Totalitarna Utopia Władzy – wykład logiczny

Totalitarna Utopia Władzy – wykład logiczny

Ten ebook, jest użytecznym narzędziem, które otworzy oczy tym, którzy widząc i nie spiąć, nie dostrzegają tak naprawdę niczego, co jest zgodne z prawdą, prawem naturalnym i logiką.

Moim krajem, nie jest Polska, ponieważ państwo, jako takie, jest elementem zniewolenia regionalnych grup społecznych, za pomocą uwięzienia ich w schemacie fetyszu (2) władzy – społecznej, kulturowej, czy wyznaniowej, która zamyka wolność w granicach obozów, zarządzanych przez różne ideologie prawne, oparte na prawie zwierząt (3).

Lechici, Indianie, Aborygeni, Majowie, Palestyńczycy, żyjąc na wolnej przestrzeni swego domu – świata, nagle stali się więźniami ideologi państwa, kraju, czy wyznania, które stały się ich więzieniami, za które trzeba walczyć, a nawet oddać życie i na które – trzeba przez całe życie – pracować, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści, poza farmozonem praw obywatelskich … Co z tego ma człowiek? Człowiek, nie ma z tego absolutnie nic, ponieważ stał się czyimś kapitałem – ubranym w siłę panseksualną (4), roboczą i militarną … Absolutnie – nic – dla człowieka, zmienia się we władze absolutną (36), biorącą od niego – absolutnie wszystko …

Wielka Tajemnica Samoograniczenia

Lechia (5), to światopogląd wolnej i świadomej istoty, która potrafi znaleźć i wydobyć na światło dzienne – najbardziej logiczne elementy życia, łącząc je w całość, zarządzaną przez Laha, czyli Pana Boga Samego Siebie (5). Elementem logicznym życia, jest akt samostanowienia, jak i samoograniczenia, które muszą współistnieć, aby społeczność, mogła korzystać z tych samych wartości dodanych, wiedząc, że nie zostaną one przekroczone na skutek nadmiernego łaknienia (6). Jest to wielka tajemnica – samoograniczenia własnego bytu i równości społecznej (6), której nie znajdziesz w utopijnych systemach hierarchicznych, ponieważ owa tajemnica, je po prostu niszczy.

Tak rozwija się się równowaga, pozbawiona podziału ideologicznego, powstającego na skutek wiary w przeróżne fetysze (2), stawiające człowieka ponad innym bytem, co dąży do żerowania bezproduktywnej mniejszości nad społeczeństwem całego świata.

Świat, który dzisiaj znamy, powstał poprzez nagły wzrost łaknienia szamanów (7), dążących do władzy absolutnej na ludzkim rodzajem i jego otoczeniem. Szamanizm, lucyferjanizm, szatanizm, ilumatyzm, syjonizm, to nawet jednej i tej samej grupy ludzi bionegatywnych (12), chorych psychicznie istot, które gloryfikują swoją manie wielkości …

Człowiek, jako fetysz i obiekt kultu

Bycie obiektem kultu – tworzy z człowieka fetysz (2), tworzący mniejsze przedmioty czci, takie jak pieniądze, tytuły, role, rytuały, czy funkcje … Ten świat, to absolutna utopia, w której 1% społeczeństwa przejęło prawie 60% światowego bogactwa, co czyni ze zwykłych ludzi – głupców, którzy nie potrafią obronić i odebrać swojej własności od szamańskiej bestii (7/8).

Służenie szamanom, przeradza się w służenie demonom, ubranym w przeróżne fetysze, które nadają rytm i ład ludzkiemu życiu. Nie ma różnicy pomiędzy szamanem, królem, papieżem, guru, czy prezesem, a ludobójcom … Ponieważ fetysz (2), to funkcja, fasada – ukrywająca prawdziwą naturę owej bionegatywnej bestii (8).

Jeśli nie umiesz wzbudzić lub wybudzić swego wszechświata (9), a w sobie odrodzić Boga – pana samego siebie (5), to zaczynasz kontrolować innych lub służyć innym, zmieniając świat, w ciąg niebezpiecznych ideologii i chorób psychicznych (10) oraz wenerycznych.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Fetysz władzy i kontroli

Dążąc do abstrakcji świata, życie i zdrowie ludzkie przestaje mieć sens, ponieważ fetysz dający władze i kontrole nad innymi, staje się wyznacznikiem drogi bestii (8), czerpiącej z bólu, cierpienia, wojny, choroby i śmierci – siłę do kolejnych ładów (11), których rytm rytualny zwiększa swe tępo, wraz z postępem agresji, która wymusza na człowieku posłuszeństwo – prawu zwierząt (3).

Ludzie zakorzenieni w rozproszonych stadach rytualnych, uważają, że poprzez śmierć odzyskają wolność, co jest zaprzeczeniem logicznego dążenia do prawdy, tworzącej wolne przemyślenia nad istotą życia, jako wartości.

Każda ideologia (teza), potrzebuje zewnętrznego wroga (antyteza), który wraz z postępem psychozy, rodzi się także w człowieku, jako antyteza jego sumienia. Każda z tych ideologii, jest zarządzana przez spoczywającą w ciemności trzecią siłę (13), której nie dostrzega ludzki wzrok, poprzez wewnętrzne zaślepienie i skupienie się tylko na jednej części danej ideologii.

