Elity, węże, strach i władza 

Elity, dzieci Saturna  Pozorowana wojna Nikolaitów z Zaprzysiężonymi, to farsa i świadczą o tym fakty historyczne. Skąd bierze się chęć władzy nad ludźmi, jest to stosunkowo proste pytanie. Jednak na mocy, jakiego prawa zniszczono równość będąca podstawą wolności … ?? Odpowiedź jest prosta : ” Miejsce twych praojców zajmą twoi synowie, których ustanowisz książętami.! ”…

Jedyny system ustrojowo – kastowy, niewolnictwo

Niektórzy zaślepieni swoją wyimaginowaną pozycją, głupcy, twierdzą w przypływie nagłej tępoty, że monarchia, socjalizm i demokracja, to trzy, zupełnie różne od siebie systemy ustrojowo kastowe, nie zdając sobie sprawy, że jedynym systemem ustrojowo – kastowym jest niewolnictwo.  Za pomocą prywatnych armii monarchii i ruchów społecznych w socjalizmie rodziły się fortuny złodziei, nazywanych właścicielami ziemskimi, którzy…

Rzeczywistość hierarchicznej utopii 

Utopią, nie jest świat bez pieniądza i hierarchii, lecz dzisiejszy świat przesiąknięty ideami, których tak naprawdę nie ma i nikomu ich nie potrzeba, a które akceptujecie przez strach, głupotę, zawiść i poprawność polityczną.  Jeśli, dla was utopia władzy i hierarchii zabierająca wam równość i wolność jest rzeczywistością, to chciwość, strach i zazdrość, hamują wam spojrzenie…

Polska nie potrzebuje żadnych elit

Polska, nie potrzebuje nowych elit, Polska nie potrzebuje żadnych elit, kto myśli odwrotnie, celowo planuje przywrócenie starego porządku kastowego i hierarchicznego w, którym obywatel jest niewolnikiem i posłusznym psem władzy. Myśląc elity, hierarchia, władza, automatycznie, określasz się jako niższa rasa społeczna i poprzez zaniżoną samoocenę, odbierasz sobie prawo do równości i wolności, aby ci którzy…

Religia, Zion i prawda.

Wszyscy wyznawcy, tej czy innej religii, nie są wyznawcami Boga, to popaprańcy, niewolnicy, głupcy, element pozbawiony wolnej woli, umiejętności kreowania myśli, inteligencji, dający sobą manipulować i sterować.  Mało im było wojen, rewolucji i procesów ludobójstwa, mało im było krwi, programów i stosów, wszystko w imię wyhodowanego w was strachu i zakłamania, kreowania kultu elit.  Ci,…