Jak wyjść z jaskini platońskiej

Jak wyjść z jaskini platońskiej Człowiek współczesny nie wyszedł z jaskini, lecz tkwi tam po dziś dzień, w iluzorycznej jaskini platońskiej, której człowiek zniewolony, nigdy nie opuści, ponieważ pociągająca go iluzja opiera się na dogmacie teatru greckiego, który swymi złudnym założeniami wgłębia się w manipulacje osadzoną na fetyszach, zatrzymujących chciwych, zazdrosnych i rozemocjonowanych widzów na…

Powtórne tworzenie tożsamości – wstęp

Powtórne tworzenie tożsamości – wstęp. Tworzysz ciałem lub umysłem, nie ma możliwości wywarzenia pomiędzy zwierzęcością prawa natury, a człowieczeństwem prawa naturalnego. Zwierze, nie jest twórcą samym w sobie, inteligentne zwierze, jest zdolnym imitatorem zachowań. Kiedy zaczęto dekonstruować człowieka, przypisano mu role użytecznego zwierzęcia, istoty niższej, imitatora istoty silniejszej i tak wygląda dziś świat, pełen luster,…

Dekonstrukcja człowieczeństwa za pomocą konfliktu wewnętrznego

Dekonstrukcja człowieczeństwa za pomocą konfliktu wewnętrznego Słowa potrafią zniszczyć nasze spojrzenie na świat, jednak największą krzywdę zadaje człowiek sam sobie, poprzez strach przed siłą władzy, wytwarzającej przeobrażenie wewnętrzne na bazie inżynierii społecznej. Schematy inżynierii społecznej dostosowują życie poszczególnych jednostek do anormalnych wymagań społecznych, praw środowiskowych i wymogów grup społeczno – zawodowych, będących żywymi wirusami, zagrażającymi…

Czym jest korona

Czym jest korona Korona, nie jest symbolem władzy, ale symbolem człowieczeństwa w jego prawdziwym wymiarze, wymiarze wiedzy i mądrości. Korona królewska, to łono matki natury z którego przybywamy na świat, jej krzyżowe sklepienie, to ciemiączko którego środek jest pozostałością trzeciego oka, które łączy nas z ojcem wszechświata. http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html Corona muralis, to korona oznaczająca trzecie oko,…

Co musi się stać, aby zaistniało prawo prawdy ?!

Co musi się stać, aby zaistniało prawo prawdy ?! Wasza praca, wiara w pieniądz i nauka posłuszeństwa, czyni elity wolnymi … Od najmłodszych lat należy przekazywać dzieciom sentencje prawdy, opartej na logice, bowiem prawdziwa logika, wolna jest od poprawności politycznej i religijnej, czego obecnie dzieciom w szkołach i domach się nie przekazuje. Dlaczego ?! Ponieważ…

Poród i płodność

Poród i płodność Poród, to pojęcie wielowątkowe, bowiem kobieta tworzy życie, a życie tworzy idee bytu. Kobieta czerpie z mocy ziemi, żyjąc wedle idei ustanowionych przez prawo naturalne i kreacje filozoficzną, powstającą z mocy wszechświata przypisanego mężczyźnie. Siłowa, fałszywa i podstępna idea kast społecznych, wytworzyła niezdrowy i nielogiczny kult ciała, przez co mnożenie, stało się…

Źródło wiedzy

Źródło wiedzy Każda prawda ma wiele źródeł logicznych zależnych od miejsca jej bytowania i powstania Wielu z was prosi mnie o źródła mojej wiedzy ( wiem więc dążę do samo poznania ), powtórzę więc ostatni raz : Wojna filozoficzna pomiędzy egocentryzmem, a altruizmem opiera się na prostych zasadach wiary w narzucone lub przyjęte zasady gry…

Od nacjonalizmu do totalitaryzmu

Od nacjonalizmu do totalitaryzmu Nie oszukujmy się, obracamy się w kręgu pojęć iluzorycznych, stworzonych na potrzeby sztuki teatralnej, opisującej świat skonstruowany na potrzeby elit … Z racji czystej ciekawości, należy poinformować widzów o zachodzących dookoła nich manipulacjach … Aby zachować nienaruszoną idee globalizmu w czasie społecznego niezadowolenia, globalizm musi przeobrazić się w niewygodny i agresywny…

Podstawy kultu(ry) i cywilizacji masońskiej, czyli sposoby funkcjonowania fikcji

Podstawy kultu(ry) i cywilizacji masońskiej, czyli sposoby funkcjonowania fikcji Zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą między autorem a autorytetem ? Kontrolą autorytatywną, określić należy procedury zapewniające utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową. ( Kartoteka haseł wzorcowych, KHW jest formą…

Szkoła i słowo

Żadne słowo samo w sobie nie jest groźne, groźny jest natomiast fanatyzm człowieka, któremu wpojono znaczenie danego wyrazu w procesie edukacji (reedukacja), czyli uśrednienia umysłowego użytecznego dla konstruktorów danej iluzji obozowej, spostrzeganej błędnie jako odpowiednik życia. Autorytet nie nauczy słowa – odpowiedzialności, ale strachu przed oceną zmuszająca do danych zachowań i ustalonych w procesie reedukacji…

Ego i samo ukrzyżowanie

Ego i samo ukrzyżowanie (samopoświęcenie) lub wolna wola, równość i wolność ” Wiedza, logika i dobrze skierowana ciekawość, tworzą zalążek mądrości, która sprzeciwia się idei psychodelicznego fanatyzmu, kreowanego za pomocą odcięcia przeciętnego człowieka od prawdy … ” Drzewiec krzyża jak już ustaliliśmy, to drzewo życia zwane także drzewem dobra (altruizm) i zła (egocentryzm). Drzewiec, jest…

Dusza kamienia

Dusza kamienia Formy i kształty, są jak liczby i alfabety i pozwalają na rozwój tylko w określonych granicach iluzji fizyczności (jedno lub wielowymiarowej), posiadającej prawa zależny od miejsca ich tworzenia. Jeśli zrozumiemy podstawy bytu fizycznego, możemy przejść dalej do zrozumienia istoty myśli, snów i marzeń, będących częścią istoty wielowymiarowej. Każdy z nas, jest jednym z…