Wojna, pandemia, patologia, czy kryzys, to ideologia podziału zamknięta w wystraszonym człowieku, który w fetyszach, symbolach, doktrynach i zapisach prawa zwierząt – dostrzega nierealne ideologie, wytwarzające sens życia dla całych środowisk, bijących się między sobą, za pomocą tezy i antytezy i nikt w tym chaosie, nie dostrzega siły trzeciej siły, która kontroluje absolutnie wszystko.

Każdy szaman, dąży poprzez swe działania do pośrednich zysków z chorób wenerycznych, sterylizacji, czy aborcji swych przeciwników, co prowadzi do ukrytego celu, jakim jest ulepszenie rasy ludzkiej (37), tak, aby ta, nie dążyła już do świadomości, lecz stała się idealnym narzędziem wiary w swego mesjasza i Boga. Transhumanizm, czy też Transzamanizm (14), dąży od tysięcy lat do tej samej utopi, poprzez ewolucje technologiczną, transformująca człowieka w idealną maszynę (37).

Hitler, Stalin, Kaczyński i każdy inny kat w przeszłości i przyszłości, będzie dążył do wyeliminowania narodów pierwotnych, inteligencji oraz jednostek, nie pasujących do schematów ideologicznych, dążących do postawienia szamańskich rodów ponad naiwny plebs.

Bezradność, ignorancja, wiara i głupota, doprowadziły rodzaj ludzki do stanu obecnej ciemności moralnej i zatracenia w fetyszach …

Obudzona świadomość, pozwala odejść od strachu i zacząć działać na rzecz uświadamiania innych, uświadamiania, lecz nie podporządkowania – swoim ideologiom.

Do osiągnięcia świadomości (15), nie jest potrzebny przewodnik z doświadczeniem lecz świadomość dokonywanych wyborów oraz ich logika, dążąca do odpowiedzialności, ponieważ tylko wtedy powstaje wartość samostanowienia i samoograniczenia, rób dobrze nie tylko sobie, ale przedewszytkim innym, ponieważ wzajemność nagradza altruizm.

Nie stosuje żadnych fetyszy, żadnych rytuałów, ponieważ prawda – nie wymaga żadnych alegorii. Alegoria, jest przejawem dążenia do tajemnic, które pozwalają zatrzymać wiedzę wśród wybranych. Dążę do powszechności prawdy i wolności, ale tylko takiej, która umie się samoograniczyć dla dobra społecznego (16).

Rozczarowanie, strach, próżnia, fanatyzm, frustracja … nie są nauczycielami prawdy i postępu, są elementami, które zespalają człowieka z utopią chaosu, który niesie człowieka w przepaść, ponieważ takich życiowych rozbitków – potrzebuje system – zagubionych, nieporadnych, ignorujących prawdę – narzędzi, które zrobię wszystko, aby zbliżyć się do spokoju, który przybiera formę podanej na tacy ideologii, która przy braku pobudzenia wiary (w samego siebie), powraca po pewnym czasie do stanu pierwotnego – rozczarowania, depresji i samobójstwa, które jest powszechne wśród najemników elit …

Wszystkie systemu i ideologie, to otwarte i ewoluujące – eksperymenty na ludziach, którzy w wyniku interakcji z owym szaleństwem, popadają w apatie, szaleństwo, stany lękowe, histerie, czy euforię …

Czarodzieje – ujarzmili swoich wyznawców, poprzez eksperymenty społeczne, które dążą do stanu głębokiego uzależnienia jednostki, czy grupy od ładu systemowego, który jest formą sekty wyznaniowej opartej na hierarchii fetyszu.

Idealista i altruista, nie może poddawać się woli innego człowieka, ponieważ traci wtedy wgląd w swe wnętrze i swoje naturalne bogactwo.

Fetysz (2), to władza, a władza, może wszystko i każdego załatwić, więc nie ma tu miejsca na duchowość, system drenuje obywateli, za pomocą wymyślonych fetyszy o wymyślonej wartości materialnej, która góruje nad wartością duchową, za sprawą wiary w ideologie posiadania …

Fetyszyści (2) wierzą w luksus, luksus w którym żyją tylko ci, którzy owe fetysze wymyślili i wprowadzili na rynek pustki umysłowej i moralnej.

Fetysz Boga Bogactwa, to środek w jaki zdobywa się ludzki kapitał, który porzuca walkę o siebie, dążąc do szczęścia szamana – mesjasz, czy też zewnętrznego Boga, które owe fetysze stworzył i dał człowiekowi, aby ten jest rozprzestrzeniał.

Kapitałowi – nadaje się imiona, nazwiska i numeru kontrolne, aby odciąć kapitał od istoty naturalnej (17) … Państwo, wyznanie, to rodzaj wspólnoty, a nie prawdziwej rodziny, państwo stworzyło z rodziny – firmę – o jednakowej nazwie i różnym przeznaczeniu, które służą tylko do powoływania do życia – nowych niewolników (18).

( Istota Naturalna (17)

Porzucając ideały – stajesz się istota naturalna, która akceptuje siebie, w taki sposób, w jaki robią to zwierząt, drzewa i inne byty.

Pozbywając się interpretacji – wszystkie naturalne emocje, stają się piękne, ponieważ odnoszą się do prawdy i wolności.

Tam, gdzie nie ma interpretacji i podziału, dostrzegamy prawdziwą kreacje ludzkiego bytowania na płaszczyźnie prawdy.)

Rodzina tworów memetycznych (19), jest siłą państwa i wyznania, czy innych szczelnych tworów, pozwalających żerować szamanom na ciemnych społeczeństwach.

