Nowy Ład w ujęciu logiki

Nowy Ład w ujęciu logiki

Wstęp

30 marca 2021, fetysz (5) instytucji sejmu i senatu, będzie chciał oddać władze decyzyjną w kwestii podatków, w ręce Unii Europejskiej. I właśnie ta szalona decyzja ideologiczna, będąca w praktyce zdradą stanu, podjęta przez Republic Poland of (2), będzie skutkować – wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub co bardziej prawdopodobne – całkowitego lockdownu, w celu odciągnięcie uwagi społeczeństwa, od tego właśnie posunięcia, które zbliża nas nieuchronnie do podatku katastralnego i utraty samostanowienia.

Stan wyjątkowy lub też, jak kto woli całkowity lockdown, zostanie wprowadzony, w obawie przed nasilonymi protestami wzburzonego społeczeństwa, które być może – połączy wreszcie ideologie covida (25) z budową państwa globalnego, opartego na międzynarodowych instytucjach, tajnych bractwach, korporacjach i bankach centralnych.

Jeśli już się nakrzyczeliście, nachodziliście na marszach i protestach (3), czas na podstęp i radykalny szturm na instytucje rządowe, w celu stworzenia kontraktowego rządu tymczasowego, który zerwie wszysykie umowy międzynarodowe i doprowadzi Lechię do odbudowy w trybie płaskiej struktury społecznej (4).

Obecnego kryzysu, nie wywołał żaden wirus, ponieważ kryzys, jest formą nakierowania społeczeństwa – na narzucone odgórnie – zmiany ideologiczne (6).

Żadna epidemia nigdy, nie wywołałaby kryzysu na globalną skale, ponieważ kryzys, to wstrzymanie lub zablokowanie łańcucha dostaw, przez polityków, bankierów, spekulantów, lichwiarzy i biznesmenów, którzy poprzez ideologie kryzysu, chcą wzmocnić swoje interesy oraz zacisnąć pas kontroli na tali biernego w swych poczynaniach społeczeństwa (6).

Wspólnota międzynarodowych instytucji, korporacji i banków oraz państw narodowych, nazywana jest od tysiącleci rządem światowym, który pod pozorami walki z wirusem i ochrony zdrowia, wprowadził dopiero raczkujący – nowy ład, który walczy z ludźmi o utrzymanie użytecznej ideologii epidemii.

Zablokowanie łańcucha dostaw oraz wykorzenienie własności prywatnej, skupi władze w rękach państw narodowych, będących w istocie korporacjami (2) należącymi do najbogatszych ludzi na świecie. Ktoś, kto za pomocą prawa zwierząt (7), nakazu, kary i przemocy, chce wdrożyć własny ład, jest po prostu – przestępcą, który uprzednio wprowadził wiarę w ustrój, rewolucje przemysłowa, czy seksualną i inne ideologie – oparte na ładzie wyznaniowym (8), w którego obostrzenia, muszą wierzyć wszyscy, ponieważ tylko tak – utrzyma się władza mniejszości, nad ignorującą prawdę – większością.

Co kilkadziesiąt lat, niszczy się istniejący ład, aby wprowadzić nowe reguły kontroli społecznej …

Terror, nie służy człowiekowi, ponieważ terror – służy zniszczeniu wolnej woli, poprzez strach (9), wymuszający podporzadkowanie bestii (10), żerującej na ludzkich stadach i nie ważne, czy owym terrorem ideologicznym, jest – wyznanie, ustrój, czy pogląd …

Dobro, życie i twój rozwój, jest władzy obojętny, ponieważ, jesteś tylko ludzkim kapitałem (11), który będzie obracany wedle reguł zwiększenia kontroli społecznej i zysku.

Wybór, jest tak naprawdę groteską, stworzona przez tych, którzy posiadają władze, dla tych, którzy tej władzy nie posiadają i mogą się tylko przyglądać jej poczynaniom.

I właśnie ten aspekt – należy jak najszybciej zmienić, aby realną władze, przejęło społeczeństwo świadomych i odpowiedzialnych ludzi, ponieważ hołota tworzy system hierarchiczny, z którego nic nie wynika, poza aspektem żerowania człowieka na człowieku.

W tej sytuacji, czołgi na ulicach, to tylko kwestia czasu i dobra wiadomość dla społeczeństwa, ponieważ łatwiej ogarnąć przemieszczanie i rozproszenie wojska, niż nieprzewidziany atak, ze strony podnieconych nagrodą psów.

Zacznijmy jedna od początku …

Naprawdę, ciężko mi rozpocząć ten artykuł, odchodzący tak daleko od znanej wam rzeczywistości, jednak zacznijmy od aspektu materii, życia, rodziny i narzuconego odgórnie ładu, niszczącego – nasze prywatne wszechświaty (12).

