Z-mar-twych-wstań

Z-mar-twych-wstań

Z-mar-tych-wstaje, przestaje reagować na jakiekolwiek hierarchiczne kłamstwa, przestaje dążyć do jakichkolwiek ideologii, czy fetyszy (2) i bać się prawa zwierząt (3), ponieważ jestem odpowiedzialny, świadomy i wiem, czym jest połączenie czasu personalnego, logiki z prawem naturalnym (3).

Prawo Naturalne, jest moją potęgą i waszym strachem, przed utratą iluzji – władzy, która miała być z założenia – władzą absolutną (4), a stała się podłą utopią (5), nie mającą kontroli nad tym, kto posiada światły rozum, dążący do odpowiedzialności, za swoje własne – życie.

Mam kilka słów do hipokrytów, kpiarzy, ignorantów, szyderców, obrońców krzyża, tej, czy inne wiary, socjalizmu, kapitalizmu, demokracji i estetyki języka, do wszelakiej maści mundurów, garniturów, koloratek i hierarchów, kreujących siłą i podstępem – swoje własne prawo, ponad jedyne istniejące prawo, jakim jest prawo naturalne.

Mam też kilka słów, do kreatur, bestii (6) i istot bionegatwnych (7), które pragną nas odizolować od rzeczywistości, za pomocą segregacji sanitarnej (8) i oczernić oraz ocenić, za pomocą ideologii poprawności politycznej, która daje nam prawny nakaz egzystencji w obcym układzie, obozie, ładzie i prawie, które bezczelnie korzystają z naszego czasu i negują – naszą niepodległość oraz moralność (9). Mam też słówko, do zwolenników aborcji (21), eugeniki, szczepień mRNA i transhumanizmu (22), ponieważ każda forma ingerencji w cudze zdrowie i życie, umysł, ducha i ciało, jest sprzeczna z prawem naturalnym.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Nie chcemy – waszej wykreowanej z niczego – podmiotowości, istniejącej ponad naszą instrumentalną przedmiotowość, nie chcemy waszej bezczelności, która chce pokazać nam, jak mamy żyć, widywać, czy przemieszać się i kiedy mamy się szczepić na coś, co nie istnieje (10), nie chcemy, abyście kłamstwami objaśniali nam świat – oparty na iluzji, utopii, abstrakcji społecznej, kulturowej, politycznej i prawnej.

Od dziś z-mar-twych-wstajemy, porzucamy wylinkę obcych nami ideologii, wychodzimy z narzuconych nam memetycznych ról (11), de-konstruujemy narzucone nam stereotypy, jesteśmy wolni, mamy czas pomyśleć, ponieważ jesteśmy równi, wszystkim wam. Nie jesteśmy już sami, są nas miliony, dziesiątki i setki milionów …

Życie jest kołem, świadomość prawdy, musi się podczas Jarych Godów, wykluć z jaja mądrości i wiedzy, przełożonej na jedność – myśli, słowa, działania i wzajemności, która czyni z samostanowienia i samoograniczenia, powszechną wolność, opartą na prawie naturalnym !

Odrzucenie dialogu z człowiekiem (12), oznacza złą wole reprezentantów prawa zwierząt, co czyni ich częścią zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze – światowym, która zagraża życiu, zdrowi i wolności całej ludzkiej populacja.

Żadne plany, czołgi, jednostki i grupy, nie staną na drodze świadomym i logicznie myślącym jednostkom, ponieważ owe siły – chroniące ideologie władzy, wymagają standardowych procedur, które zostały już przejrzane, rozpracowane, za pomocą logiki i przeciwstawione – bezmyślnej ideologii siły i kłamstwa !

Ludzie, nazywają każde zło, ponieważ każda ideologia – ma swą użyteczną antytezę (20), jednak zło, to każde działanie – niezgodne z prawem naturalnym.

Rządy, instytucje, to stada umiejących zabijać i poniżać psychopatów, posiadających umiejętność stosowania prawa zwierząt, przy odciąganiu uwagi od siebie i spychaniu winy na fałszywych wrogów, co nazywamy – zamachem fałszywej flagii … Instytucje i organizacje rządowe oraz korporacje każdego dnia, chcą nas zastraszyć, ośmieszyć, albo zabić, w celu ograbienia nas z naszej własności, zdrowia i życia.

Zacznijcie być Lahami, świadomymi panami – bogami samych siebie (13), ponieważ tylko wtedy, nikt nie ustanowi nad wami fałszywych mesjaszy i nie pozbawi was – przodowników i liderów, utkwionych od tej chwili, w każdym z nas.