Jeśli kapitał (20), nie chce czegoś zaakceptować za pomocą dostarczonej jej psychomanipulacji, dochodzi do terroru, wojny, rewolucji, kryzysu lub zwiększenia powszechnego strachu, dążącego do zaciśnięcia pętli samokontroli, co daje władzy narzędzie ustawodawcze – i nikt tego nie zauważa, że władza niszczy ludzi, za pomocą wytworzenia niewidzialnych strachów, które nie działają przeciwko państwom, ale przeciwko ludziom.

Nigdy nie słuchaj tego, co się tobie mówi, tylko patrz na to, co się dzieje dookoła ciebie

Systemy szamańskie (7), systemy oparte na fetyszach (2), nie mają żadnych reguł, żadnych wartości, ponieważ dla nich – istnieje tylko prawo zwierząt (3), panseksualizm (4) i wykorzystywanie ludzkiej nieświadomości i naiwności.

Ludzie wierzący w utopie, nie patrzą na ręce tym, którzy owe utopie tworzą i ubierają w schemat symboli i fetyszy.

Ludzie w świecie wytworzonego chaosu tezy i antytezy, chcą jak najszybciej oddać odpowiedzialność za swoje życie w cudze ręce, aby żyć potem w niekończącym się strachu, co przekłada się na wytworzenie w człowieku prostych zwierzęcych pragnień. Taka istota, chce tylko dla kogoś pracować, jeść, srać, tańczyć, pić, palić, narkotyzować się, oglądać telewizje i czynić głupoty, nazywając to wolnością, która wolnością nie jest, ponieważ, ktoś, kto oddał odpowiedzialność za swoje życie, stał się uzależnionym od fetyszy swego pana – niewolnikiem, który dał swemu panu – prawo do zarządzania swoim życie i własnością.

Szamani, otaczają się głupcami, których służalczą użyteczność, można wykorzystać na drodze do zdobycia własnej, cichej władzy w cieniu. Bushowie, Clintonowie, Wojtyła, Hitler, Biden, Trump, Morawiecki, czy Tusk …, byli i są zależni od różnych szamanów, których różne drogi – prowadzą do jednego celu – kontroli społecznej. Spadkobiercy fortun ideologicznych, tworzą niewidzialną część władzy, gdzie sekty, kluby, stowarzyszenia, wyznania – dyktują politykom drogę przemian społecznych, opartych o ideologi wiecznego fetyszyzmu i szamanizmu …

Szamani, stworzyli ewoluujące zaplecze dla monarchii, różnych wyznań i polityki … Szamani, opierają się na sztuczkach magicznych i psychomanipulacji, ponieważ jest to bardziej widowiskowe, niż wiedza dążąca do wolności i mądrości wszystkich społeczeństw.

Chrześcijaństwo, covidiaństwo, faszyzm, sekciarstwo, buddyzm, demokracja, czy inne systemy władzy, nie różni się niczym od pierwotnego fetyszyzmu, ponieważ ci, którzy mają władze – wykorzystują tych, którzy są zarażenie wirusem zaangażowania w wyznanie i ideologie prowadząca do tego wyznania.

Ludzie, nie posiadając własnego czasu (21), nie mają czasu, na przeciwstawienie się ideologi wyzysku i żerowania człowieka na człowieku.

Praca na rzecz innych, to element kultu, w którym szaman kreuje ofiarę, zadowalającą się fetyszami i kłamstwami o utopi, co wznieca, tak zwane niuchnie, ponieważ donosicielstwo i lizusostwo, jest kluczowym elementem wszystkich systemów represyjno wyznaniowych.

Przemieszanie społeczne, rasowe, kulturowe i niedożywienie lub przekarmienie, dąży do wciągnięcia społeczeństwa w rytm danego ładu, zbudowanego na tezie i antytezie wszystkich dostępnych poglądów.

Istota Bezmyślna

Bunt, rodzi w człowieku stan hiperwentylacje i otępienia, tak, jak ma to miejsce przy medytacji aktywnej …

Takie dość proste techniki manipulacyjne, wprowadzają znaczne zmiany w procesie myślenia i doprowadzają do przekształcenia istoty memetycznej (19) posiadającej umiejetność gry społecznej (23), w istotę bezmyślną (zombie), żyjąca często w transie pracy, bezwartościowego bytowania w szaleństwie, które zmusza do wiary w fetysze – darowane ludowi przez władze – koraliki, broń, maseczki, łańcuchu, zakazy i nakazy prawne, ponieważ dla tej istoty, są one ważniejsze od logiki wolności i prawa naturalnego …

Magnetyzm manipulacji umysłem, jest sekretem szamańskim udostępnionym w sektach wyznaniowych, do których, należą również państwa ustrojowe. Ludzie pozbawieni wglądu w prawdziwe wartości, myślą, że nie poradzą sobie w świecie zewnętrznym, bez wsparcia państwa, które licencjonuje nam życie, pracę, produkcje żywności i kreuje iluzje świata, za pomocą podatków, sztuki i mediów, które całkowicie wypaczyły prawdę, bez której nie wytworzysz swego personalnego wszechświata (9).

Niewolniczy system pracy, dotyka nieomal wszystkich mieszkańców miast, którzy żyją tylko po to, aby służyć i pracować dla systemu.

