Jedność i Energia

Jedność i Energia

Jedność umysłu, jaźni i ciała, tworzy rzeczywistość życia, które jest tylko wtedy pełne, kiedy towarzyszy jemu świadomość, świadomy sen i odpowiedzialność samostanowienia oraz samoograniczenia.

Owy narożnik sześcianu, musi być uzupełniony o tryptyk teraźniejszość, przeszłości i przyszłości, a także o tryptyk jedności umysłu (RaElIs (13)), tryptyk jedności życia, śmierci i odrodzenia, jedności ziemi, człowieka i otaczających ich archontów (3), czy relacji wewnętrznych, zewnętrznych i społecznych, a także o tryptyk jedności myśli, słów i działań …

Zrozumienie tworzy odpowiedzialność, która pozwala powiązać ze sobą kilka porozrzucanych dookoła nas – prawd, dążących przez logikę, do wartości nadrzędnych i kluczowych dla wytworzenia z siebie – istoty świadomej, wolnej i niepodległej żadnym innym ideologiom.

Akumulacja

Człowiek w swej pierwotnej formie duchowej, akumuluje, czyli pobiera z zewnątrz – energię od archontów – ciał niebieskich (3), która pozwala mu wytworzyć postępujący wraz z kolejnymi wcieleniami fizycznymi – ekosystem, posiadający pamięć rzeczywistą i ukrytą w jaźni – pamięć wsteczną (a także równoległą i alternatywną), opartą na wcześniejszych doświadczeniach, które tworzą odrębne rozdziały, dostępne tylko dla duchowej jaźni pierwotnej, która dba o brak powtarzalnych zdarzeń doświadczalnych, potrzebnych do przebudowy kreacji w kreatora.

Do jaźni pierwotnej (zwanej też duszą), wspólnej dla kopi danego bytu, mamy dostęp, za pomocą techniki – świadomego snu (4), która to pozwala nam przeglądać rzeczywiste i wsteczne relacje pochodzące od różnych kopi naszego bytu, utkwionego w odmiennej, równoległej, alternatywnej czasoprzestrzeni, co łączy w teraźniejszości danego bytu – przeszłość z przyszłością.

Człowiek świadomy swego pochodzenia, swej pierwotnej macierzy, nie może akumulować w sobie zewnętrznych ideologii, ponieważ niszczy to jego wewnętrzny ekosystem, opart na czasie, ładzie, prawie, moralności i niepodległości personalnej (2), te naczelne wartości, kreują personalny wszechświat (2), tworzący spontaniczną jedność, wolność i równość, w oparciu o prawo naturalne (5), samostanowienie i samoograniczenie własnego bytu.

Ideologia władzy (6), poprzez wytworzenie strachu na bazie prawa zwierząt (5), podziału zewnętrznego i wewnętrznego (7), edukacji lustrzanej (8), mediów oraz konfliktu spod znaku fałszywej flagi, dąży do psychomanipulacji ludzkim umysłem, który przyjmuje ogromne ilości danych podprogowych i ideologicznych , które niszczą jego umysł, ducha i ciało, doprowadzając do kolapsy, czyli zapadnięcia się jego personalnego wszechświata, pod naporem w/w strachu i w/w zewnętrznych ideologii.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Akcja i Reakcja

System energetyczny (9), powstający na skutek akcji i reakcji chemicznej, fizycznej oraz biologicznej, skupia się na podtrzymywaniu pamięci wstecznej oraz na ewolucji niepowtarzalnej materii, dążąc do jak najlepszego jej dostosowania do aktualnych warunków bytowych. Aby koło życia, mogło być kompletne w swej unikatowości, czas teraźniejszy, przeszły, przyszły oraz alternatywny i równoległy, muszą splatać się na powierzchni różnych wymiarów, oddzielonych od siebie smugą falową (20) o odpowiedniej częstotliwości.

W rzeczywistości, wymiarów musi powstać tyle, aby mogło dojść, do pełnej, krzyżowej wymiany snów, myśli, słów i działań realizowanych, pomiędzy kopiami danego bytu (10) … a więc wymiarów istnienia, jest nieskończenie wiele, natomiast sił wszechświata – kreujących i tkwiących w każdej żywej istocie, jest tylko, albo, aż 7 …

Co to oznacza w praktyce ?