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Nowy Ład, czy też Nowy Porządek Świata, są pojęciami znanymi od milionów lat, ponieważ wiąże się to z procesem zmiany światopoglądu u osoby zaatakowanej nową ideologią (13), co jest sprzeczne z zasada wolności, równości i działania zgodnego z wolnością duchową. Przejście na drugą stronę lustra, zmienia dany byt, w kopie, która staje się nosicielem i niewolnikiem twórcy owej pandemicznej ideologi.

Czarodzieje, magicy, alchemicy, politycy, szamani (14), czy księża, to kuglarze, pragnący wciągnąć człowieka w grę poglądową, narzucającą człowiekowi – pewne reguły – zwane ładem, z którego korzysta dany kłamca, dążący do podporządkowania sobie określonej jednostki, stada lub grupy.

Nowy ład, czyni z człowieka nieświadomego swej roli – niewolnika, zwierzęcia lub maszyny (15), ponieważ najważniejsza dla władzy, jest całkowita kontrola nad ludźmi, która pozbawia byt człowieczy – wolnej woli, która może wytworzyć proces powolnych przemyśleń logicznych, dążących do wolności i równości społecznej.

Materia, czyli brak myśli logicznej, dążącej do prawdy i wolności

Materia, nie myśli w kategorii leczenia lub choroby i zabijania lub życia i śmierć, materia się po prostu reorganizuje i przywraca powiązania między cząsteczkami.

Materia, nie jest tworzona, ani niszczona, po prostu zmienia się struktura powiązania cząsteczek, co prowadzi do zmiennych form egzystencji. Człowiek, nie jest – ani lepszy, ani gorszy od zwierzęcia, kamienia, czy wiatru i wody … Jeśli na ten przykład, coś spalisz, nie oznacza to kresu danego bytu, lecz zmianę powiązań cząsteczkowych, w wyniku czego, coś zabitego, może nadal żyć w zmienionej formie.

Nowy Ład, a psychologia zachowań interpersonalnych

Ktoś, kto kocha dziecko, a jednocześnie za pomocą manii wielkości – zabija lub niszczy innych ludzi, ma zaburzoną świadomość, w wyniku czego, nie jest wstanie – dostrzec praw karmicznych (16) wyłaniających się z reorganizacji powiązań materii.

Ślepe narzędzie społeczeństwa, narzuca ciszy – drzemiącej w jednostce – nowy ład poglądowy, będący odbiciem destrukcji społecznej.

Dzieci i świadome siebie – jednostki, napotykają w sobie dylemat walki z najbliższymi, ponieważ miłość pochodząca od części stada, jest zaprogramowaną formą nakazu, według konceptu ideologicznego, który zmienia człowieka w zgorzkniały tryb kulturowy, wyznaniowy, cywilizacyjny, czy poglądowy …

Twory memetyczne (17), nie kochają swoich dzieci, takimi jakimi one są, tylko wizje produktu o określonych cechach osobowych, w taki sposób – społeczeństwo, czyni z dzieci – bierne i zdekonstruowane armie – porządane przez państwa i rządy. Edukacja lustrzana (18), pozwala przekształcać za pomocą następujących po sobie ideologii, kolejne pokolenia w zapatrzone i skupione na błędach poprzednich pokoleń – naczynia, gotowe napełnić się ideologią lojalności, pokory i służenia …

Szantaż rodzicielstwa, wyłania się z poglądu: będę cię kochał – tylko wtedy, kiedy będziesz, taki, jak ja i będziesz odwzorowywał mnie w kreacji otaczającego nas ładu – będącego kłamstwem i nonsensem.

Stając się częścią kłamstwa, możesz w nim spędzić całe życie, walka z owymi uwarunkowaniami, nie ma żadnego sensu, ponieważ lepiej jest się podporządkować i nauczyć mówienia – tak, na każdy spotykający ciebie absurd, co tłumi w tobie – negację zastanej utopii, nie – jest zakazane, nie i nieposłuszeństwo – wychodzi w ideologii pierwotnego grzechu, co powoduje u ciebie – wzrost oczekiwanego – poczucia winy (19).

Społeczeństwo małp (20), mści się na osobach nie posłusznych, z całej siły, wywołuje to nie tylko w dziecku – przerażenie i strach, ponieważ każdy pragnie pozostać sobą – brak realizacji siebie, nigdy nie wywoła w nas szczęścia, czy realizacji własnej jaźni (21), tylko podział wewnętrzny (22), w którym zwierze uśmiecha się z irracjonalnego nakazu otoczenia. Uśmiechnij się, ponieważ jeśli tego nie zrobisz – porzuci się kobieta lub mężczyzna, przyjaciele lub upadnie twój interes, musisz udawać i naśladować stany emocjonalne innych, ponieważ tego uczy cię teatr (23) – gra – fetyszu społecznego i relacji interpersonalnych.