W takim ładzie, czy też systemie, rodzice, nie są wzorcem odpowiedzialności, ponieważ oddają oni odpowiedzialność za dzieci, w ręce ideologii państwa, takie dzieci, nie mają pozytywnych wzorców i nie czują więzi emocjonalnych, ponieważ, są one uwikłane w pajęczą sieć, tego wielopokoleniowego eksperymentu.

Dzieci, wychowują się same lub za pomocą ulicy i ideologii medialnej, wspartej obecnie – zdalnym nauczaniem, co prowadzi do licznych i brutalnych zaniedbań. Opieka nad dzieckiem i wychowywaniem go, odciąga ludzi od pracy, a także może zmienić bezmyślne dziecko w myślącego człowieka, czemu państwo, musi zaradzić już w wieku przedszkolnym, a nawet za pomocą chemii (22) w okresie płodowym.

Policja, wojsko, służby, lekarze, farmaceuci, pilnują aby ludzie i dzieci nie uciekali z państwowych obozów …

Skoro pornografia – panseksualizm (22), jest akceptowany w mediach, literaturze i sztuce i pomaga ludziom wyjść z tak zwanego ukrycia, to jej rola jest zbawienna, ponieważ angażuje niewolników, niezależnie od ich wieku, co włącza wszystkich obywatelu do procesu pracy, na rzecz państwa, które uznaje tylko użytecznych ludzi (24). Oto, jak są postrzegane nasze dzieci i my sami, przez ideologie państwa, będącego tak naprawdę systemem wyzysku i rabunku …

Prorocy szamańscy, doskonale wiedzą, że niepotrzebny nadmiar siły roboczej, zostanie zlikwidowany, przy pomocy – utylizacji śmieci w człowieku (leki, woda, jedzenie, szczepienia, kosmetyki … (22)), za pomocą chorób wenerycznych, raka, przy pomocy braku dostępu do lekarzy i poprzez wojny oraz mieszanie się społeczeństw, co wywołuje syndrom antygenowy (25).

Co więcej, osoby całkowicie bezmyślne, same proszą o sterylizacje, ponieważ wtedy, są bardziej użyteczne seksualnie dla swoich panów.

Zabijanie Instynktowne w wybór już wybranego

Elita, chroni się za plecami pojęcia – zabijania instynktowego, co jest częścią wyszkolenia wojskowego, mającego na celu obronę elit. Elity wykorzystują policję, do kontrolowania niewolników oraz łapania zbiegów z państw obozowych oraz wojsko i służby specjalne do kreacji terroru i okradania niewolników z ich własności prywatnej i społecznej.

Wybory, nie musza być fałszowane, ponieważ wystarczy do wielkich miast sprowadzić i mianować tylu zależnych od partii urzędników, więźniów, bezdomnych, przedsiębiorców i przestępców, aby ich głosy – przewyższały ilość głosów podzielonego społeczeństwa, ten strategiczny manewr, jest stosowany z powodzeniem od tysięcy lat.

Morderstwa, czy też auto – prześladowanie polityków, czy księży, ma tylko jeden wymierny aspekty – wzbudzenia zainteresowania w społeczeństwie, dzieje się tak, gdy społeczeństwo musi wejść w dany dialog oraz wesprzeć i zaakceptować ideologie wprowadzaną, za pomocą metody okna overtona (26).

Szamani wykorzystują wielowiekową identyfikacje obywatela z ideologią państwa, aby zmusić ofiarę do posłuszeństwa względem władzy. Jednak człowiek świadomy, wie, że granica, jest tylko jedna, jest nią samoograniczenie oparte na regule prawa naturalnego, żadnych innych granic i praw nie ma i nigdy nie było.

Kiedy sekta państwa, czy religii wydaje się być silna, mistrz staje się bogiem, który przejmuje prawo do decydowania za wiernego – obywatela, grupę, sektę, czy partie …

Miłość, nie jest aspektem zjednoczenia

Cwany oportunista, jakim jest szaman, dąży do osiągnięcia swoich celów, kosztem całych społeczeństw – czyli cały kapitał państwa, musi być napędzony przez podział do działanie na rzecz państwa, ponieważ tylko wtedy – elitom życie się dostatnio i spokojnie, kosztem udręki całych społeczeństw, które nieświadomie, są nosicielami władzy i zysku, dla żerujących na nich elit.

Oportunista wykorzystuje strach i nienawiść oraz podział, aby zjednoczyć i dzielić wszystko i wszystkich – oddalając podejrzenia od swojej osoby.

Miłość, nie jednoczy ludzi, ponieważ ta, nie ma mocy jednoczenia, miłość wymaga czasu, świadomości i warunków oraz dwójki świadomych prawdy – ludzi – miłość to ogród, który nie posiada siły i mocy, ponieważ miłość, to słabość i kruchość.

Wszelaka moc pochodzi od nienawiści, która nie rodzi nic oprócz bólu, przemocy, gwałtu i zniszczenia.

Nienawiść i doktryna środków darzących do celu

Wywołaj nienawiść, a ludzie się zjednoczą, ponieważ w amoku i strachu, nie potrafi się myśleć, ani czuć i odczuwać w sposób racjonalny. Życie hierarchiczne, wyłania się z jednej doktryny: wszysykie środki, są dobre, jeśli prowadzą do celu.

Ludzie wolą sięgnąć po miecz, niż dyskutować, ponieważ miecz – działa natychmiast i ochrania przed myśleniem innych … Ludzie rozstrzygają racje, poprzez walkę, racje ma siła i prawo zwierząt, ponieważ ludzie, są zwierzętami i maszynami na usługach szamanów.

