Sadomasochizm społeczny 

Społeczeństwo w rękach zdemoralizowanej hierarchii, staje się rojem dewiantów, uzależnionym od przeróżnych form sadomasochizmu i prostytucji środowiskowej oraz ekonomicznej. 

Wkrótce przyjrzymy się bardziej szczegółowo tematowi sadomasochizmu, nie tylko w relacjach seksualnych, ale również w relacji państwo – obywatel i relacjach ekstremalnych, związanych z wojnami, obozami i rewolucjami. 

Chciałbym wam tylko pokazać, jak bardzo upośledzeni są fani zdemoralizowanego wyzysku, bazującego, na naiwności innych ludzi, uzależnionych od jedynej pasji na jaką stać zdeprawowanych, cofających się w rozwoju intelektualnym i duchowym ludzi, będących w istocie zwierzętami zależnymi od popędu, strachu i nałogu …

Proste pytanie. Jak osoba przyjmująca kogoś na służbę, może czerpać zysk z czyjejś pracy fizycznej lub intelektualnej.?

Jest to, mimowolne kopiowanie form działania władzy, czerpiącej zysk z pracy obywateli, przy czym, władza tak jak i osoba dominująca, jest tak naprawdę, cwaną prostytutką, udająca władze, czerpiącą niebotyczny zysk z zniewolonych (zwolenników) osób, które dana władza – osoba, powinna utrzymywać …

Ciekawa jest tu rola, alfonsa państwa handlowego, która wyłania się z zależności rządu światowego i miedzynarodowego systemu finansowego…

Wystarczy trochę logiki, aby wszystkie formy relacji społecznych, zobaczyć w zupełnie innym wymiarze, niż chce nam to wmówić władza, nauka, psychologia oraz religia. 

Wszystko w utopijnym świecie iluzji, jest formą zależności finansowej i piramidalnej głupoty, niosącej na szczyty władzy kompletnych kretynów, prostytutki i alfonsów, utrzymywanych przez niewolników i kompletnych głupców, nieznających podstawowego prawa wolności, opartego na równości społecznej, polegającej na zniszczeniu wszystkich form hierarchii i materialnego czynnika korupcjogennego.

Łączenie władzy, religii, okultyzmu, prostytucji, strachu, agresji, ciekawości, istot androgennych, poczucia winy, sadomasochizmu, deprawacji, krzyżówek rasowych, hodowli, tortur, wojen, tolerancji wobec zła i pieniędzy …, tworzy nowy porządek świata, który trwa od 60 tysięcy lat, popatrz na Rzym, Egipt, Babilon, Starą Europę, Afrykę, obie Ameryki … 

Kult Śmierci Saturna, trwa i niesie za sobą śmierć, krew, orgie, okultyzm, symbole, wojny, tajne bractwa, uprowadzenia, niewolnictwo, złoto i podatki … 

To wszystko, jest jedną formą religijną, tworzącą jedno państwo i jednolitą hierarchie, czerpiącą zysk z życia wystraszonych ludzi. 

Jak daleko hierarchicznej bestii, zwanej człowiekiem do człowieczeństwa, jak daleko, od marzeń do wolności, jeśli nałogi wypierają równość, dążąca do owej wolności … ?! 

Społeczeństwo, kocha sadomasochizm, bo ignorancja jest łatwiejsza od trzeźwego wysiłku, dążącego do samostanowienia i samoograniczenia, w wymiarze społecznym i indywidualnym …

Dydymus ( wykład : Prawdziwy Świat i Sadomasochizm społeczny … 2011 r.)