Fałszywi ludzie, czy też, jak kto woli – aktorzy (24), stają się świętymi i wielkimi przywódcami – kreującymi swoje własne łady, do których zmusza i zachęca się inne jednostki, upatrujące w nim od tej chwili – cel swego przeinaczonego życia. Fałsz, stał się dominującą postawą egzystencji w iluzji, z tego powodu – jednostka, nie może poznać samego siebie !

Nie możesz poznać siebie – skoro, siebie nie akceptujesz i tłumisz w sobie swoją jaźń i istotę swego bytu … Prawdziwe ja – akceptuje prawdziwe emocje, które nie przekraczają granicy prawa naturalnego (7), ponieważ, jeśli to robią – zagrażają one – wolności i równości jednostki i całego społeczeństwa. Z tego prostego przesłania – nie rób drugiemu, co tobie nie miłe – wychodzi nielegalność ideologii – władzy, hierarchii, rządu, czy państwa oraz nakazu, łamiącego zasady prawa naturalnego …

Jestem smutkiem, szczęściem, rozważaniem i umiem powiedzieć – nie, kiedy ktoś obcy, nakłania mnie do zachowań teatralnych, odmiennych od stanu mego ducha.

Autentyczność przeżywania, to otwarcie drogi do zupełnie innego wymiaru spostrzegania rzeczywistości … Smutek, nie oczekuje szczęścia, a szczęście w danej chwili, nie oczekuje smutku … Nie musisz grać kogoś, kim nie jesteś … Nie musisz ulegać zewnętrznemu i odgórnemu podżeganiu, aby odczuć amok, smutek, frustracje, współczucie, czy strach …

W ten sposób – za pomocą świadomości i logiki – zniszczysz drzemiący w tobie wewnętrzny podział, a umieszczony w tobie aktor, przestanie występować na scenie iluzji życia, tworzonej przez te, czy inne władze.

Kiedy wyzwolę się z nowego ładu ?

Kiedy określasz się za pomocą danej emocji, przestajesz grać kogoś, kim nie jesteś, stajesz się prawdą. Prawda – niszczy podział i konflikt, co czyni nas wolnymi od środka.

Cały dotykający nas ból, leży w podziale, który rozrywa nasze wnętrze i czyni z nas – aktora, dążącego do zysku, poprzez grę. Ból informuje nas, że istnieje podział, natomiast stan błogości, informuje nas, że podział już znikł.

Akceptacja smutku prowadzi do radości, najważniejsza jest intencja i motywacja, dążąca do prawdy i wolności, kiedy to osiągniesz – wygaśnie w tobie wojna wewnętrzna.

Doświadczenie radości, nie jest celem, ponieważ wtedy – zaczynasz grać, kogoś, kim nie jesteś – radość to nie cel, ale produkt uboczny – akceptacji smutki i siebie samego.

Radość, to rezultat osiągnięcia wewnętrznej jedności i spójności. Dążąc do wolności i prawdy, nie ustalaj sobie żadnego celu, ponieważ brak osiągnięcia go, spowoduje złości i powrót do poprzedniego stanu rozumowania.

Żyjąc z chwili na chwile, nie tworząc wewnętrznych podziałów – znajdziesz się na drodze samo zrozumienia, samo zrozumienie – porzuca podziały, ponieważ sprawiają one nam problemy.

Porzuć wszystkie ideologie i ideały, które sprawiają w tobie wewnętrzna sprzeczność. Harmonia, to stan akceptacji – ja idealnego i ja realnego.

Złość, to przekonanie, iż złość i smutek, jest czymś złym, co wywołuje psychiczny lęk, ale jest to tylko interpretacja, a nie fakt. Interpretujemy prawo stanowione zwierząt (7), idące w kierunku zysku, co nie jest zgodne z faktem prawa naturalnego (7), którego nie da się interpretować dla swojego zysku, dlatego, chce się człowieka – owego prawa pozbawić – ponieważ stawia ono wszystkich na równi, co neguje jakakolwiek ideologie hierarchii i władzy.

Prawda – wyzwala, ale nie zrobi tego wiedza o prawdzie. Bądź prawdą, a ona cię wyzwoli, bycie prawdą, oznacza wyzwolenie, nie musisz tego stwarzać, ani na to czekać.

W jaki sposób stać się prawdą ?

Ty – jesteś prawdą, prawdą jest odrzucenie gry podziału wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dźwigając fałszywe ideologie i ideały, dążysz do problemów i wewnętrznych zwad, przenoszonych na zewnątrz lub zewnętrznych zwad, przenoszonych do wewnątrz …

Istota Naturalna

Porzucając ideały – stajesz się istota naturalna, która akceptuje siebie, w taki sposób, w jaki robią to zwierząt, drzewa i inne byty.

