Nie wzywam do przemocy, wzywam do zdecydowanej samoobrony i logiki

Nie wzywam do przemocy, wzywam do zdecydowanej samoobrony i logiki Jeden przeciwko wszystkim. Jedna idea, jest silniejsza od wszystkich zbrodniczych ideologii tego świata, a jest nią wolność, która potrafi odpowiedzialnie samoograniczać swoje łaknienie … Z punktu widzenia logiki, ludzkość nie dzieli się na struktury hierarchiczne, narodowe, wyznaniowe, językowe, czy szeroko pojęte grupy interesów i dogmatów,…

Każdy powinien mieć swoją Księgę Światła

Każdy powinien mieć swoją Księgę Światła Na początku archonty (2), ciała niebieskie – stworzyły niebo i ziemię, a ogień i woda – uczyniła z ziemi – świątynie – różnorodnego życia. Jak w górze, tak i na dole (14), jak w człowieku, tak i we wszechświecie, niczego nie można zmieniać i naruszać, ponieważ to, co zostanie…

Aura – archonty i wiatr emocji

Aura – archonty i wiatr emocji Dla wszystkich tych, którzy wspierają me dążenie do normalności prawa naturalnego … Dydymus Człowieczeństwo, już nie boi się logicznych skutków przekroczenia ram prawa naturalnego (2), ponieważ stado, boi się tylko jednego – niedostosowania własnej wolności do prawa zwierząt, które stało się przestrogą – utrzymującą ofiarę na łasce prawa silniejszego,…

Przepowiednia Nowego Początku Świata

Przepowiednia Nowego Początku Świata Czas ideologii szamańskich (8) elit, powoli się kończy, czas podziału dobiega już końca, ponieważ oświecenie i odpowiedzialność za własny byt, nie jest już domeną nielicznych, ale kwestią dążności do powszechnej wolności (świadomej równości). Lah, jest Panem Bogiem Samego Siebie (5), dla siebie, poprzez Siebie i dzięki Sobie, ale tylko wtedy, kiedy…

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa Wstęp Bestie, które nie akceptują prawa naturalnego (5), nie mogą uchodzić za ludzi i być postrzegane, jako zwolennicy praworządności, wolności i równości społecznej, ponieważ każda bestia (11), biorąca przykład z prawa silniejszego, pragnie żerować na zdobytym podstępem terytorium państwa, czy regionu … , żywiąc się…