Życzę wam – normalnych, spędzonych wedle własnego zamysłu – Jarych Godów, kiedy kończy się wykreowany w tobie strach (14), ten strach zaczyna towarzyszyć samokreującej się władzy, nie mającej popracia społecznego oraz siły, aby przełamać aktywny i świadomy opór – usadowiony na regule Prawa Naturalnego – jedynego prawa, jakie istnieje, wśród wolnych i świadomych ludzi …

Nowy Początek Świata (16), świadomego świat, położy kres – ideologii cudzego ładu (15). Magia intencji (17), dzierżąca jedność myśli, słów i działań, jest bronią najlepszej samoobrony (19) i walki, z każdym nierządem, który pragnie za pomocą złego oka (18) zniszczyć wolnego i odpowiedzialnego człowieka.

Życzę wam siły i mocy siewcy, który zasieje drogę do prawdy w sobie i w swoim otoczeniu. Życzę wam, odrzucenia fałszywych ideologii i powrotu do źródła własnej jaźni, która jest najpotężniejszą z potężnych twierdz i świątyń …

Żyjcie w świadomości własnego bytu i strzeżcie się ideologicznej zarazy, silnej przez media, służby i zwierzęce prawa.

Siejcie, siejcie, siejcie na wiosnę, jesienią zbierzemy konkretny plon naszych myśli, słów i działań !!!

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Zbiórka na dach AFD:

https://paypal.me/pools/c/8xB9ThURbT

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Dziękuje wam wszystkim za wsparcie, bez was, moje działanie, byłoby nie możliwe.

#jare_gody #0_dystansu #0_maseczek #0_szczepień #dydymus #ligaswiata #raelis

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

Fetyszyzm i faszyzm

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/18/czlowiek-i-bestia-czyli-zagadnienie-prawa-naturalnego-w-zetknieciu-z-prawem-natury/

Nieprzekraczalne granice władzy i prawa

Przywróćmy prawo naturalne

Sprawiedliwość prawa personalnego

Personalny Trybunał Prawa Naturalnego

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/31/totalitarna-utopia-wladzy-wyklad-logiczny/

Geneza Przestępstwa

Demokracja widzów, czyli postępujący projekt zezwierzęcenia rasy ludzkiej

2 systemy

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

Wampiryzm, alegorią zakorzenienia ideologi prawa zwierząt w człowieku

Człowiek i bestia, czyli zagadnienie Prawa Naturalnego w zetknięciu z Prawem Natury

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/12/03/ludzie-bio-negatywni-czyli-degenerat-i-syjonistyczny-antysemita/

8. https://ligaswiatagrafika.wordpress.com/2021/02/28/liga-swiata-pierdole-inkwizycje-sanitarna/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Mój personalny Ład

Sprawiedliwość prawa personalnego

Święte Prawo Personalne

Przebudzenie szaleństwa i moralność personalna

Personalny dzień niepodległości

Personalny Wszechświat

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/25/agenda-2030-czyli-ujawnienie-rzadu-swiatowego-przy-pomocy-ideologii-koronawirusa/

Operacja koronawirus, czyli transhumanizm i test PCR

Reset, czyli zabójstwo wolności i własności lub uzdrowienie kreacji ekonomicznej

Absolutyzm Totalitarny Wielkiego Resetu, czyli ideologia konfiskaty rozszerzonej

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/27/nie-wzywam-do-przemocy-wzywam-do-zdecydowanej-samoobrony-i-logiki/

Przepowiednia Nowego Początku Świata

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/01/28/lah-czyli-samodzierzca/

Jedna siła, 676 i Lah, czyli pan samego siebie

Obudźcie się mesjasze, dam wam tarcze i broń niepokonaną – prawdę i magię intencyjną

Ogień Oporu – messlah do fetyszystów

Ponad tezę i antytezę, czyli świat świadomego Laha

Lah, czyli stan umysłu, przeradzający niewolnika w pana swojego jestestwa

14. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/03/22/nowy-lad-w-ujeciu-logiki/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/17/przepowiednia-nowego-poczatku-swiata/

Nowy porządek, czy nowy początek, w ujęciu świata personalnego

Rzeczywistość – Nowy Początek Świata

Nowy początek świata – kierunek Akademii Filozoficznej Dydymusa

17. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

Spokój magii intencyjnej, czyli odkrycie i zespolenie własnego ja

Zgodność woli z czynami, czyli co musisz wiedzieć, aby zacząć stosować magię intencyjną

Awen, czyli źródło rozszerzenia magi intencyjnej

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

Myśl o mnie dobrze lub wcale …

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/02/27/nie-wzywam-do-przemocy-wzywam-do-zdecydowanej-samoobrony-i-logiki/

Prawo naturalne i samoobrona przed żerowaniem zwierząt na człowieku

Do nierządu śmieci, czyli do psów, które ciągle podgryząją karmiące je ręce

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/28/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/

Czarne marsze, czyli jak niewolnikom nasrano …

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

Symulacja, nowy wymiar transhumanizmu

Carbon Credits, Transhumanizm, Technokracja i Krypto Waluty

Transhumanizm, czy Transshamanizm

Memetyzm, transhumanizm i utylitaryzm depopulacji, czyli słów kilka do ministra zdrowia

Globalne sumienie

Sztuczna inteligencja zastąpi Boga