Pozbywając się interpretacji – wszystkie naturalne emocje, stają się piękne, ponieważ odnoszą się do prawdy i wolności.

Tam, gdzie nie ma interpretacji i podziału, dostrzegamy prawdziwą kreacje ludzkiego bytowania na płaszczyźnie prawdy.

Transformacja (24)

Powrót do źródła (32), nie jest kwestią wiedzy i gry, lecz kwestią wewnętrznej transformacji …

Transformacja, nie dąży do ideałów i ideologii, do których trzeba się upodabniać w wyniku edukacji lustrzanej (18) – przestańcie przekształcać samych siebie w kogoś innego, ponieważ właśnie do tego dąży zabójczy dla człowieczeństwa – Transhumanizm (15), po prostu rozluźnijcie się i przestańcie podlegać represją, czyli wykonywaniu zleconych nam działań, których tak naprawdę, nie chcemy wykonywać, i żadna siła, nie może nas do tego zmusić, ponieważ, jest to sprzeczne z prawem naturalnym.

Noszenie maseczki (25), pozbycie się własności, realnych pieniędzy, uczestnictwo w szczepieniach i testach, to cudza ideologia, represja, w której nie musisz według prawa naturalnego – brać udziału !

Represja, oznacza bycie kimś, kim naprawdę nie jesteś, a nie jesteś – obywatelem, pracownikiem, uczniem i innym fetyszem, wyłaniających się z cudzych ładów i fantazji … Represja, to droga do powolnego, ale pewnego – samozniszczenia, choroby psychicznej (26) i samobójstwa fizycznego i duchowego.

Represja, to zatruwanie własnego umysłu, ducha i ciała. Ekspresja oznacza życie, życie wymaga porzucenie bytowania poddanego represji … Ekspresja dąży do tworzenia w radości i w emocjach … Żyje w taki sposób, w jaki oczekuje tego istnienie – bez lęku i bólu.

Obecnie władze, poprzez ideologie wykreowanegonza pomocą utylizacji śmieci w człowieku stworzyły – panseksualizm (27), który wprowadził ideologie lustra w stosunku do zwierząt i rzeczy, co pozwoli płynniej przekształcić człowieka w maszynę (15), poprzez popęd do tego typu fetyszy (5).

Represja, jest sposobem – unikania ryzyka, człowiek spełniony i rzeczywisty, nigdy nie stosuje represji, ponieważ umie wyrażać we właściwy sposób emocje – idące za życiem. Wychowanie w represji tworzy – hipokrytów – ukrywających zło i kłamstwo, za wyuczonym uśmiechem, tłumiąc emocje i podniecenie – życie przeradza się w teatr (23).

Represja, nie pozwoli nam dotrzeć do naszej prawdziwej natury oraz nie pozwali – przełożyć rzeczywistego dobra w ujęciu osobistym i społecznym, ponad cudze ideologie.

Represja, jest formą okaleczenia siebie samego i innych ludzi, represja osłabia nature człowieka, który zapominając kim jest – wtłacza w siebie – bestie (10), rodzącą wysublimowany podział wewnętrzny.

Społeczeństwa, są społeczeństwami słabymi, ponieważ ich życie w represji – zrodziło w nich podział, ta gra – kieruje każda osobę przeciwko samej sobie, a tym samym – dualność kłóci się ze swoim otoczeniem – ta walka – pochłania nasz czas i energię.

Co z tego, że będąc sobą – stracisz, tak zwaną prace dla kogoś innego, lub pracę licencjonowaną (28), przez rząd i staniesz w opozycji do rządu i pracodawcy, skoro zwyciężając kłamstwo swego wnętrza, oraz otaczającej cię ideologii, pracodawcy i rządu, możesz wykreować świat nieograniczony niczyją represją !

Rozszczepienie i pomieszanie jaźni – zniszczyło wolnych ludzi – którzy stali się produktem wykorzystywanym, kiedy są ku temu – potrzebni i wyrzucanym do oceanu pustki i nieświadomości, kiedy ich użyteczność dla państwa – spadnie poniżej oczekiwań.

Dryfowanie po oceanie zagubienia i obcych ideologii, rodzi przywódców pokroju Stalina, czy Hitlera, kłamców pokroju Gatesa, Kaczyńskiego, czy Morawieckiego i Tuska, z tego samego zamętu, rodzą się też papieże i tysiące innych fetyszy (5) i procederów, które niszczą obywateli, żołnierzy, wyznawców i innych memetycznych tworów, które upatrują sens, w całkowicie obcym ładzie ideologicznym, będącym tak naprawdę – bronią wewnętrznej represji i podziału.