Oznacza to oddziaływanie różnych sił – archontów lub grup archontów (3), na dany byt fizyczny lub / i duchowy, w różnych wymiarach istnienia, ponieważ, to archonty (3), wiodą do konkretnego zachowania człowieka i relacji między ludzkich, prowadzących do danych, określonych doświadczeń i alternatywnych lub równoległych epizodów …

Archonty, zwane kamieniami, artefaktami, czy też czakrami (11) … kodują, wszystkie aspekty rzeczywistości, oparte na sześciu wymiarach pierwotnego, mistycznego węża, zwanego torem (10).

Pierwotny ruch, oparty na idei toru, tworzy widzialną i emocjonalną rzeczywistość, reprezentowaną przez kosmicznego węża, wijącego się dookoła pierwotnego jaja, w którym rodzi się aspekt życia, będący kopią doświadczeń istoty ascendentnej, której fragmenty duszy, zgromadziły materiał porównawczy, mogący wytworzyć kolejny, widzialny świat doświadczeń, emocji, piękna i altruizmu (10) …

Istotna ascendentna – kreator, daruje światu 6 sił, zachowując 7-mą siłe personalną dla siebie samego. Ta personalna siła, którą każdy z was musi zachować dla siebie, to dusza (jaźń (15)), która w wyniku zdobywania kolejnych doświadczeń, dzieli się na mniejsze, a ludzkie ciało, jest tylko inkubatorem dla dojrzewającego symbionta ludzkiej duchowości :

1. Kamień Duszy, pozostający ponad ciałem człowieka ( wielowymiarowy dysk danych, dostępny dla wszystkich wielowymiarowych bytów / jednej kreacji w czasie świadomego snu ) / kolor pomarańczowy, 2. Kamień Umysłu / żółty, 3. Kamień Czasu / zielony, 4. Kamień Przestrzeni / niebieski, 5. Kamień Mocy / purpurowy, 6. Kamień Rzeczywistości / czerwony, 7. Kamień Komunikacji – siła oddziaływania archontów na ciało i umysł wszystkich żywych bytów we wszechświecie.

7 oczu / 7 czakr / 7 ramienna menora (10/11)

Trzeba tu napomknąć, iż słowo kamień, jest alegorią nieba i sklepienia niebieskiego oraz przebywających na nim – archontów, które muszą istnieć w niezmienionej formie, aby dały człowiekowi moc życia i myślenia, więc okradanie i zatruwanie planety i jej otoczenia z bogactw naturalnych – doprowadzi człowieka do upadku. Brak pierwotnego ładu, kończy też personalny ład, każdej z żywych istot … Trzeba również pamiętać, że kolor, to wibracja energetyczna, która na skutek stosowania urządzeń i broni elektromagnetycznej (14), zmienia swe właściwości, co prowadzi do zmiany funkcjonowania ciała i umysłu oraz odsuwa duszę od człowieka.

Sześcian (12)

Pierwotny tor tworzy w każdym żywym organizmie energetyczny sześcian jaźni, w którym jedna z jego ścian, odpowiada za strukturę życia fizycznego :

Wszystkie żywe elementy, zawierają w sobie wspólne struktury chemiczne, oparte na żależności sąsiadujących z sobą archontów – ciał niebieskich, wchodzących w wzajemne interakcje, a także sporadyczne kolizje, zmieniające obraz życia międzyplanetarnego …

W dniu poczęcia odpowiednie elementy, są włączane w kreacje ludzkiego ciała i umysłu. Owo dopasowanie – pozwala wpleść w człowieka główne cechy symbolizowane, przez układ towarzyszących mu archontów, kolorów, tonów i częstotliwości.

Częstotliwość fal emitowanych przez archonty, jest zgodna z ludzkimi schematem elementarnym, w skład którego wchodzą pierwiastki, rzadkie metale … , posiadające tą samą strukturę, co układ archontów towarzyszących ludzkiemu poczęciu.

Dla ludzkiego dna, najważniejsze jest w tej chwili, to, co następuje …

Wodór (Hydrogen), wspiera dwie pary zasad dna A | T (kompletność zasad w RNA – wiązanie wodorowe AT) oraz C | G (kompletność zasad w RNA – wiązanie wodorowe GC).

( Więc, co czyni z ciałem ludzkim – szczepionka mRNA (16), będąca w praktyce eksperymentem genetycznym ?! )

Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair), w biologii molekularnej, są to dwie komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.

