko, co niesie z sobą teraźniejsza chwila, tak jakbyś sam ją skomponował, dopasował i wydał na świat, odpowiedzialność rodzi płód czynu, który rośnie i wyrasta na legendę (25).

Zawsze działaj z nią w zgodzie, nigdy wbrew niej. Zaprzyjaźnij się z nią i sprzymierz, zamiast wypowiadać wojnę samemu sobie i innym poprzez zewnętrzny nacisk.

Twoje życie ulegnie dzięki temu cudownej przemianie, a wraz z tą wewnętrzną przemianą, zacznie się zmieniać twoje otoczenie. Wyzbycie się schematów godnych gada i ssaka (18), jest dla wyższego umysłu (18) niebywałe trudne, ale nie jest – niemożliwe.

Prawdziwy człowiek, z trudności wyciąga wnioski i traktuje porażkę jako bitwę, całej wojny.

Używając słowa – estetyka, nie miej na myśli wszystkich tych śmiesznych śmieci zgromadzonych w muzeach i galeriach sztuki oraz w telewizji, internecie oraz gazetach.

Mam na myśli wyższy przejaw wrażliwości, cechy, które tkwią w Tobie: pewną jakość – Twego istnienia; wrażliwość; poczucie piękna; miłość do wiecznego tańca, który rozgrywa się dookoła ciebie w formie rytmu bytów i fal, które przenikają i łącza się z sobą, tworząc swoisty rytuał istnienia (26).

Świadomość tego, co Cię otacza, musi być przemyślana w ciszy, jaka w Tobie tkwi; cisza, potrzebna jest, aby usłyszeć z oddali melodyjny śpiew ptaka, szum drzew, czy wody … W tym całym uspokojeniu, potrzebna jest logiczna myśl o zwolnieniu rytmu życia i wycofaniu pewnych technologii i nauk (27), wpływających negatywnie na nasze życie.

Estetyka, to po prostu artystyczne podejście do życia, to poetycka wizja jedności archontów (14), natury oraz duszy i ciała.

Nie ignorujesz pozytywnego promieniowania otaczających Cię rzeczy; jesteś uważny, czujny, kochający; jesteś otwarty, receptywny, zapraszający. To jest to, co rozumiemy, jako podejście estetyczne, estetyczne nastawienie do własnego jestestwa i jestestwa innych bytów.

Właśnie ten czas, jest czasem pozytywnych zmian, który musi być wykorzystany do powrotu pierwotnych reakcji i relacji międzyludzkich (2).

Wymieniajmy się poglądami, działaniem, tworami naszych umysłów i rąk, trudźmy się tworząc wartości, odrzucając nikomu nie potrzebne fetysze – okradające nas z czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (4).

Niech personalne, niezależne wszechświaty, wirują dookoła siebie, tworząc dobrobyt powstający z gruzów dawnej Lechii.

Niech ci, którzy okradali nas z naszego działania, trudu, własności oraz ci, którzy spekulowali cudzą własnością oraz żerowali na naszym trudzie, poczują na sobie, swą bezproduktywność, która ukazuje bezsens fetyszy, takich jak wykształcenie, pozycja, rola, tytuł, czy wpływ sitwy i jej kontrola nad ludzkim życiem.

Działajcie w sposób świadomy !

Dając wam wędkę, nie oczekujcie ode mnie ryb, ponieważ otrzymując od kogoś produkt końcowy, przestajecie być uważni, czujni oraz zorientowani na własnym celu, jakim jest odpowiedzialność za swoje życie, oddając tą odpowiedzialność w ręce kogoś innego – wam wrogiego, odnajdujecie nowego mesjasza, czy idola, zatracając się w trybie niewolnika i narzędzia cywilizacji wyzysku i żerowania człowieka na człowieku.

Masowo rezygnujcie z pracy oraz służby, dla kogoś innego, kto was szantażuje, nakłania, kontroluje i zmusza do dokonywania czynności niezgodnych z prawem naturalnym (5), co prowadzi do celowego samobójstwa czynnika ludzkiego, ponieważ istota zmodyfikowana genetycznie (6) za pomocą szczepionki, przestaje być człowiekiem i rezygnuje tym samym z dobrodziejstw w/w prawa naturalnego, wolności i równości.

Wiara i naiwność oraz władztwo nad wolną jednostką ma swoje granice, które już dawno przekroczono i sprofanowano.

Ja, jako Lah, Pan Bóg Samego Siebie (19), nie będę tworzył własnego więzienia, za pomocą wiary w hierarchie, która ma za zadanie – kontrolować moje wolne życie.

To, co wydaje się być trudne, bywa po prostu aktem najwyższej potrzebnej w dzisiejszych czasach – odwagi, nakierowanej na prawdę, na którą mało kogo, dziś po prostu stać.

Ufundujemy sobie wolność (23), bo na kolejną porażkę nas po prostu nie stać !

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Nowe konto dla dotacji, wydawnictw, wpłat … PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/RaElIs

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Artykuł dedykuje moim Patronom: Marcinowi S, Danucie S, Alexowi G, Marcinowi P, Janowi S.R, Piter 632, Pawłowi A, Lechosławie i wielu innym … Dziękuje !

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://samostanowienie.tumblr.com/post/156227579919/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/02/personalny-wszechswiat/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/04/szczepionka-genetyczna-czyli-czlowiek-jako-organizm-modyfikowany-genetycznie/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/12/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/15/prawie-nietykalni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/28/re-set/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/10/uwolnienie-napiecia-co-zrobic-aby-wyzwolic-sie-z-objec-stada-i-systemu/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/14/spoleczenstwo-wolnych-kreatorow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/06/rozejrzyj-sie-cos-cie-nie-zastanawia/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/14/toksyczna-intencja/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/17/raelis-to-moj-swiat/

18. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

23. https://fb.com/fundacjadydymusa

24. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/