Jeśli wyrażam siebie, muszę także być odpowiedzialnym w swoim samostanowieniu, które musi także – samoograniczać naszą wolność, która powoli – przeradza się w nadmierne łaknienie … Za sprawą odpowiedzialności, nikogo nie skrzywdzisz, ponieważ ten, kto nie rani siebie samego, nie zrani nikogo innego, natomiast ten, który rani siebie (np. kłamstwem), jest niebezpieczny dla otoczenia i każdej żywej jednostki …

Jeśli jesteś Lahem, odpowiedzialnym panem bogiem samego siebie (29), twoją religią jest – odpowiedzialne samostanowienie i samoograniczenie …

Symbolika Nowego Ładu

Szamani (14), nazywani oświeconymi, za pomocą tajnych bractw, marionetkowych wodzów, królów, cesarzy, papieży, wykorzystujących zakony, jako forpocztę tajnych służb, koordynowali zadania społeczne, gospodarcze, czy militarne całych grup i tworzących się wraz z biegiem czasu – narodów …

Najstarszym z zakonów, jest Suwerenny Zakon Wojskowy Malty, który z ramienia papieża, ochraniał ród Ptolemeuszy, którzy archiwizowali i monopolizowali wiedzę, będąca kluczem do władzy nad światem.

Po zarchiwizowaniu całej dostępnej wiedzy pochodzącej m.in. z biblioteki Aleksandryjskiej, skasowano to, co sprawiało problem władzy, tworząc nową historie, na potrzeby zniewolonego plebsu. Rody krwi, to najstarsze szamańskie – kapłańskie rodziny, wyłaniające się z poprzedniej epoki ludzkości.

Monopolizacja władzy przez wiedzę, trwała dalej, ponieważ wojny krzyżowe, miały na celu wprowadzenie nowego światowego ładu oraz zagrabienie wiedzy z bliskiego wschodu. Templariusze, ręka w rękę z zakonem Al Hashashin, za pomocą wojen religijnych, doprowadzili do zniszczenia większości zabytków, mogących odpowiedzieć na temat pochodzenia ludzkości, a także zrabowali i zarchiwizowali wiedzę pochodząca m.in. z biblioteki Salomona.

Templariusze, po likwidacji uczestniczących w rabunku niewygodnych członków zakonu, zostali przekształceni w Zakon Podwiązki oraz Zakon Montesy.

Wszystkie te naczelne zakony, charakteryzują się wspólna symboliką rytualną, w której króluje równoramienny krzyż lub czteroramienna gwiazda (31).

Siewca Arepo (31), siewca Nowego Ładu

Symbolika naczelnych zakonów, oparta jest na magiczny kwadracie zwanym Sator, który został odnaleziony m.in. w ruinach starożytnych Pompejów. W owy kwadrat (33), można wpisać w/w krzyż lub gwiazdę rytualną.

Magiczny kwadrat, składaj się z pięciu – pięcioliterowych palindromów, ukrywających pewną niebezpieczną tajemnice …

(Kolejny raz wracamy do roku symbolizowanego piątką (34). W tajnych bractwach – pięć jest liczbą świętą, mniejszą tylko pod względem ważności od trzech i siedmiu. Jest to szczególnie istotne w przypadku stopnia – Fellow Craft’s (35), gdzie do utrzymania loży potrzeba pięciu osób, a na krętych schodach pięć stopni, odnosi się do porządku architektonicznego i ludzkich zmysłów.

W trzecim stopniu znajdujemy odniesienie do pięciu punktów społeczności i ich symbolu, pięcioramiennej gwiazdy. Również geometria, uważana za synonim masonerii, nazywana jest piątą nauką; i faktycznie, prawie we wszystkich stopniach masonerii, znajdujemy liczne aluzje do pięciu jako liczby świętej i mistycznej.

Dla Pitagorejczyków – piątka była liczbą mistyczną, ponieważ została utworzona przez połączenie pierwszej liczby parzystej i pierwszej nieparzystej, odrzucając jedność; dlatego symbolizowała mieszane warunki porządku i nieporządku, szczęścia i nieszczęścia, życia i śmierci.

To samo połączenie liczb nieparzystych i parzystych, czyli męskich i żeńskich, uczyniło z niego symbol małżeństwa. Wśród Greków był symbolem świata, ponieważ, jak mówi Diodorus, reprezentowała eter i cztery żywioły. Była to święta okrągła liczba wśród Hebrajczyków.

W Egipcie, Indiach i innych krajach Wschodu, jak mówi Gesenius, pięć mniejszych planet i pięć elementarnych mocy uznano za święte. Były to penty gnostyków i hermetycznych filozofów; piątka był symbolem ich kwintesencji, piątej lub najwyższej istoty mocy w naturalnym ciele.)