W kwasie deoksyrybonukleinowym (DNA) komplementarne pary stanowi guanina (G) z cytozyną (C) oraz adenina (A) z tyminą (T). W kwasie rybonukleinowym (RNA) w miejscu tyminy występuje uracyl (U).

Co ciekawe, wszystkie te parametry, są spójne z alegoriami kosmologicznymi, alchemicznymi, astrologicznymi, astronomicznymi, czy religijnymi :

Krzyż / sześcian / heksagram / S ( inne rozłożenie sześcianu ) / sfinks …

Prawo – Wodnik/Człowiek – Wiosenne przesilenie / ziemia / ciało / zachód / przestrzeń / bestia czwarta – koń zielony – śmierć / czarny / Mateusz / A

Lewo – Lew – równonoc jesienna / powietrze / umysł / wschód / czas / bestia druga – czerwony koń – wojna / czerwony / Marek / T /

Góra – Skorpion/Orzeł – Zimowe przesilenie – najkrótszy dzień / Ogień / duch / północ / energia / bestia trzecia – czarny koń – głód / biały / Jan / C

Dół – Byk – Letnie przesilenie / najdłuższy dzień / Woda / dusza / południe / materia / bestia pierwsza – biały koń – zwycięzca / niebieski / Łukasz / G /

666 I FFF

Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Kolor pierwotnej macierzy – biały (koralowy) z kodem koloru szesnastkowego #fff, jest bardzo jasnym odcieniem szarego. W kolorze RGB model #fff składa się z 100% czerwonego, 100% zielonego i 100% niebieskiego. W kolorze HSL przestrzeń #fff ma odcień 0° (stopni), 0% nasycenie i 100% jasność. Kolor ten ma przybliżoną długość fali 0 nm.

Widmo emisyjne – liniowe – dyskretne ludzkiego ciała, zależne jest od okresowego wpływu ciał niebieskich oraz ilości chemikaliów, metali szlachetnych, a także innych czynikow biochemicznych.

Widmo liniowe, widmo dyskretne – widmo emisyjne, składa się z oddzielnych linii widmowych. Widmo takie jest typowe dla nieoddziałujących ze sobą atomów, czyli pierwiastków w stanie gazowym, jeżeli gaz ten pozostaje pod niezbyt dużym ciśnieniem. Z tego względu widmo to nazywane jest również widmem atomowym.

Na ten przykład: małe dzieci, mają aurę praktycznie – białą, osoby zdrowe, mają aurę – niebieską, a osoby chore i umierające, mają aury – czerwone i dążą do czerni, czyli chwilowego zaniku, przed ponownym odrodzeniem.

Układ linii widmowych, zależy od układu poziomów energetycznych elektronów w atomie, który jest różny dla atomów poszczególnych pierwiastków. Z tego powodu – również układ linii widmowych, jest niepowtarzalny i charakterystyczny dla danego pierwiastka. Dzięki temu analiza widmowa światła pochodzącego nawet z bardzo odległych źródeł pozwala na identyfikację pierwiastków wchodzących w skład świecącego gazu.

Jednym słowem – człowiek, jest kopią wielu archontów, odpowiedzialnych za jego stworzenie i funkcjonowanie.

Z pomiarów fal linii widmowych dla danej substancji, można wyznaczyć jej skład identyfikując pierwiastki w niej zawarte, energie połączeń, a także układ cząsteczek i atomów w cząsteczkach. Do analizy widmowej wystarczą śladowe ilości substancji. Dlaczego więc wykonujemy tego typu badania na potrzebę archontów, zapominając o ludziach ?!

Analizę widmową wykorzystuje się w astronomii, do klasyfikacji gwiazd oraz do badania ich składu chemicznego i warunków fizycznych panujących w atmosferze gwiazdy.

Człowiek, absolutnie niczym – nie różni się od gwiazdy lub planety, żywotność planety i gwiazdy, zależy od jej składu chemicznego oraz jej otoczenia. Człowiek zależny jest od naturalnego pożywienia i otoczenia, które suplementują człowieka odpowiednimi lekarstwami – owocami, warzywami, ziołami, czystą wodą …

Otaczające nas drzewa, rośliny, owoce, warzywa, zioła … składają się z potrzebnych nam elementów i mikroelementów, ponieważ ich powstaniu, również towarzyszyły pierwotne archonty, które nie wytworzą niczego, co nie byłoby potrzebne dobru – ogólnemu.

