Równowaga oraz dezintegracja

Równowaga oraz dezintegracja Równowaga, nie ma prawa istnieć, równowaga, to teza i antyteza każdego założenia, równowaga, to małżeństwo skrajnych poglądów dążących do podziału. Oliwy do ognia dolewa idea kompromisu, rozrywająca tożsame poglądy na strzępy, ponieważ zatamowane koryto rzeki wreszcie przeleje się przez wał pozorów, krusząc wraz z biegiem czasu zaporę kompromisu. Aspekt opóźnienia, jest częścią…

Podstawy kultu(ry) i cywilizacji masońskiej, czyli sposoby funkcjonowania fikcji

Podstawy kultu(ry) i cywilizacji masońskiej, czyli sposoby funkcjonowania fikcji Zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą między autorem a autorytetem ? Kontrolą autorytatywną, określić należy procedury zapewniające utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową. ( Kartoteka haseł wzorcowych, KHW jest formą…

Utopijny stan posiadania, czyli czym jest kapitał

Utopijny stan posiadania, czyli czym jest idea kapitału Nie ma czegoś takiego jak Polska, wszystkie ideologie państwowe są tylko teoretyczne, ponieważ państwa powstawały i powstają na zasadzie drapieżnej chęci kontroli, posiadania, siły i strachu, zmuszającej wolnych ludzi do chwilowego objęcia danego wycinka ziemskiego dla dobra idei władzy wykorzystującej ludzi za pomocą ideologii hierarchicznej. Ideologia miejskich…

Marionetka

Ktoś, kto staje za tezą lub antytezą poprawności politycznej tworząc ideologie teorii krytycznej, przestaje być wolnym człowiekiem i częścią jedności, a zaczyna być fanatyczną marionetką danej opcji podziału społecznego, czerpiącej z naiwnej marionetki zysk bezpośredni lub pośredni … Dydymus ‚ 2010

Polska nie potrzebuje żadnych elit

Polska, nie potrzebuje nowych elit, Polska nie potrzebuje żadnych elit, kto myśli odwrotnie, celowo planuje przywrócenie starego porządku kastowego i hierarchicznego w, którym obywatel jest niewolnikiem i posłusznym psem władzy. Myśląc elity, hierarchia, władza, automatycznie, określasz się jako niższa rasa społeczna i poprzez zaniżoną samoocenę, odbierasz sobie prawo do równości i wolności, aby ci którzy…

Wiarygodność internetu …

Pytacie mnie o wiarygodność wielu stron internetowych, odpowiem wam tak :  Gdzie, odpowiedzialność osobista autorów tych stron. ?! Strony, profile …, z przedrukami, tłumaczeniami i tekstami pisanymi przez osoby, których nicki nie kojarzą się z żadnym konkretnym nazwiskiem, są niewiarygodnym źrodłem wiadomości, których nikt poważny, nie traktuje jako element zagrożenia, ponieważ łatwo je ośmieszyć i…

Putin, Orban i Kaczyński, czyli antyteza 

Polityka Putina, Orbana i Kaczyńskiego, to antyteza polityki państw zachodnich, od których nic ich nie różni i nigdy nie różniło, bo czym jest nazwa systemu, forma kreowanej polityki, jeśli to elita wymusza na narodach formę sprawowanej władzy, wkręcając je w konflikt, podział, terror, wojnę i rewolucje. ?!  Czy to wy, naród macie formy represji wobec…