Tradycja mówi, że wynalazcą palindromów był filozof, członek bractwa zaprzysiężonych Sotades (III w p.n.e.) z Maronei, twórca poezji frywolnej na dworze Ptolemeusza.

Podobno jego twórczość nie przyniosła mu szczęścia, ponieważ Ptolemeusz II miał kazać go stracić przez wrzucenie do morza, jakoby za wers, w którym Sotades go obraził. W istocie Ptolemeusz, bał się każdego źródła informacji newralgicznych, które mogłoby pozbawić go iluzji władzy.

Najprostszym tłumaczenie owego palindromu brzmi: siewca Arepo trzyma koła z dużym zaangażowaniem. Palindrom, ma dwie osie symetrii, stanowione przez skrzyżowane słowa TENET.

Na bazie owego kwadratu magicznego Sator, elity wytworzyły dwa rodzaje symboli i medali rytualnych. Dzięki wpisaniu czterech liter vvvv w magiczny kwadrat Sator, możemy stworzyć symbol i medal otwarty ( żeński > ) lub zamknięty ( męski < ).

Sator, arepo, tenet, opera, ratos

Sator – (pochodzi od serere = zasiać) Siewca, to założyciel, kreator danej ideologii – komórki macierzystej oraz inicjator.

Arepo – to imię nieznanego pochodzenia, odnoszące się do zastanego ładu, lub doręczy tego ładu.

Tenet – (pochodzi od tenere = trzymać) trzyma, trzymać pozycje; obejmuje fetysz stanowiska; posiada wiedzę, władze, która czyni go panem. Symbolem tenet, jest krzyż lub iks.

Opera – (rzeczownik) praca, opieka; pomoc, usługi, nakładu / kłopotów. Opera, tworzy scenę teatralną (23) siewcy, na której powstają problemu i kłopoty rozwiązywane przez siewcę.

Ratos – (od rzeczownika rota) to koło – powtarzalnej ideologii, będącej formą infekcji, epidemii, kłopotu – wymuszonego na społeczeństwach.

Bez względu na kierunek czytania zawsze otrzymujemy te same zdania, które po łacinie brzmią: Siewca, przy swym wozie kieruje pracami albo Siewca Arepo z trudem wstrzymuje koła nowego ładu.

Pierwotnie, odnosiło się do ruchu archontów (36) – ciał niebieskich, czterech pór roku i koła życia (12g), ponieważ słowo aeon / iːɒn, również pisane jako eon (w języku angielskim) i æon, pierwotnie oznaczało – życie, siłę życiową lub bycie, pokolenie lub okres czasu, wiek, wieków, na zawsze, ponadczasowość lub na wieczność.

Jest to łacińska transliteracja z greckiego słowa ὁ αἰών (ho aion), z archaicznego αἰϝών (aiwon).

Jego znaczenie jest mniej więcej podobne do sanskryckiego słowa kalpa i hebrajskiego słowa olam.

Słowo łacińskie aevum lub aeuum (por. Αἰϝών) dotyczące – wieku, jest obecnie używane w słowach takich jak długowieczność.

Aeon (choć odnosi się także do geologii, kosmologii, astronomii) odnosi się również do czterech aeonów w skali czasu geologicznego, które składają się na historię Ziemi : Hadean, Archej, Proterozoik i Ortofonerozoik.

Hebrajskie słowo olam i greckie słowo aion, mają podobne znaczenie i odnoszą się do pochodnych słowa wiek, wieczny, na zawsze …

Jednak elity idące za Platonem, używają słowa aeon, aby oznaczyć wieczny świat ideologicznej – iluzji, która daje wybranej grupie osób – sitwie, władze nad resztą populacji.

Małe aeony, to okresy czasu służące do wprowadzenia kolejnych nowych porządków, czy nowych ładów, nowe porządki, łady – roznoszą się formie transformacji ustrojowej, rewolucji poglądowej, co 50-100 lat.

Idea aeon-u, wyrażona w postaci symboli, czy też medalu, oznacza konkretną frazę : ja jako alfa i omega, jestem za postrzeganiem świata w formie iluzji.

Ideologia życia wiecznego, odnosi się do żerowania elit nad plebsem, co zawarte zostało w słowie – zoe i symbolicznej formie – aeon, co tworzy popularny zlepek słów – zion, czyli coś, co zostało na zawsze załączone, włączone i trwa.

W rzeczywistości ZiOn, oznacza koło życia, odrodzenia i z-mar-twych-wstania, czyli przebudzenia umysłu i wydostania się z mar nowego porządku. Z-mar-twych-wstałem, nie jestem już zależny od ideologii cudzej władzy, ponieważ odpowiedzialnie samo-stanowie i samoograniczam swój byt, jako Lah, Pan, Bóg Samego Siebie (29).