Właśnie na bazie białego koloru, zwanego wielkim wybuchem, zapłodnieniem lub zjednoczeniem – Ra-El-Is (13), tworzy się w sześcianie ludzkiej jaźni (12) wyobrażenie otaczającego nas świata, będącego odbiciem pierwotnych wspomnień kamienia duszy.

Liczba 666, odnosi się także do atomu węgla i fizycznego życia człowieka. Węgiel – Carbon-12 (12C); jeden z 5 głównych pierwiastków w ludzkim DNA. Węgiel 12, składa się on z 6 protonów, 6 elektronów i 6 neutronów, co odpowiada liczbie 666.

Carbon-12 ma szczególne znaczenie w jego zastosowaniu jako wzorca, z którego mierzy się masy atomowe wszystkich nuklidów, a zatem jego masa atomowa z definicji wynosi dokładnie 12 daltonów.

666, odnosi się również do 6 wewnętrznych i 1 skalowalnej duchowo pieczęci, 6 wewnętrznych czakr i 1 czakry duchowej oraz wcielonego zaprzeczenia doskonałości liczby 777.

I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii (17), tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii (17).

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii (17) lub liczby jej imienia.

Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć …

Liczba człowieka, to liczba czystej nauki, wzbogaconej bestialskim egoizmem, pozbawionym duchowości … Egoizm, to obraz bestii (17), która pragnie śmierci każdego, kto nie pokłoni się naszemu intelektowi …

Symbol prawej dłoni i czoła, jest symbolem ludzkiego kapitału (18), który jest wykorzystywany, przez el-ity, jako wieczne i niewyczerpalne bogactwo.

Dlaczego ? Mistrzowie, guru, nauczyciele, szamani (21) najpierw biorą nas za ręce, a następnie wpajają nam własne ideologie w tym modlitwy i nauk,i wymuszające w ludziach posłuszeństwo – względem czyjegoś prawa, ładu, moralności, czy cudzej niepodległości, aby nas czas należał do nich (19).

Członkowie tajnych bractw poza mistrzami, także są prowadzeni, przez swoich panów.

Wprowadzeni mistrzowie, cytują inny fragment biblijny ( Biblia – Wielkie Światło Masonerii ):

Bezcenny skarb. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi: bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej żadne klejnoty.

Źródło dobra. W prawicy swej trzyma ona dni długie, w lewicy – bogactwo, pomyślność; jej drogi drogami miłymi, ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki. Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej trzyma – szczęśliwy. Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem …

Jak widzimy, mądrość służy mistrzom do podporządkowania innych ludzi, którzy swą niewolniczą pracą, nadają wartość złotu, pieniądzu, akcjom, sztuce i szlachetnym kamieniom …

Kiedy myślimy o prawej i lewej ręce, musimy zrozumieć, iż lewica, jest symbolem sprawiedliwości, ponieważ w przeciwieństwie do prawej, lewa, jest bezstronna. Czyli prawica – teza, jest strukturą zależną, od buntu lewicy – antytezy.

Ilustrują to masońskie ikony, przedstawiające wagę w pasywnej, lewej ręce i miecz w ręce aktywnej, czyli prawej.

Każdy człowiek wchodzący w skład cywilizacji hierarchicznej, jest aktywną ręką masonerii, ponieważ prawa ręka, służy do potwierdzania i przysięgi, a także jako znak Braterskiej Miłości i Przyjaźni. Prawa w kulturach hierarchicznych, reprezentuje cnotę wierności el-itom.

W starożytnym egipcie mówiono: ręka była symbolem budowniczego lub kogoś, kto lubi budować, ponieważ cała praca pochodzi z ręki …

Inność i unikalność

Każdy z nas jest inny, unikalni i ta odmienność, jest wspaniała. Pochodzimy z jednego rdzenia, a mimo to jesteśmy całkowicie inni.

Jedność, nie pochodzi z naszego doświadczenia, a tym bardziej z doświadczenia powszechnego. Nawet istota żyjąca w innym wymiarze, nie jest idealną kopia nas samych, ponieważ różnorodność egzystencji wymaga inności, zależnej od środowiska, otoczenia, przeżyć i doświadczeń.

W całej wieczności, nasz byt jest unikatowy i nie powtarzalny, nawet, jeśli ta różnica, będzie minimalna, to jednak będzie istniała.

Wszystko, co spostrzegamy i dostrzegamy, jest unikatowe i niepowtarzalne, ponieważ materia – dąży do wytworzenia pełnego wachlarza możliwości.