I właśnie dlatego, trzeba przywołać i ożywić w społeczeństwach – prawo naturalne i przebudzić ludzi, aby dążyli do głębszych przemyśleń rodzących wartości duchowe.

Szkoły Liderów (27)

Politycy, są wciągani do szkół liderów, które są ośrodkami szkolenia opartego na psychomanipulacji i programowaniu osobowym, co tworzy osoby bezmyślne, myślące tylko o fetyszach, jako nagrodzie za posłuszeństwo względem systemu.

Zatrucia (wody, powietrza, jedzenia, leków … (28)), terroryzm medyczny i eksperymentalny (29), jest szeroko znany od tysięcy lat, ponieważ tak działają sekty wyznaniowe, które wczoraj stworzyły ideologie wirusa hiv, a dziś posługują się narracją covidowej psychozy.

Umiejetność mowy w nowych językach ideologicznych, to dążenie do psychomanipulacji rodzącej wyznania i ustroje, język władzy, jest językiem nieświadomej śmierci, którą wybiera człowiek, na skutej swej ciemnoty

Iluzja Władzy

Iluzją jest, że władają nami siły polityczne i religijne, skoro przy władzy mamy marionetki – wyznające wszechobecny – fetyszyzm (2), jako siłę sprawczą przemian społecznych i kulturowych. Kult-ura, o-kult-yzm, stawiają wyżej od życia i zdrowia ludzkiego – fetysz, będący napędem władzy opartej na prawie silniejszego.

Ideologia nigdy nie wyodrębnionego covida (29), posypała się jak zamek z piasku, dążąc do absurdalnego pokazu siły, opartej na prawie zwierząt, to krótkowzroczne działanie, ma nas zmusić do przyjęcia kolejnego kłamstwa poglądowego, stapiającego się w realia historyczne, o którym będą się uczyły kolejne pokolenia niewolników.

No, chyba, że do tego nie dopuścimy ….

Statystyka

Statystyka, to matematyczny odpowiednik ignorancji. Pozbawione logiki ideologie, zdobywają najwięcej zwolenników, ponieważ, ich prostota oparta jest na ewolucji, docierającej do największej i najgłupszej części społeczeństwa, pragnącego zyskać przewagę, za pomocą możliwości posiadania fetyszu, o jak najlepszych parametrach. Utopia, miesza się ze zgnilizną głupoty, która otacza świadomych ludzi, którzy topią się w ludzkiej tępocie.

Nigdy, nie dziel się swoim personalnym czasem (9), z kimś, kto ten dar odrzuci lub wykorzysta przeciwko tobie. Przestań dążyć i angażować swój czas, w obce ideologie, które nie posuną cię ani o krok do przodu, w twojej duchowej podróży.

Czego powinieneś się domagać ?

Człowiek bionegatywny (12), a zatem bestia (8), która jest zgorszeniem dla społeczeństwa i dziecka, powinna natychmiast popełnić samobójstwo i tego – domagam się od władzy na wszystkich szczeblach jej zaangażowania, w zniszczenie prawa naturalnego, wnoszącego moralność w życie społeczne.

Fetyszyści (2), osoby bionegatywne (12), pokładają wiarę w ofiarę z kapitału, jakim jest tak naprawdę człowiek, obrót kapitałem, utkwionym w mamonie, jest tylko rytuałem prawa zwierząt (prawa międzynarodowego), w którym ilość pieniędzy, jest odpowiednikiem danej ilości osób, będących pod kontrolą szamanów i kapłanów.

Wszystkie konflikty wychodzą z ramienia trzeciej siły (13) i dążą do rozwarstwienia społeczeństw na zwalczające się tezy i antytezy. Gra na wyższym poziomie, staje się prawdziwym piekłem, wśród najniższych warstw społecznych.

Reguły elit, oparte są na wspólnym uwikłaniu w kult panseksualnej (4) pogardy w stosunku do niższych warstw społecznych, będących uosobieniem kapitału, który jest obracany, w taki sposób, w jaki wymaga tego gracz. Ta kategoryzacja uprzedmiotowienia, niesie za sobą – wprowadzenie prawa zwierząt, do stad ludzkich, w ten sposób elity nie czuły się źle zabijając kolejne osoby, grypy społeczne , czy narody, kojarzone z kapitałem lub żywym inwentarzem.

Sam szczyt

Obecnie, nie tylko wąska grupa, na samym szczycie władzy, ma obraz światowej sytuacji, ale również tą wiedzę posiadają ludzie, zajmujący się logiką zdarzeń anormalnych i przestępczych.

Grupa ∞ lub Stowarzyszenie 8000

Nad rządem światowym, utkwionym w międzynarodowych instytucjach, tkwi grupa szamanów, zwana nieskończoną grupą lub stowarzyszeniem 8000.

Do owej grupy, nie udało się wejść ani Tuskowi, ani Morawieckiemu, ale faktem jest, że uczestniczyli oni w nagich rytuałach i orgiach (nie dopuszczono ich jednak do finalnego rytuału składania ofiar).

Wydmuszka państwa, zawsze współpracuje z międzynarodowymi instytucjami rządu światowego, instytucjami wyznaniowymi, banksterami, korporacjami, kartelami, międzynarodowymi służbami i terrorystami, wywodzącymi się wprost, ze służb specjalnych i organizacji mafijnych, co wytwarza strach, w czasie pozornego pokoju, w którym walczą tezy i antytezy społeczne, jako użyteczne marionetki.

