Karmienie śpiącego węża

Karmienie śpiącego węża W wychowaniu fizycznym, nie chodzi wcale o ruch dla zdrowia, lecz o kult ciała i seksualność oraz umiejetność sterowania gatunkiem człowieczym. ( idę dalej, ponieważ naraziłem się już mistrzom wszystkich praktyk filozoficznych, pseudo duchowych i zabaw fizycznych … ) Gadzi mózg traktuje kręgosłup jako cześć swojego pierwotnego wężowatego ciała, natomiast mózg ssaczy…

Równowaga oraz dezintegracja

Równowaga oraz dezintegracja Równowaga, nie ma prawa istnieć, równowaga, to teza i antyteza każdego założenia, równowaga, to małżeństwo skrajnych poglądów dążących do podziału. Oliwy do ognia dolewa idea kompromisu, rozrywająca tożsame poglądy na strzępy, ponieważ zatamowane koryto rzeki wreszcie przeleje się przez wał pozorów, krusząc wraz z biegiem czasu zaporę kompromisu. Aspekt opóźnienia, jest częścią…

Normalność ?

Normalność ? Widzę ludzi, ale nigdzie nie widzę człowieczeństwa … człowiek będąc sobą, ciagle stara się być kimś innym, aktorem, błaznem tworzącym role swojego zdekonstruowanego iluzorycznego życia … Normalność, jest emocjonalnym, amoralnym, statycznym, wyuczonym standardem zachowań danej jednostki, opartym na tradycji licznych fetyszy przekazywanych z pokolenia na pokolenie w formie skumulowanych w okresie dzieciństwa urazów…

Myśl, słowo, działanie (- – -)

Myśl, słowo, działanie (—) Myśl, jest obowiązkiem wobec wolnej duszy Słowo, jest obowiązkiem wobec prawdy i równości, zrodzonej z wolnej myśli Działanie, jest obowiązkiem wobec własnej wolności Istnienie wyprzedza istotę, myślenie wyprzedza słowo, słowo wyprzedza działanie, dążące do realizacji zbieżnego zamierzenia (tryptyku istnienia), które musi być formą altruizmu, ponieważ tylko wzajemność pozytywnych oddziaływań, określa istotę…

Myśl i życie

Myśl i życie W istocie, to nie mózg kreuje opinie na temat rzeczywistości, opinie na temat rzeczywistości, kreują myśli wytwarzane przez szyszynkę. Tożsamość, rzeczywistość i szyszynka tworzą świętą trójce, odpowiedzialną za spójny obraz myśli, słów i działań. Dekonstrukcja człowieczeństwa doprowadziła do powstania zakłamanej tradycji, iluzji i bełkotu zdekonstruowanego mózgu (mózg gadzi i ssaczy), oderwanego od…

Aby naprawdę istnieć …

Aby naprawdę istnieć … Aby istnieć, musisz być wolny, a aby być wolnym, musisz być równym względem innych jednostek własnego i innych gatunków, co przekreśla istnienie teatralnej hierarchii opartej na sile, prawie i fetyszu (pieniądza, stanowiska, tytuły, władzy …). Aby być wolnym, musisz nauczyć się żyć w tożsamej z bytem pierwotnym samotności, bowiem zdekonstruowany człowiek…

Społeczeństwo falujące w rytm emocji

Społeczeństwo falujące w rytm emocji Prawda odmienna jest od iluzji poprawności politycznej i każdy kto o niej wspomina, nazywany jest chorym psychicznie demonem, przez tych, którzy toną w oceanie własnych i akceptowanych kłamstw. Na początku było sześć Potem był dźwięk i z każdą falą muzyki tworzone było wszystko co widzialne … Potem duch ubrał się…

Słowiańska tożsamość 

Słowiańska tożsamość  W pewnym sensie, każdy Słowianin jest anty-polakiem i przeciwnikiem hierarchii oraz religii, bowiem narzucona nam tradycja chrześcijańska, ustanawiająca państwo polskie, jest jednoznaczna z depopulacją Słowian – Lechitów i dekonstrukcją Lechii, która została nazwana Polską, na cześć rodu Polan, który sprzedał Słowian, w zamian za władze hierarchiczną, zaborcom i tyranom, tworzącym siłami strachu nową…

Czym jest prawda …

Prawdą, można nazwać zdarzenie zbieżne z innymi zdarzeniami w danym czasie.    Wygodne dla kłamców pojęcie : każdy ma swoja prawdę, jest próbą przekłamania prawdy, na zasadzie interpretacji cząstkowej, różnych faktów z różnych nieraz odległych przedziałów czasowych.  Ale tylko suma faktów, różnych momentów czasowych, składa się na cząstkowe i finalny fakt dokonany, zwany prawdą historyczną.  Z…

Kredyt Zaufania

Jedyny kredyt, jaki powinien zaciągnąć uczciwy człowiek, to kredyt zaufania wobec drugiego człowieka.   Jeśli bank, proponuje i gwarantuje wam, najniższą ratę pożyczki, oznaczałoby to, że owa rata jest sumą danej pożyczki, podzieloną przez ilość miesięcy.  Jeśli w państwie, ogólna suma pieniędzy, wynosi 1000 złotych, to jak państwo, może spłacić kredyt wynoszący 1000 złotych i oprocentowanie…

Głupcy i niewolnictwo.

Głupcy nie wiedzą i nigdy wiedzieć nie będą czym jest wolność, ponieważ nie wiedzą i wiedzieć nie będą, czym jest samoograniczenie i samostanowienie.    Uzależniony od systemu, zaprogramowany na proces samozniszczenia niewolnik, uważa kurewstwo, uzależnienie i samobójstwo za wolność. To jest to, co nazywamy kulturą pesymizmu, zdradą samego siebie dla mody, popularności i akceptacji.  Zamiast…

Jestem kwintesencją zła … 

Jestem kwintesencją zła, dla systemu hierarchicznego i jego niewolników, psów wiernie kroczących koło nóg swoich panów, oszczekujących każde słowo prawdy, która drażni ich zniewolone ambicje, dusze i pozycje.  Kiedy stosy pełne wymyślonych praw, masońskich konstytucji, demokratycznych urojeń, religijnych i hierarchicznych utopi znikną z kart historii, legenda skrycie ukrywanej prawdy o wolności, stanie się nowym wyznacznikiem…