Jedność i świadomość wielu narożników tworzących liczne tryptyki, wchodzące w skład jednego sześcianu, rodzi wielość niepowtarzalnej – unikatowości, jedność, to zarazem pojęcie wewnętrzne i zewnętrzne, ponieważ, aby powstała jedność wewnętrzna, potrzebna jest nam energii dostarczona z zewnątrz.

Człowiek, w swej pierwotnej formie, już jako płód, akumuluje, czyli pobiera z zewnątrz energię, która pozwala mu wytworzyć wewnętrzny ekosystem. Ekosystem, jest tylko wtedy zdrowy, gdy rodzice noworodka, nie są ofiarami nałogów, będących częścią utylizacji śmieci i odpadów w człowieku (22), za pomocą – modyfikowanej i ulepszanej żywności, zatrutego powietrza, wody oraz smogu elektromagnetycznego oraz leków, kosmetyków i szczepień, które nie mogą naprawić człowieka, a jedynie uzależnić go od czynników, które usypiają jeden z toksycznych czynników, aby uruchomić lawinę innych chorób związanych z w/w utylizacją toksyn, chemii i odpadów w nieświadomym tego – człowieku …

Energia, skupia się na reorganizacji i ewolucji materii, dążąc do jak najlepszego jej dostosowania do warunków bytowych, w różnych okresach czasu, przestrzeni i wymiaru, będąc jednocześnie nośnikiem wiedzy, opartej na różnych wcieleniach jednego bytu.

Materia, nie myśli w kategorii leczenia lub choroby i zabijania lub życia i śmierć, materia się po prostu reorganizuje i przywraca powiązania między cząsteczkami.

Materia, nie jest tworzona, ani niszczona, po prostu zmienia się struktura powiązania cząsteczek, co prowadzi do zmiennych form egzystencji. Człowiek, nie jest – ani lepszy, ani gorszy od zwierzęcia, kamienia, czy wiatru i wody … Jeśli na ten przykład, coś spalisz, nie oznacza to kresu danego bytu, lecz zmianę powiązań cząsteczkowych, w wyniku czego, coś zabitego, może nadal żyć w zmienionej formie.

Co z tego wynika ?

Każda zmiana naturalnego biegu rzeczy, za pomocą technologii, nauki, eugeniki, genetyki, postępu, czy transhumanizmu (23), doprowadzi (bo zawsze doprowadza) do nowego początku świata (24), koło życia, równowagi, jedności – musi zostać spójne, ponieważ jego przerwanie – doprowadza do kolejnej wojny archontów (3) – ciał niebieskich i odrodzenia natury, bez anomalii, którą tą jedność zburzyła dla władnych celów.

Nie bez powodu w naszej historii, pełno jest odniesień do wielkoludów, skrzatów, liliputów, elfów, syren, czy goblinów, ponieważ te odmiany ludzkiej anomalii, zawsze dążyły do własnej zguby, poprzez wojnę człowieka z człowiekiem i człowieka z naturą.

Natura, wciąż chce dać ludzkości szanse, jednak człowiek – zamiast stosować prawo naturalne (5), porównuje się do bestii (17) i wykorzystuje prawo zwierząt (5) w celu osiągnięcia przewagi i władzy nad naturą i innym człowiekiem.

Cenię odmienność i unikatowość, jednak psychomanipulacja doprowadziła rodzaj ludzki do stanu biernego bytowania, opartego na skrajnych schematach systemowych, mających swój początek w chaosie.

Człowiek, stał się małą lub wielką stertą jedzenia i odpadów (22) przemysłowych, umysł człowieka stał się dużą lub małą stertą obcych ideologii, teorii, nawyków i kłamstw …

Wśród tych stert, trudno jest odnaleźć odpowiedzialnego, wolnego i świadomego człowieka.

Ponoć wszyscy, są jak inni, tylko do tej pory nie wiem, kim są owi – inni ?!

Otóż ludzkość, to bogactwo i dostrzegły to tajne bractwa, które wykorzystują człowieka za pomocą złych intencji i w niewłaściwej formie – kapitału, ponieważ wmówiono mu, że do niczego innego się owy podgatunek – nie nadaje.