Tak naprawdę, służby specjalne, tak, jak i wszystkie części tej układanki, są organizacjami przestępczymi, piorącym pieniądze za plecami ludzi, którzy nie wiedzą, że w rewolucjach, wojnach, zamachach, chodzi tylko i wyłącznie o prywatne interesy, tych grup wpływu.

Czym jest grupa przestępcza ?

Grupa Przestępcza, to każda forma działania nie opartego na prawie naturalnym. Grupy przestępcze, takie jak państwa, banki, kartele, służby specjalne, nie cofną i nie zatrzymają się przed niczym, dążąc do swoich celów …

Handel bronią, narkotykami i ludźmi, to normalność w świecie państw i tajnych służb, jest to monopol, na który ma prawo państwo globalne, posługujące się prawem zwierząt (3).

Dla tych bestii – planeta, człowiek, pieniądz, własność, to tylko góry śmieci, które mogą spłonąć na rytualnym ogniu ich działań, które mają na celu transformacje żywej materii w posłuszną matryce zachowań zgodnych z poprawnością polityczną.

Nazwiska pewnych ludzi, nazwy pełnych korporacji, firm, schematy działania niektórych służb, nigdy nie będą ujawnione społeczeństwu. Ludzie, będący blisko stowarzyszenia 8000-cy, nie podpisują certyfikatów krwią, jakby mogłoby się wam wydawać, oni uczestniczą w rytuałach, w których plami się ręce – krwią, nie chodzi tu o wojny, czy działania tajnych służb, ponieważ, chodzi tu o rytualne – własnoręczne zabicie dziecka, kobiety i męższczyzny, jest to rytuał wykorzystania władzy nad kapitałem. Owy rytuał, pozwala także wytworzyć obu stronne zaufanie i lojalność wobec mistrza.

Poniżej stowarzyszenia 8000-cy, są stowarzyszenia i kluby kandydatów, do których należy m.in. Morawiecki, jego bestialstwo, opartej jest na tworzeniu i propagowaniu ludobójstwa prawnego, wynikającego z prawa zwierząt. Przypominam tylko, że brak dostępu do lekarza, pochłonął już ponad 75 tysięcy ofiar.

Lewe oko, czyli prawdziwe ja

Osoby, które kwalifikują się do pewnych kręgów – otrzymują swoisty znak przynależności do bestialskiej elity, jest nim m.in znak (horusa) – podbitego lewego oko lub symbol czerwonych butów (30)…

Symbol lewego oka, to symbol Horusa, ale także symbol lustrzanego odbicia, prawdziwego oblicza, reprezentowanego przez księżyc i Boga Dżihuti (Thot). Grecy i Rzymianie, wierzyli, że złe serce, złe intencje (31), są wyrażane przez lewe oko.

Prawica i lewica w słowie, ma odwrotny sens alegoryczny. Prawica, oznacza zło, a lewica oznacza fałsz, który należy stworzyć, aby dopiąć swego, poprzez zło.

Wyłania się to z Zachariasza:

Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce! Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko! Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi! (Zach. 11:17);

Pamiętaj o odwrotności słowa, o lustrzanym odbiciu, rodzącym twoją prawdziwą naturę.

Ramię, oznacza moc prawdy stosowanej, do potwierdzania zła, którego potęga, jest bezwartościowa. Prawe oko – oznacza dobrą pamięć, która musi być wykorzystana do potwierdzenia zastosowanego fałszu. Jeśli fałsz został już zastosowany, to zaćmione oko, nie będzie tego dostrzegało. Bezwartościowy pasterz, oznacza tego, który naucza i prowadzi do zła. Zaćmione oko, oznacza znajomość dobra, ale bez jego zrozumienia. Zaćmienie, oznacza gęstą ciemność, będąca alegorią fałszu, dążącego do zła.

Dobro słowa, ukrywa alegoryczne zło, ludzie nie potrafiący odrzucić jednego i drugiego, zatapiają się w bezsensownej grze tezy z antytezą, co prowadzi do wojny lub amoku religijnego (31). Pamiętaj, że edukacja lustrzana (32), nie pozwala zrozumieć ideologii lustrzanego odbicia, przez co – lewe, staje się prawe, a prawe, staje się lewe …

Manifestacją prawdziwej światłości, jest prawo naturalne, podczas gdy manifestacją ciemności, jest prawo stanowione, czyli prawo silniejszego zwierzęcia.

Pozorowanie świata, oparte jest na psychologi tłumu, na wytwarzaniu fałszywego obrazu świata i fałszywych opisów – kreujących przestępcze działania.

Pasterz, posiadający kilka psów – manipuluje stadem owiec, które idą tam, gdzie można je przetrzebić, za pomocą wojen, rewolucji, powstań, kryzysów, czy pandemii …

Osiągniecie najwyższej władzy, mogło być osiągnięte, przez bierność ludzkich stad, dla których piwo i telewizor, jest ważniejszy od prawdy i wolności, o prawie naturalnym (3) nie wspomnę, ponieważ większość i tak myli je z prawem natury (3).

Syjonizm (33), wykreował antysemityzm (34) i mowę nienawiści (35), aby bronić się przed niewygodną prawdą, która zagraża rządom, służbom, wyznaniom, banksterom i innym składnikom tej sekty.

