Walka i pojednanie, czyli słów kilka o egoizmie członków stada

Walka i pojednanie, czyli słów kilka o egoizmie członków stada Działaj tak, aby działanie było zgodne z prywatnymi, logicznymi myślami i wypowiedzianymi słowami, które, aby były prawdziwe, nie mogą przejść z ust do ust, czy powstać na podstawie mediów, czy książek … Nieprawdą jest, iż człowiek, jest zwierzęciem stadnym, człowiek jest samotnikiem, zmuszonym regułami prawa…

Ludzie i Lucyfer, czyli droga wyboru

Ludzie i Lucfer, czyli droga wyboru Świat teatru i filmu, niczym nie różni się od wymuszonej iluzji życia hierarchicznego, w którym rewolucjoniści – bohaterowie – mentorzy, żyją na koszt narodu i z siły jego rąk i umysłów … Dydymus https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/19/czym-jest-rewolucja/ https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/ https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/ Jak już ustaliśmy – ludzie ((lu-droga, ji-od)) zamknięci w kole karmy negatywnej, to…

Kreacja rezydentna i uniwersalna duszy i wiedzy

Krecja rezydentna i uniwersalna Duszy i Wiedzy Kolejne, niezliczone kopie danej istoty, rodzą się wtedy, kiedy sumaryczny obraz doświadczeń fizycznych – dopełniających proces poznawczy, nie jest jeszcze pełen. Poznaliśmy już etap zapłodnienia i etapy życia, wpiętego w różne obszary czasu i przestrzeni … Obszary te, są ujęte w iluzje wielu wymiarów, oddzielonych między sobą fazami…

Kultura, czyli Kult Ra i wirus genetyczny …

Kultura, czyli Kult Ra i wirus genetyczny transmisji horyzontalnej, pośredniej i wertykalnej … Zastąpienie kultury i cywilizacji masońskiej, moralnością filozoficzną Kultura masońska, to efekt zbyt wybujałej fantazji, choroby psychicznej, mani wielkości i wiary we własne ego, a także idei posłuszeństwa i poprawności politycznej, w której zmieniają się tylko mody, trendy i nazwy systemów politycznych, prawnych…

Co łączy Lechitę z Żydem palestyńskim ?

Co łączy Lechitę z Żydem palestyńskim ? Otóż ja, jako biedny przedstawiciel ludu słowiańskiego, lechita jestem międzynarodowym tułaczem, wyrzutkiem, ofiarą terroryzmu politycznego, holokaustu, prześladowań kulturowych, multikulturowości i religijnej przemocy … Moje tułające się jestestwo sięga tysięcy lat wstecz, podczas gdy iluzja państwowości, ma w swej tradycji i historii zaledwie kilka chwil pozornej chwały, niezwiązanej z…

Wybór partnera w zdekonstruowanym świecie

Wybór partnera w zdekonstruowanym świecie poprawności politycznej Wybór ludzi związany jest z lustrzanymi stereotypami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, zdekonstruowani członkowie rodziny lansują pewne typy zachowań, przejęte w okresie dzieciństwa od nauczycieli, idoli, elitarnych autorytetów …, a później zarażają nimi swoje własne potomstwo. Wygląd, wiek, moda, schemat urody, zaradność konsumpcyjna, wykształcone procesy uległości nabywanej za…

Społeczeństwo falujące w rytm emocji

Społeczeństwo falujące w rytm emocji Prawda odmienna jest od iluzji poprawności politycznej i każdy kto o niej wspomina, nazywany jest chorym psychicznie demonem, przez tych, którzy toną w oceanie własnych i akceptowanych kłamstw. Na początku było sześć Potem był dźwięk i z każdą falą muzyki tworzone było wszystko co widzialne … Potem duch ubrał się…

Jestem kwintesencją zła … 

Jestem kwintesencją zła, dla systemu hierarchicznego i jego niewolników, psów wiernie kroczących koło nóg swoich panów, oszczekujących każde słowo prawdy, która drażni ich zniewolone ambicje, dusze i pozycje.  Kiedy stosy pełne wymyślonych praw, masońskich konstytucji, demokratycznych urojeń, religijnych i hierarchicznych utopi znikną z kart historii, legenda skrycie ukrywanej prawdy o wolności, stanie się nowym wyznacznikiem…

Nie ma większego zła…

„Nie ma większego zła,niż piękne słowa, które kłamią.” „W czasie swoich długoletnich poszukiwań duchowych zrozumiałem jedno, naprawdę lojalny, prawy, pobożny, wierny, oddany… może być tylko człowiek o ortodoksyjnym systemie wartości … ” ” Akceptujemy zło, bowiem boimy się publicznego ośmieszenia ze strony psychopatycznego zahipnotyzowanego tłumu… Odpychamy dobro na skutek nakazu autorytatywnego ze strony szkoły, środowiska…

Ewenement …

„Liga Świata jest ewenementem, który zamiecie wszystkie partie, kościoły, hierarchie i systemy do kosza… Człowiek nie potrzebuje panów, kapłanów, prezydentów…, ażeby zarządzać państwem i decydować o własnej wolności.  Do wszystkiego prowadzą drzwi samostanowienia, wolnomyślicielstwa i prawdy …  ( Czy myślicie, że te trzy cechy opisujące wolnego człowieka znajdziecie w zdemoralizowanej prasie, radiu, telewizji czy jakiejkolwiek…

Ludzie to …

” Ludzie to idioci nadający wartość, moc i sens sile bezwartościowych pieniędzy, słów, mięśni i władzy, przekreślając tym samym swoją własną siłę do kreowania miłości i wolności …  Ci, „inteligentni ludzie”, dopiero z ostatnim ściętym drzewem ,ostatnią zatrutą rzeką, ostatnią złapaną rybą i ostatnim latającym ptakiem …,zdadzą sobie sprawę, że nie można jeść pieniędzy, a…

Każda forma…

„Każda forma ustalonej tożsamości oparta na silnych fundamentach moralności , została rozbita, zdegradowana i ośmieszona ! ” Dydymus  „Dziś stawiamy już tylko pomniki swojej ułomności ,rzeźbiąc fałszywe autorytety dłutami kłamstw .” Dydymus „Jedynym przeciwnikiem człowieka jest on sam, staje się nim w chwili kiedy pragnie wynieść kogoś ponad siebie !” Dydymus http://samostanowienie.tumblr.com/post/135505874584/rozmycie-sztucznie-ustalonych-czynników-tożsamości