Taki kapitał niewolniczy, wszystkie swoje bogactwa sprzedał za garść koralików, rozdawanych w szkołach, telewizji, książkach, w miejscu pracy i bytowania …

Człowiek zamiast żyć w swoim personalnym wszechświecie (2), zaczął żyć w zewnętrznej iluzji, która wykorzystuje jego zewnętrzną powłokę, jako cenny towar, który płaci swoją służalczością, za prawo do życia w owej iluzji.

Człowiek, zamiast tworzyć w pocie czoła jedność swego umysłu, wtłoczyć w siebie płynne tworzywo ideologiczne, które, jest silnikiem zewnętrznego podziału społecznego, które jest przyczyną podziału wewnętrznego.

Więc o jakim wnętrzu mówi człowiek współczesny, zależny od ideologii wiary, państwa, zniewolenia i edukacji lustrzanej ?

Możesz się odwołać do wiary, paramatmy, atmy, duszy, jaźni personalnej, ale będąc w amoku zniewolenia, nie umiesz jej nawet dostrzec, czy określić, czym owa jaźń jest, ktoś, kto bawi się światem, sam jest zabawką, tych, którzy zabrali mu jaźń.

Jeśli wkładasz palce pomiędzy drzwi wiary, dotykasz czyjejś moralności i czyjegoś prawa oraz ładu, co nie wyjdzie tobie na dobre, ponieważ robiąc dobrze komuś innemu, bez idei wzajemności stajesz się narzędziem cudzej siły i mocy.

Większość z was, wie tylko, że posiada ciało, ale tylko wierzy w to, że posiada rozum, więc – jaźń, jest dla większości z was – tylko abstrakcją, którą się na codzień lekceważy. Tak naprawdę, życie w tym, z czego drwicie, w wierze w iluzje państwa, czy wyznania.

Żyjecie bliżej abstrakcji i utopii (25), niż w rzeczywistym świecie, ponieważ rzeczywistość i odpowiedzialność, jest zależna od waszej jaźni, duszy …

Nie skupiacie się na wewnętrznym doświadczeniu duchowym, tylko na doświadczeniu, czyniącym was lepszymi niewolnikami systemu – lepiej pracujecie, lepiej korzystacie z fetyszy (26) dostarczanych wam przez system, doskonalicie się w wydajności fizycznej i seksualnej, aby lepiej pracować i tworzyć lepszych niewolników (27) …

Ludzie w większości, są cwanymi kłamcami, którzy ukrywają swój łaknący fetyszy – egoizm, sprzeczny z ideą altruizmu, będącego nierozerwalną częścią prawdziwej duchowości.

Dzieje się tak, ponieważ kłamstwa, są uświęcone przez święte księgi, kodeksy i prawa oraz zatwierdzone przez autorytety – ludzi – udających kogoś, kim nie są, ponieważ ukrywają się za różnymi fetyszami – cenniejszymi dla społeczeństwa, od prawd naczelnych.

Nie możesz tych kłamliwych słów zakwestionować i podważyć, ponieważ sam wybrałeś tezę lub antytezę władzy, za pomocą odebrania sobie odpowiedzialności za własne życie.

Gdziekolwiek dzisiaj pójdziesz, ludzie najpierw pytają się kim jesteś, co masz, co osiągnąłeś, kto jest twoim idolem, jakie masz kwalifikacje i tytuły, ale nikt – nie spyta, jakim jesteś człowiekiem. Wszyscy oceniają cię przez fetysze – ubiór, wygląd, pieniądze, ale nikogo, nie interesuje twoja ludzkość, oparta na prawdzie i logice.

Człowiek, nie doświadcza głębszych przemyśleń, nie kocha wiedzy, więc, jak może rozmawiać o duszy i wolności, skoro jego marzeniem, jest fetysz, który jest większą abstrakcją niż dusza ?!

W waszym doświadczeniu, choć w minimalnej stopniu – leży wasze ciało i wasz umysł, ponieważ musicie tyle ciała i niedoskonałości umysłu zakamuflować, przed światem, pełnym iluzji, który domaga się od was abstrakcji: atrakcyjności, normalności, wykształcenia … otoczonej fasadami przeróżnych fetyszy.

Czy w tych wszystkich fetyszach i abstrakcjach, jest jakoweś – wyższej ja ? Możesz wejść do pracy i wyjść z pracy, możesz wejść do domu, szkoły i wyjść ze szkoły i z domu … ale jak wejść w siebie ?