Prawo Naturalne, nie zna reguły dziel i rządź, wychodzącej z Protokołów Mędrców Syjonu (36), dlatego tylko pod sztandarem tej wartości, można uzyskać wolność i równość społeczną.

Możecie mnie nie znać i czytać mój tekst po raz pierwszy, ale ludzie u szczytów władzy, znają mnie bardzo dobrze i ograniczają moje zasięgi do minimum, jednocześnie próbując mnie wyeliminować w sposób pseudo naturalny, ponieważ prawda, może za pomocą mojej śmierci – wytworzyć nieporządny kultu, mogącego zasiać i wyzwolić złość społeczną.

Jeśli dojdziesz do prawdy, w której język, kolor skóry, wyznanie, poglądy, narodowość, nie ma żadnego znaczenia, odkryjesz prawdziwą siłę, pchająca ludzkość do zjednoczenia, w celu obalenia ideologii bestii.

Dzisiaj świat, to ciemny pokój, ponieważ ciemność ludzkiego umysłu, obraca się dookoła mroku ludzkich pragnień i fantazji, które tak naprawdę, można rozświetlić jedną zapałką. W ciemności, istnieje pozornie – bezpieczna anonimowość, która nie pozwala dostrzec wszystkiego, co najważniejsze w drugim człowieku. Mrok, czyni wszystkich równymi, na co powołują się tajne bractwa, ale ukrywa to, co czynią ręce. Słowa bez widoku twarzy, stają się bezosobowymi, płynącymi z nikąd obietnicami, których realizacji nigdy nie dostrzeżemy.

Do dzieła

Wzywam was wszystkich do zjednoczenia i pojednania się – pod sztandarem prawa naturalnego (3) i wystąpienia przeciw tym, którzy kreują prawa stanowione – prawo zwierząt.

Świadomość, odrzuca bierność, w stosunku do bestialstwa, jakie dziś dostrzegamy.

Wiedza, pozwala wyzbyć się nierealnego strachu, drzemiącemu w umysłach całych pokoleń.

Logika porządku

Nasz prywatny ład (9b) bytowania, zakłócony został ideologią władzy i żerowania człowieka na człowieku i człowieka na naturze.

Jak poruszać się w ciemności i jak omijać przeszkody rzucane nam pod nogi ?

1. Poznaj stan faktyczny, zaistniałej sytuacji, nieważne, czy mamy do czynienia z problemem maseczki, lockdownu, szczepień, czy kazusu prawnego. Przeanalizuj kontekst, przez pryzmat konstytucji, logiki prawa naturalnego i reguły Radbrucha (3). Jeśli podstawisz swój problem pod wyżej wskazane prawa i reguły, będziesz mógł się sam reprezentować i występować przeciw prawnikom i sądom, z pominięciem znajomości prawa stanowionego. Jeśli masz problem z właściwą interpretacją faktów, postaw nowe pytania, aby osiągnąć cel swego badania.

2. Zastanów, się nad danym problemem i przełóż prawniczy bełkot, na logikę i postępuj zgodnie z nią, nie daj się wyciągnąć na manowce. Za każdym razem – analizuj odpowiedzi i pytania, pod kątem logicznego zrozumienia, ponieważ jeśli czego nie zrozumiesz, możesz zostać wtłoczony w nielogiczną grę postępowania procesowego.

3. Zastanów się, czy podstawa prawna, jest zgodna z konstytucją, prawem międzynarodowym i prawem naturalnym, jeśli tak nie jest, skorzystaj z reguły Radbrucha, brzmiącej: norma prawna, która drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex).

4. Interpretuj przepisy, wedle reguły logiki prawa naturalnego, nie pociągaj do odpowiedzialności fetyszy: premierów, ministrów, prezesów, lekarzy, czy policjantów, tylko ludzi z imienia i nazwiska, aby nie mogli się ukryć za tarczą fetyszy tytularnych, zawodowych, czy prawnych … Pamiętaj, że jeśli popełniłeś błąd i dałeś się zastraszyć i wplątać w sądową grę, zawsze możesz się odwołać i oprzeć się na prawie naturalnym oraz potocznym rozumieniu pojęć. Warto czytać orzeczenia, warto przypatrywać się sądom i poznawać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, NSA i innych tego tylu podmiotów, warto ćwiczyć i dyskutować z podjętymi orzeczeniami, ponieważ być może, okazać się niezgodne z prawem naturalnym.

5. Ze wszystkich sił, dąż do subsumacji, która polega na logicznym przyporządkowaniu faktów do odpowiadających im form prawnych. Jeśli normy prawne, są źle skonstruowane i naruszają regułę prawa naturalnego, można je zawsze podważyć za pomocą reguły Radbrucha, nawet jeśli owe błędy logiczne, zawarte są w konstytucji. Błędne przepisy i niewłaściwe interpretacje przepisów, należy usuwać i pociągać do odpowiedzialności ich twórców, ponieważ działają oni, przeciw prawu naturalnemu – prawdzie logicznej i moralności. Wszystkie przepisy dotyczące lockdownu i prawa około covidowego, są niezgodne z w/w prawem i odpowiada za to każdy, kto zasiada w rządzie, sejmie, senacie i uważa się za eksperta u władzy.

