Inwalidą jest ten, kto …

Inwalidą, nie jest ten kto ma uszkodzone kończyny, czy narządy, ale ten, kto mając wszystko sprawne oprócz zgwałconej psychiki, poprzez strach, głupotę, wyparcie i ignorancję, pozwala komuś, za siebie, myśleć i decydować.  Elitarni właściciele chorych psychicznie ludzi, tworzą iluzje oraz utopie wolnego świata, ograniczającą wolność psychiczną i fizyczną więźnia, grającego wyimaginowaną role wolnego człowieka ……

Autoportret – syndrom lustrzanego odbicia

Z ludźmi, jest ten problem, że kiedy patrzą na kogoś, tworzą w jaźni swój autoportret, przelewany w formy oczekiwań w stosunku do drugiej osoby.  Jest to syndrom lustrzanego odbicia, mający zagwarantować nam wieczny żywot, w postaci zaklęcia cząstki nas samych w przedmiotach i innych ludziach. Ten egocentryzm przelewamy na swoich partnerów, dzieci, przyjaciół i znajomych. …

Mądrość ponad ego

Filozofia, mądrość, czyni nas lepszymi, poprzez zrozumienie ludzkiej natury. Są osoby, które nas podziwiają, i są osoby, które nas nienawidzą, jednak najważniejsze jest, aby być z kimś, kto nas kocha, tak bardzo, jak kocha siebie i czyni dla nas lepiej, niźli czyniłby dla siebie. Tylko wtedy, osoba ta, daje nam możliwość bycia dobrą, kochającą i…

Wolność słowa 

Wolność słowa, nie ma w dzisiejszych czasach, żadnej wymiernej wartości, a tym bardziej wartości moralnej. Wolność słowa, to kolejny pusty slogan osadzony na idei chaosu, ponieważ jeśli za słowem, nie idzie odpowiedzialność, samoograniczenie i prawda, dostajemy medialny, społecznościowy, polityczny i religijny podział, stworzony z przyswojonych przez społeczeństwo kłamstw ( słów kluczy), będących dziełem zjednoczonych przeciw…

Harmonia chaosu natury

Najpierw spójrz na harmonię lasu, gór, rzek, mórz i łąki, a następnie spójrz na chaos geometrycznego ładu swojego miasta, twojej dzielnicy, ogrodu, domu, schematu pracy, zachowania i wychowania. To nie jest harmonia, lecz geometryczny i hierarchiczny chaos, tworzący proces niszczenia harmonii jedności człowieka z naturą i proces grzebania wolności i równości poprzez wytworzenie kastowości. Żaden…

Rewolucja Seksualna

Otwórz oczy, i zobacz czym jest rewolucja seksualna. ?!  Rewolucja seksualna, jest sposobem zniszczenia wolności osobistej, przez fałszywą wolność seksualną, opartą na nałogach, które stały się synonimem wolności. Te atrybuty zniewolenia, były wprowadzane od stuleci uzależniając ludzi od nałogów, pieniędzy i zepsucia moralnego. Czym jest więc, promowany przez religie grzech.?! Grzech jest wystąpieniem człowieka przeciw…

Kosumpcjonizm 

Zobacz. Konsumpcjonizm stał się niebezpieczną, płytką modą zastępująca pasje …  Kontrolująca człowieka technologia to zakupy, moda i wygląd to zakupy, gotowanie to zakupy …  Wszystko to zakupy, żadnej wartości, żadnej głębi, żadnej pasji do istoty bytu, tworzenia czegoś z niczego, pozostał kult pieniądza, ciała, konsumpcjonizm, zabijający prawdę, wolność, wartości i moralność, tego chce martwe za…

Jedna super moc …

Gdyby bóg chciał udowodnić ludziom swoją wyższość, dałby ludziom tylko jedną super moc, ujawniającą ich głupotę, bestialstwo i niemoralność.  Moc zabijania przez myślenie. Wystarczyłaby tylko jedna noc i jeden dzień, aby znikli wszyscy ludzie , zwierzęta i planeta oraz jakakolwiek myśl o człowieku.  Wasze chaotyczne, hierarchiczne życie i kultura samozniszczenia to utopia nieznająca cech indywidualizmu. …

Człowiek i ascendencja.

Fizyczny wszechświat, jest najmniej trwałą częścią egzystencji, stąd też fizyczna powłoka duszy jest najmniej trwałą częścią człowieka.  Człowiek, może liczyć tylko na jedną formę ewolucji, i nie jest nią transhumanizm, lecz ascendencja, tworząca z wielu ciał i jednej duszy, duchowego kreatora fizyczności.   Dydymus (2011)

Czym jest prawda …

Prawdą, można nazwać zdarzenie zbieżne z innymi zdarzeniami w danym czasie.    Wygodne dla kłamców pojęcie : każdy ma swoja prawdę, jest próbą przekłamania prawdy, na zasadzie interpretacji cząstkowej, różnych faktów z różnych nieraz odległych przedziałów czasowych.  Ale tylko suma faktów, różnych momentów czasowych, składa się na cząstkowe i finalny fakt dokonany, zwany prawdą historyczną.  Z…

Każda forma…

„Każda forma ustalonej tożsamości oparta na silnych fundamentach moralności , została rozbita, zdegradowana i ośmieszona ! ” Dydymus  „Dziś stawiamy już tylko pomniki swojej ułomności ,rzeźbiąc fałszywe autorytety dłutami kłamstw .” Dydymus „Jedynym przeciwnikiem człowieka jest on sam, staje się nim w chwili kiedy pragnie wynieść kogoś ponad siebie !” Dydymus http://samostanowienie.tumblr.com/post/135505874584/rozmycie-sztucznie-ustalonych-czynników-tożsamości   

Ciemność …

„Większość z was nie ma własnego zdania i porusz się w ciemności własnych poszukiwań a każda zapalona lampka sensacji wabi was jak ognik na bagnach lub fałszywa latarnia morska prowadząca statek waszej świadomości i pseudo wiedzy na skały intelektualnej pustki …” „Jesteście słabi, tacy słabi, że przyjmujecie każdą manipulacje jako fakt, który pozwoli wam żyć…