Robisz wszystko to, co nie jest tobą, tworzycie w sobie cele, do której możecie wejść, ale z której nie umiecie już wyjść – będąc sobą. Przybywając do celi wraz z ideologią, opuszczasz ją jako produkt, twór memetyczny (28), aby za chwile otworzyć nową cele kolejnej ideologii …

Tak naprawdę, aby być sobą, wszystkie zewnętrzne ideologie – musisz trzymać z dala od siebie. Pomyśl o tym naprawdę głęboko, czy twój dom – jest tobą, czy fetysz – jest tobą, czy twój partner – jest tobą (jest z tobą, ale nie jest – tobą, tak jak dzieci), czy twój rząd – jest tobą, czy ideologia przychodząca z zewnątrz – jest tobą ?!

Coś, co nie jest tobą, nie może za ciebie decydować o twoim życiu, czy zdrowiu … nawet ciało, którego doświadczasz – nie jest tobą, jeśli jesteś pod wpływem obcej ideologii, to również twoje myśli i emocje – nie są tobą.

Jeśli usuniesz z siebie wszystko, co nie jest tobą, pozostanie tylko to, co jest twoim prawdziwym wnętrzem i jest tobą.

Macie zbyt wiele myśli o rzeczach i o ludziach, którzy nie są nami, więc jak znajdujecie czas na własny wszechświat (2) ?

Jeśli chcesz podążać, za chwilową perspektywą – ideologii, wyciągniesz same złe wnioski, ponieważ bawiąc się ideologiami, nie potrafisz poświecić więcej czasu swemu życiu, za co płaci twój wszechświat, stający się czyjaś kolonią.

Nie szukaj uwagi u innych, szukaj uwagi w sobie, czy własne życie i własny czas, ład, prawo, niepodległość nie zasługują na więcej uwagi ?

Po co szukać mądrości w książkach, mediach, czy w innych ludziach, skoro przyswoisz tylko w ten sposób więcej słów, ale stracisz swój czas i nie poświecisz sobie dostatecznie dużo czasu.

Słowa, więcej słów i obrazów nie doprowadzi cię do prawdy, logiki, rzeczywistości, wolności, czy do równości …

Ty i ponoć wszyscy inni – wiedzą, jak ma na imię bóg, jego syn, kiedy ma on urodziny, słuchasz wiadomości o innych, przyswajasz kłamliwe ideologie, ale nie tworzysz swojej legendy (30), swojego wszechświata, nie stajesz się wolnym Lahem, Panem, Bogiem Samego Siebie (29).

Tyle wiesz o Bogu, ale nie potrafisz się do niego dostać ! Poświęć uwagę swojej boskości, a znajdziesz w jednej chwili swój raj, dobrobyt, wolność, równość i prawdę.

Ludzie wszysyko wiedza o zmyślonych istotach, ale kompletnie nic nie wiedzą o sobie i o swoim otoczeniu, przez co – obce byty – rządzą ich światem i ich wszechświatami.

Ten rodzaj auto ignorancji, jest bardzo niebezpieczny o czym przekonała się każda istota na tym świecie !

Dostęp do auto poznania, jest ciagle dostępny, ale nikt z niego nie korzysta, bo ignorancja prawdy, stała się powszechnym obowiązkiem.

Jeśli myślisz, że coś wiesz, a tak naprawdę nie wiesz niczego o niczym, wtedy straciłeś całe życie na przypuszczenia, oparte na bezsensownej wierze w ideały, mesjaszy, ideologie i teorie, oznacza to przegrane życie i przegraną grę, w której nieświadomie zagrałeś – jako statysta (31). Jeśli myślisz, że wiele rzeczy wiesz, bo oglądasz, czytasz i bywasz, to najprawdopodobniej nie masz pojęcia o sobie i o prawdzie.

Zrobiono wszystko, aby w twoim umyśle wyświetlić film z danymi, które zafałszowują cały obraz twojego życia i twojej prawdy. Wiesz, gdzie leży Warszawa, gdzie mieszka bóg, wiesz, jak zapłacić podatki i jak dojechać do pracy, ale nic nie wiesz o sobie.

Edukacja lustrzana, nauczyła cię siedzieć w lustrze własnego umysłu, a umysł opanowany przez obce ideologie, jest słaby i nieporadny, napraw najpierw to, co nie funkcjonuje, aby zacząć poznawać siebie od podstaw.

Równowaga, to stabilność, stabilność powoduje zniszczenia ideologicznego lustra, w którym się przeglądamy. Odwrócony świat – musi zniknąć z waszej głowy, aby dostrzec to, co do tej pory, było niezauważalne.