Szanowni Państwo

Przebudzenie, to świadomość procesów życia, dlatego nie można wierzyć w pandemie, kryzys i wielki głód, ponieważ ziemia rodzi, słońce świeci, a deszcz pada, wystarczy powrócić do lasów, do pól, jezior, mórz i rzek, aby odwrócić się od fetyszy, spekulacji, lichwy i żerowania człowieka na człowieku oraz na bogactwach naturalnych ziemi.

Najlepszy system zniewolenia, to taki system, w którym wierny obywatel sam siebie kontroluje i donosi na innych, poprzez ideologie konformizmu i edukacji lustrzanej (18), która owy konformizm, przenosi z pokolenia na pokolenie.

Rzeczywistość, pojawia się wtedy, gdy zanikają wszystkie otaczające nas ideologie. Ideologie, pragną przekształcić każdego człowieka, w użyteczny i uprzemysłowiony przedmiot, który nie umie się buntować i wyrażać swoich prawdziwych myśli i emocji, poprzez ideologie zastraszenia i edukacji lustrzanej, przenoszącej błędy z pokolenia na pokolenie.

Świat hierarchii, nie chce abyś był człowiekiem, lecz stał się zwierzęciem w ujęciu prawa (7) i maszyną w ujęciu poprawności politycznej i posłuszeństwa …

Wiara w wydajność, jest cenionym atrybutem u zwierzęcia, które wraz z biegiem czasu, staje się maszyną i które nie zauważa, że jest poniżane, traktowane przedmiotowo, co uwłacza dumie, wolności i równości każdego człowieka.

Duchowość, została zredukowana do mechanizmu wyznaniowego (37), który jest wciągnięty w ideologie rozłamu osobowego i podziału społecznego, wciągnięte w to dziecko, zamyka się, bojąc się przeważającej większości zwierząt nad ludźmi.

Wpływ złego oka (38), kończy się wraz z wyjściem z kręgu ignorancji i tolerancji w stosunku do wymuszenia, niemej zgody, akceptacji i adaptacji do nowego ładu, sprzecznego z ładem personalnym, każdej świadomej tego jednostki

Ludzie naprawdę mało rozumieją, ponieważ ustrój, czy konstytucja, to forma wyznania (8), stawiającego wybrane kasty – wyżej od całego zmonetyzowanego społeczeństwa, nie ma to nic wspólnego z prawdą – prawa naturalnego, tworzącego równość i wolności powszechną.

Chciałbym, abyście o czymś wiedzieli, armie całego świata – postawione są w stan najwyższej gotowości i nie będzie to interwencja militarna wymierzona w konkretne państwo lub wymyślonych przez kogoś terrorystów, lecz w grupę wolnych ludzi, którzy będą starali się odzyskać swoje naturalne prawa (7).

Media oficjalnego nurtu, jednak wszystko przeinaczą i postawią umundurowanego agresora opłacanego przez prywatne korporacje, wyżej od ludzi walczących o swoją wolność, życie, zdrowie i godność.

Zauważ, że wszystko, co nielegalne i ma wsparcie rządu, nie musi bać się żadnego lockdownu. Zachodnie markety, koncerny, prostytutki, monopole, hazard … dalej funkcjonują, niszcząc prywatną własność, wolność i niezależność klasy średniej i małych wyrobników.

Symbol nowego ładu, składa się z mapy polski, w którą wpisano 7 trójkątów, tworzących symbol bractwa maltańskiego oraz symbol promieniowania niejonizującego (40), które wspiera ideologie utylizacji i rozkładu śmieci w ludzkim organizmie (39). Jeśli mówimy o jakiejkolwiek zarazie, mówmy wprost o zarazie tajnych bractw, zakonów oraz ideologii elektrosmogu, towarzyszącego transhumanizmowi.

Szczerość, jest przeszkodą w polityce, podczas gdy obłuda, jest drogą do zwycięstwa w grze o władze nad życiem ludzkiego kapitału (11).

Nowy Ład, doprowadzi do śmierci milionów osób, a reszta genetycznie modyfikowanych tworów (41), zostanie uzależniona od dochodu gwarantowanego i kontroli społeczne osadzonej na dystensie i ocenie społecznej (6).

Nowy Ład, czy też kolejny już nowy porządek, to ład tajnych bractw, które pragną poprzez wiedzę, zachować władze dla siebie i swoich rodów (42).

Czas refleksji się skończył, nadszedł czas wojny samoobronnej (43) … Wyciągnijcie z moich słów wartość, która może odmienić wasze życie i dać wam siłę do obrony siebie i swojego otoczenia.

