Wojciech Dydymus Dydymski

Wojciech dydymus Dydymski – Wikipedia, wolna encyklopedia

(Dane Wykasowane z Wikipedii) 

Człowiek, który rozpracował elity, twórca nowej rzeczywistości …

Nowy Początek Świata

Wojciech dydymus Dydymski (ur. 1 lipca 1975 w Poznaniu) – polski polityk, filozof, poeta, publicysta polityczny (1), grafik (2), copywriter, mistyk, aeromanta (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Aeromancja), kreator nowych definicji społecznych, wizjoner i odkrywca (3).

Założyciel Ligi Świata (Powstały w 1989 roku, bezhierarchiczny ruch społeczny (nazwa pierwotna : PiRaMoon), działający na zasadach samostanowienia – samoograniczenia jednostkowego i narodowego.), główny ideolog ruchu antyelitarnego i antyhierarchicznego. (4)

Polski (Lechicki) działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie zjednoczenia społecznego, za rozwiązaniem sejmu (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sejm), senatu (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Senat), instytucji prezydenta oraz wszelakich form hierarchicznych (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_społeczna). (5)

Związany z prasłowiańskim ruchem Lechii (OLE). Zagorzały przeciwnik hierarchicznych ruchów partyjnych i dowolnych form ustrojowo – religijnych.

Krytyk wyłaniających się z chaosu ruchów hierarchicznych i religijnych wszystkich form ateizmu (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ateizm) i anarchii (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Anarchizm). 

Zwolennik rozdziału państwa od kościoła (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rozdział_państwa_od_Kościoła), i religii od Boga. (6)

Przeciwnik przymusowego podziału (teza, antyteza, synteza, trzecia siła) i siłowej wielonarodowości (osłabienie jedności społecznej) oraz idei tolerancji wobec zła (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wielokulturowość). (7)

Zwolennik inkorporacyjnej (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Inkorporacja_terytorium) koncepcji państwa społecznego, zakładającą ponowną zmianę Państwa Polskiego w Lechię.

Droga do Samostanowienia, Samoograniczenia i Stabilizacji

Lechia, ma być państwem zarządzanym przez rząd kontraktowy i senat społecznym. (8) Jest to całkowicie nowa wizja państwowości opartej na samostanowieniu i samoograniczeniu narodu przejmującego odpowiedzialność za swój byt i rozwój. 

Twórca bezhierarchicznego ruchu wykluczonych ” Stabilizacja”

Twórca hasło : ” Prawda jest Prawem”

Autor wielu cytatów. (9)