Wypoziomuj swój wszechświat, aby dostrzec prawdę, która nie będzie się identyfikowała z żadnym mistrzem i z żadną ideologią.

Jeśli będziesz wstanie na powrót stworzyć z krzyża swój sześcian, określisz też wszystkie tryptyki swego jestestwa.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Zbiórka na dach AFD:

https://paypal.me/pools/c/8xB9ThURbT

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Pozbawiono mnie dodatku rehabilitacyjnego, urzędy z zusem na czele – rzucają się na mnie, jak wściekłe psy, ponieważ w sądzie trwają sprawy przeciwko Morawieckiemu, Kaczyńskiemu i Niedzielskiemu, prowadzone w trybie prawa naturalnego … Mam nadzieje, że to przetrwam …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Mój personalny Ład

Sprawiedliwość prawa personalnego

Święte Prawo Personalne

Przebudzenie szaleństwa i moralność personalna

Personalny dzień niepodległości

Personalny Wszechświat

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Świadomy sen i spojrzenie na nasz dom

Karma rzeczywista i świadomy sen oświeconych

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

Nieprzekraczalne granice władzy i prawa

Przywróćmy prawo naturalne

Sprawiedliwość prawa personalnego

Personalny Trybunał Prawa Naturalnego

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/31/totalitarna-utopia-wladzy-wyklad-logiczny/

Geneza Przestępstwa

Demokracja widzów, czyli postępujący projekt zezwierzęcenia rasy ludzkiej

Najemna Czarna Szlachta, czyli fetysz tytularny utrzymujący wyższość jednostki nad jednostką

7. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/30/system-energetyczny-czlowieka-czyli-jak-spac-aby-sie-wyspac/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

Siedem stopni zrozumienia

Czaszka

Aura – archonty i wiatr emocji

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

Kreacja sześcianu, czyli jak okraść i zniewolić człowieczeństwo

Tri-umf umysłu

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

RaElIs – to mój świat

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/03/manipulacja-5-generacji/

Społeczny terror szczepionkowy, zyskiem dla elit

Raport techniczny o technologii 5G – Zastosowanie broni elektromagnetycznej przeciwko społeczeństwom całego świata

5G, czyli siła promieniowania elektromagnetycznego

Pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

15. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

Myśli wyjęte z jaźni

2020, rok personalnej jaźni

Uzbrojenie jaźni

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/01/13/spoleczny-terror-szczepionkowy-zyskiem-dla-elit/

Szczepionka Genetyczna, czyli człowiek, jako Organizm Modyfikowany Genetycznie

Rządowi ludobójcy, Gamma Retrowirusy i mRNA

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

Człowiek i bestia, czyli zagadnienie Prawa Naturalnego w zetknięciu z Prawem Natury

Ludzie bio-negatywni, czyli degenerat i syjonistyczny antysemita

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/04/smierc-nie-istnieje/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Szamańska władza nad ludem, czyli przekroczenie idei personalności

Szamańskie plagiaty i konstrukty ideologiczne kontrolujące ciemne społeczeństwo

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

Kryzys klimatyczny i smog, nie istnieją

Fluoryzacja : kontrola mas

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

Carbon Credits, Transhumanizm, Technokracja i Krypto Waluty

Transhumanizm, czy Transshamanizm

Memetyzm, transhumanizm i utylitaryzm depopulacji, czyli słów kilka do ministra zdrowia

Globalne sumienie

Sztuczna inteligencja zastąpi Boga

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/17/przepowiednia-nowego-poczatku-swiata/

Nowy Początek Świata i walka o personalną wolność każdej jednostki

Nowy porządek, czy nowy początek, w ujęciu świata personalnego

Rzeczywistość – Nowy Początek Świata

https://ligaswiatasklep.wordpress.com/2019/07/25/nowy-poczatek-swiata/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/31/totalitarna-utopia-wladzy-wyklad-logiczny/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

Fetyszyzm i faszyzm

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

Celowe uzależnienie od procesu auto zniszczenia

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną

Ogień Oporu – messlah do fetyszystów

Ponad tezę i antytezę, czyli świat świadomego Laha

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

Teatr i aktorstwo kult-ur-owe

Teatr Groteski dnia codziennego w ujęciu logiki

Manipulacja erystyczna, czyli filozoficzny teatr – rozmów o niczym

https://tinyurl.com/jz7chnwa