6. Każdy odczuje na sobie konsekwencje prawne swych działań, przekraczających granice prawa naturalnego. Niezależnie od tego, jaki fetysz go chroni. Immunitet, obywatelstwo, ranga, stanowiska, tytuł, znajomości, pozycja, czy ustawa i pieniądz, nie mają tutaj żadnego znaczenia, według prawa naturalnego jesteśmy równi. Jeśli któryś z organów, nie chce przyjąć naszej sprawy, należy owy opłacany z naszych podatków twór – pouczyć i wskazać mu – konsekwencje tych poczynań. Sędziowie – odmawiający przyjęcia sprawy w trybie naturalnym, sami podlegają działaniom, związanym z łamaniem owego prawa. Wszystkie działania sądów, powinny być oparte na jawnych, jasnych i czytelnych sformułowaniach, które są zbieżne z logiką prawa naturalnego.

Czerń, jest tylko wtedy nie widoczna, gdy nie chcemy jej dostrzec przez strach.

Proponuje wam od ponad 20 lat, jasność dążąca do odrodzenia prawa naturalnego, czego wynikiem będzie, wkroczenie prawdy do społecznej świadomości.

Bycie głuchym, ślepym i niemową, wyraża publiczną obawę, przed utratą pracy, pozycji, własności, ośmieszeniem i wyalienowaniem, ale mimo, że wszystko, to mnie już dotknęło, nadal żyje i nadal idę pod prąd, nie będąc zależnym od nikogo.

Jeśli jednostka, stawia aktywny opór fali, to społeczne przebudzenie, nie tylko rozproszy mrok strachu, ale także wytworzy zaporę, której nie zniszczą żadne fale, których rezonans, wprowadzał do tej pory – nowej łady systemowe.

Ciągle czekam na społeczne przebudzenie i oczekuje, że wreszcie staną obok mnie kolejne wolne jednostki, które wytyczą swymi płomieniami drogę całemu społeczeństwu do wolności prawa naturalnego.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Zbiórka na dach AFD:

https://paypal.me/pools/c/8xB9ThURbT

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata | Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/06/02/wyznawcy-fetyszyzmu/

Fetyszyzm i faszyzm

List otwarty do fetyszy władzy, tytuły i pozycji

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

Nieprzekraczalne granice władzy i prawa

Przywróćmy prawo naturalne

Sprawiedliwość prawa personalnego

Personalny Trybunał Prawa Naturalnego

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną

Ogień Oporu – messlah do fetyszystów

Ponad tezę i antytezę, czyli świat świadomego Laha

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/

Szamańska władza nad ludem, czyli przekroczenie idei personalności

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Szamańska władza nad ludem, czyli przekroczenie idei personalności

Szamańskie plagiaty i konstrukty ideologiczne kontrolujące ciemne społeczeństwo

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

Człowiek i bestia, czyli zagadnienie Prawa Naturalnego w zetknięciu z Prawem Natury

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Mój personalny Ład

Sprawiedliwość prawa personalnego

Święte Prawo Personalne

Przebudzenie szaleństwa i moralność personalna

Personalny dzień niepodległości

Personalny Wszechświat

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

Depresja oczyma logiki

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/22/nowy-lad-w-ujeciu-logiki/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

14. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Świadomy sen

Czy naprawdę wiesz, co czynisz ?

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa

16. https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2021/03/25/czy-naprawde-wiesz-co-czynisz/

17. https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2021/03/22/nowy-lad-w-ujeciu-logiki/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

Kryzys klimatyczny i smog, nie istnieją

Fluoryzacja : kontrola mas

Panseksualizm, czyli prawdziwy wymiar chemicznego Holokaustu

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

Teatr i aktorstwo kult-ur-owe

Teatr Groteski dnia codziennego w ujęciu logiki

Manipulacja erystyczna, czyli filozoficzny teatr – rozmów o niczym

https://tinyurl.com/jz7chnwa

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/21/norymberga-dla-zorganizowanych-grup-przestepczych-o-charakterze-politycznym-czyli-o-problemie-zycie-niegodnego-zycia/

25. https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/

Toksyczni ludzie, czyli krew i związki oraz istoty, które nie mogą mieć dzieci

Społeczny terror szczepionkowy, zyskiem dla elit

Rządowi ludobójcy, Gamma Retrowirusy i mRNA

Seksualne ideologie, napędem dekonstrukcji społecznej

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/10/uwolnienie-napiecia-co-zrobic-aby-wyzwolic-sie-z-objec-stada-i-systemu/

Eksperymenty społeczne oparte na ideologi fałszywej flagi

Dekonstrukcja mocy seksualnej

Toksyczni ludzie, czyli krew i związki oraz istoty, które nie mogą mieć dzieci

27. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/beata-szydo-agent-nr33.html

28. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2017/04/26/solon-demokracja-i-ludobojstwo/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/

Operacja koronawirus, czyli transhumanizm i test PCR

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/13/masonskie-buty-czyli-niebieski-i-czerwony-pantofelek/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/17/przepowiednia-nowego-poczatku-swiata/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/03/syjonizm-chrzescijanski/

Antysemityzm, nie istnieje.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/judaizm-nie-jest-syjonizmem-zyd-nie.html

34. https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2019/01/25/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

Myśl o mnie dobrze lub wcale …

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com

35. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

Carbon Credits, Transhumanizm, Technokracja i Krypto Waluty

Transhumanizm, czy Transshamanizm

Memetyzm, transhumanizm i utylitaryzm depopulacji, czyli słów kilka do ministra zdrowia

Globalne sumienie

Sztuczna inteligencja zastąpi Boga