Czas bezpiecznej ignorancji skończył się dla każdego, nadszedł czas trudnych wyborów, możesz poświecić się dla wolności przyszłych pokoleń lub poddać się ideologii nowego ładu kontroli społecznej. Wybór jak zwykle pozostawiam tobie …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Zbiórka na dach AFD:

https://paypal.me/pools/c/8xB9ThURbT

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata | Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

P.s W związku z pogorszeniem się stanu mojego zdrowia, zaoczna komisja orzekająca – zdycydowała, aby mnie uzdrowić na papierze, podnoszą stopień mej niepełnosprawności, aby odebrać mi zasiłek rehabilitacyjny, oto logika Nowego Ładu, który tępi życie, niegodne życia (30).

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/15/prawie-nietykalni/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

Już oficjalnie – Polska S.A i spółki córki

https://app.box.com/s/rodumtw5enfck17rnqt1kcj0ze7zqyln

Absolutyzm Totalitarny Wielkiego Resetu, czyli ideologia konfiskaty rozszerzonej

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/11/zrodlo/

4. https://ligaswiata.blogspot.com/2018/04/paska-hierarchiczna-struktura-bytu-na.html

Jedna siła, 676 i Lah, czyli pan samego siebie

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

Wyznawcy Fetyszyzmu

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/01/23/symulacja-i-aktywacja-wielkiego-glodu/

Reset, czyli zabójstwo wolności i własności lub uzdrowienie kreacji ekonomicznej

Re:.Set:.

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-

prawa/

Przywróćmy prawo naturalne

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

Personalny Trybunał Prawa Naturalnego

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/

Demokracja widzów, czyli postępujący projekt zezwierzęcenia rasy ludzkiej

9. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

Człowiek i bestia, czyli zagadnienie Prawa Naturalnego w zetknięciu z Prawem Natury

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Mój personalny Ład

Sprawiedliwość prawa personalnego

Święte Prawo Personalne

Przebudzenie szaleństwa i moralność personalna

Personalny dzień niepodległości

Personalny Wszechświat

13. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/16/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

14. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

Szamańska władza nad ludem, czyli przekroczenie idei personalności

Początek kontroli społecznej, czyli szamanizm filozoficzny egoistów, zwanych tyranami

Jaźń Personalna i dekonstrukcja

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

Carbon Credits, Transhumanizm, Technokracja i Krypto Waluty

Memetyzm, transhumanizm i utylitaryzm depopulacji, czyli słów kilka do ministra zdrowia

Transhumanizm, czy Transshamanizm

Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

Carbon Credits, Transhumanizm, Technokracja i Krypto Waluty

Globalne sumienie

Sztuczna inteligencja zastąpi Boga

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Karma Rzeczywista i Świadomy Sen Oświeconych

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/17/przepowiednia-nowego-poczatku-swiata/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/27/planeta-zlosliwych-malp/

Ucieczka z planety małp, czyli terpia szokowa …

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

Uzbrojenie jaźni

Myśli wyjęte z jaźni

Świadomy sen

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

Przejęcie wewnętrznego głosu

Kreacja sześcianu, czyli jak okraść i zniewolić człowieczeństwo

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

Teatr i aktorstwo kult-ur-owe

Teatr Groteski dnia codziennego w ujęciu logiki

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/16/transformacja-klucza/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

Agenda 2030, czyli ujawnienie rządu światowego, przy pomocy ideologii koronawirusa

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

Przemoc emocjonalna i psychologiczna w związku, polityce i religii, za pomocą techniki gaslightingu

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

28. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną

Ogień Oporu – messlah do fetyszystów

Ponad tezę i antytezę, czyli świat świadomego Laha

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/21/norymberga-dla-zorganizowanych-grup-przestepczych-o-charakterze-politycznym-czyli-o-problemie-zycie-niegodnego-zycia/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/01/rzeczywistosc-iluzji-czyli-grecka-papirologia-magiczna/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/11/zrodlo/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

Przejęcie wewnętrznego głosu

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/31/rok-swiadomej-wolnosci-2021/

35. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/05/04/masonska-ceremonia-mistrzowska/

Trzydzieści trzy i co dalej …

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

Myśl o mnie dobrze lub wcale …

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

40. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/01/26/problem-egzystencjalny-czyli-zabawa-w-architekta-i-tegoz-skutki/

Manipulacja 5 Generacji

41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/01/13/spoleczny-terror-szczepionkowy-zyskiem-dla-elit/

Rządowi ludobójcy, Gamma Retrowirusy i mRNA

Szczepionka Genetyczna, czyli człowiek, jako Organizm Modyfikowany Genetycznie

42. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

43. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/27/nie-wzywam-do-przemocy-wzywam-do-zdecydowanej-samoobrony-i-logiki/