Czym jest idea pieniądza

Czym jest idea pieniądza Szacunek do władzy, to naiwność i głupota, ponieważ tylko za równością idzie wolność i dobrobyt społeczny. Każdą formą zła, jest ludzki egocentryzm, tworzący bezwartościowego cielca fetyszu, za pomocą którego stada utrzymują swego pana, nie mogąc poruszać tabu niesprawiedliwości społecznej przez idee strachu, prawa, poprawności politycznej i mowy nienawiści … Złodzieje, bankierzy,…

Ewolucja wartości negatywnej

Ewolucja wartości negatywnej Ewolucja wartości negatywnej, zaczyna swą drogę od kamienia, który stał się narzędziem przekreślającym wartość życia, jako wartości pozytywnej. Jeśli, wartość negatywna staje się wartością naczelną, to ego nadaje jej poprzez ewolucje szlachetny kształt bryłki złota, która również odbiera życie poprzez zmniejszenie wartości życia przy jednoczesnym wzroście wartości rzeczy, którym nadano anty wartość…

Prawdziwe przyczyny wojen i rewolucji

Prawdziwe przyczyny wojen i rewolucji Wojna, rewolucja …, może istnieć tylko w skali mikro, macro i konfliktu osobowego, wszystkie inne koncepcje wojny … , są tworami sztucznymi, iluzorycznymi, chorobotwórczymi, powstającymi na bazie choroby egocentryzmu, wirusa atakującego głównego nosiciela i otaczające go słabe jednostki, zarażane poprzez idee propagandy, amoku, siły, podniecenia i strachu. Eliminując główne źródło…

Intelektualiści ideowi i dezinformacja

Intelektualiści ideowi i dezinformacja  Uniwersytet wypchnęły do obrony poprawności politycznej, grupę intelektualistów ideowych, którzy za pomocą zasad manipulacji, chcą podważyć istotę prawdy i zepchnąć antysystemowych mędrców w niebyt społeczny, za pomocą pomówień dostosowanych intelektualnie do poziomu internetowej mentalności. Niedomówienia, rozmycia, bezdowodowe insynuacje i nieme oskarżenia, mają zepchnąć autorów niezależnych, do grona potencjalnych agentów. Jest to,…

Zastąpienie kultury i cywilizacji masońskiej, Moralnością Filozoficzną

Zastąpienie kultury i cywilizacji masońskiej, moralnością filozoficzną Kultura, czyli Kult Ra Kultura masońska, to efekt zbyt wybujałej fantazji, choroby psychicznej i wiary, a także idei posłuszeństwa i poprawności politycznej, w której zmieniają się tylko mody, trendy i nazwy systemów politycznych, prawnych i religijnych. Jednak jedno, pozostaje niezmienne – idea samokreującej się władzy, stojącej nad wystraszonym…

Prawdziwy obraz Gnozy i jej wykorzystanie

Prawdziwy obraz Gnozy i jej wykorzystanie. Dobro i zło Gnozy. Cywilizacja kultury masońskiej, chciała i nadal chce przekonać was, że gnoza, czyli wiedza oparta na zasadach sztuki, filozofii i mistycyzmu, powstała jako antyteza chrześcijaństwa.  Jednak prawda, jest zupełnie inna … Wiedza i mądrość Gnozy powstała ~ 65 tysięcy lat temu, w celu jak najtrafniejszego przekazania…

Prawo autorskie klucz do wolności 

Chcecie odebrać mi prawa autorskie, pozwalając złodziejom na rozporządzanie moimi tekstami. Jeśli nie oddajesz czegoś złodziejowi za darmo, stajesz się zwolennikiem systemu, a za co ma żyć autor tekstów, pisarz … ?!  Mówisz debilu śmieszne rzeczy o nieistniejących rzeczach : lewactwo, prawica, kościół, islam to i tamto … nie umiesz się uwolnić od oficjalnego systemu…

Fikcja własności w systemach ustrojowych 

Logika mówi, że coś co traci na wartości wymiernej i opisowej oraz poprzez negatywne zmiany środowiskowe, nie może być warte więcej niż w dniu stworzenia, chyba ze dzieje się tak, poprzez chęć osiągnięcia zysku przez osoby trzecie lub instytucje państwowe. Wartość posiadłości w systemach ustrojowych, niezależnie od tego, czy jej wartość wzrasta, czy maleje, zawsze…

Rojenia niewolników i niewygodne schematy prawdy

Rojenia niewolników i niewygodne schematy prawdy Wolność i indywidualizm, są samotnymi piramidami ludzkiej prawdy.  Egoizm, każe gromadzić fanów swoich osiągnięć, przez co zmuszamy poprzez idee, ludzi do pozbycia się równości i wolności, na rzecz kultu jednostki ustawianej w formie hierarchicznej na piedestale stanowisk i funkcji użytecznych najbardziej okrutnym egoistom. Ego wykorzystuje siłę, strach w celu…

Hierarchia psychopatów, czyli fałszywy świat iluzji

W dzisiejszych czasach leczy się normalność, nienormalnością społecznych zachowań.  Wszystko, co nienormalne i nierealne, jest poprawne politycznie, nawet jeśli szkodzi każdemu, kto się z tym wyrażeniem styka i akceptuje je poprzez strach i napór społeczny.  Kiedy, pewien dział okultystycznej filozofii, zmieniał się w psychologię i psychiatrię, celem było wyniszczenie normalności, ludzi wrażliwych i nadwrażliwych, niemogących…

Psychologia, czyli przyzwolenie na ukrywanie kłamstw przed bliskimi

Psychologia, czyli przyzwolenie na ukrywanie kłamstw przed bliskimi. ( Dla mojej przyszłej żony, aby słowa zawsze posiadały właściwy sens, bowiem tajemnica i tabu, to wstęp do kłamstwa. ) Najważniejsza rzeczą dla człowieka jest umiłowanie niewygodnej, a nawet bolesnej i kompromitującej prawdy. (Prawda, to wiedza, kłamstwo, to nauka rzeczy sprzecznych z ideą natury.) Jeśli, zasada ta…

Fałszywy system zależności pośredniej 

Fałszywy system zależności pośredniej, działa poprzez nienawiść prawną, będąca mową nienawiści, wystosowaną przeciwko własnemu narodowi przez wszechobecne elity, a także poprzez napuszczenie wyuczonych i wykształconych psów, negatywnie wpływających na społeczeństwo, poprzez idee strach. Pomiędzy człowieka, a potrzebę porozumienia i mediacji, wstawiono dodatkowy łańcuch zależności, wynikający z chęci czerpania z niego konkretnych korzyści. Na początku wszystko…